Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE02Vyjmenovan slova

  • Slides: 7
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_02_Vyjmenovaná slova b, f, l, m - procvičení

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_02_Vyjmenovaná slova b, f, l, m - procvičení Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k procvičování vyjmenovaných slov po b, f, l, m

ANOTACE DUM slouží k procvičování vyjmenovaných slov po b, f, l, m

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • Ve chlévě máme b__ky.

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • Ve chlévě máme b__ky. Býky – vyjmenované slovo býk. Dnes je nebo__čejně pěkné počasí. Příbuzné slovo obyčej. Pepík nám nab__dl pomoc. Nabídl – není vyjmenované ani příbuzné slovo. Slavík poskakoval na b__dýlku. Bidýlko – příbuzné – bidlo ( dřevěná tyč). Nikdo nás nepob__zel k práci. Nepobízel – není vyjmenované ani příbuzné slovo. Škola b__la ob__lena. Byla - příbuzné být. Obílena – není vyjmenované ani příbuzné slovo.

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • F__ziku se ještě neučíme.

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • F__ziku se ještě neučíme. Fyzika – vyjmenované slovo. F__loména je staré jméno. Filoména – není ve vyjmenovaných slovech. O Vánocích máme na stole f__ky. Fíky – není vyjmenované slovo. Čokoládové f__gurky dáváme na vánoční stromeček. Figurky – není vyjmenované ani příbuzné slovo. F__kus je velká květina. Fíkus není vyjmenované ani příbuzné slovo. F__latelista je sběratel známek. Filatelista není vyjmenované ani příbuzné slovo.

 • • • Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení Pes vysl__dil l__šku.

• • • Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení Pes vysl__dil l__šku. Vyslídil, lišku- nejsou vyjmenovaná ani příbuzná slova. L__pa za školou je hodně stará. Lípa není vyjmenované ani příbuzné slovo. L__dka není l__ná. Lidka, líná nejsou vyjmenovaná ani příbuzná slova. V dubnu se nedá l__žovat ani na horách. Lyžovat je příbuzné vyjmenovanému slovu lyže. Uhodil ses do l__tka? Lýtko je vyjmenované slovo. L__dka chce být l__stonoškou. Lidka, listonoškou nejsou vyjmenovaná ani příbuzná slova.

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • Rozeznáš m__š od hraboše?

Vyjmenovaná slova b, f, l, m procvičení • • • Rozeznáš m__š od hraboše? Myš – vyjmenované slovo. Pavel sm__ká sm__čcem po strunách houslí. Smýká- vyjmenované slovo, smyčcem – příbuzné slovu smýkat. Přišel k m__slivně celý mokrý. Myslivně – příbuzné slovo myslit. Duch zm__zel ve zdi. Zmizel – není vyjmenované ani příbuzné slovo. Vrabec m__ří ke kom__nu. Míří, komínu – nejsou vyjmenovaná ani příbuzná slova. Neodm__tej pomoc. Neodmítej – není vyjmenované ani příbuzné slovo.

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013