Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE07Poet slabik

  • Slides: 5
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_07_Počet slabik - 7 Hana Červená

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_07_Počet slabik - 7 Hana Červená

Počet slabik - 7 Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná. Anotace: Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná. Pracovní

Počet slabik - 7 Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná. Anotace: Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná. Pracovní list – samostatná práce: 1. Žák čte obrázky, vytleskává slabiky, určuje jejich počet 2. Na základě určeného počtu slabik zakreslí puntíky a zapíše číslicí 3. Vzhledem k náročnosti učiva a nutnosti jeho častého procvičování (např. pro slabší žáky či žáky se SVP) je zařazena variantnost tohoto pracovního listu (viz Počet slabik 5 - 7) 4. Pro kontrolu se po kliknutí na obrázek objeví slovo rozdělené na slabiky

dort ky-ta-ra ra-ke-ta ba-lón

dort ky-ta-ra ra-ke-ta ba-lón

fa-zo-le bo-ty žá-ba ja-ho-da

fa-zo-le bo-ty žá-ba ja-ho-da

Autor: Hana Červená Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno

Autor: Hana Červená Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010. Použité obrázky pocházejí z webu Office. com (Klipart) dort - http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=dort&ex=1#ai: MC 900298941|mt: 1| raketa – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=raketa&ex=1#ai: MC 900295695|mt: 1 | kytara – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=kytara&ex=1#ai: MC 900305333|mt: 1 | balón – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=bal%C 3%B 3 n&ex=1#ai: MC 900215848|mt: 1 | fazole – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=fazole&ex=1#ai: MC 900250819 | boty – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=boty&ex=1#ai: MC 900297817|mt: 1| žába – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=%C 5%BE%C 3%A 1 ba&ex=1#ai: MP 900446595 | jahoda – http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=jahoda&ex=1#ai: MC 900246099|mt: 1 |