Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk Mgr Danue

  • Slides: 11
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk * Mgr. Danuše Manová

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk * Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k procvičování vyjmenovaných slov

ANOTACE DUM slouží k procvičování vyjmenovaných slov

V případě okopírování testu pro každého žáka je možno jeho výsledky uložit, aby bylo

V případě okopírování testu pro každého žáka je možno jeho výsledky uložit, aby bylo možno zkontrolovat.

*V kleci b__l uvězněn kos. *Jíš rád f__ky? *Bl__ží se poledne. *Z m__sy b__la

*V kleci b__l uvězněn kos. *Jíš rád f__ky? *Bl__ží se poledne. *Z m__sy b__la hromádka třp__tivých střepů. *Můžeš se najíst dos__ta. *Zahv__zdejte na prsty. *Mám čepici v__drovku. *Kočka má hb__tý jaz__ček. *

*Ty máš mlsný jaz__k. *V květech jsou tyčinky s p__lem. *Večer se rozbouřil v__tr.

*Ty máš mlsný jaz__k. *V květech jsou tyčinky s p__lem. *Večer se rozbouřil v__tr. *Hm__z sedá na květy a p__l se na něj nalepí. *Zešeřilo se nad ob__čej brz__. *Zav__skl si, když přišel po chv__li na nejv__šší kopec. *Pohozené pap__rky sebereme. *

*Ve třídě udržujeme lav__ce v čistotě. *Na horách jsme si těžko zv__kali na v__tr

*Ve třídě udržujeme lav__ce v čistotě. *Na horách jsme si těžko zv__kali na v__tr a *v__chřici, která zas__pávala horské v__sky. *Psi jsou chytrá zv__řata. *S__r je velmi s__tý pokrm. *Nastaly s__chravé podzimní dny. *V__chr shodil všechny v__šně ze stromu. *Teta nám pos__lá dopis. *

*Zločinci p__kají za své zločiny. *S obl__bou zp__váme národní p__sně. *Um__váš se studenou vodou?

*Zločinci p__kají za své zločiny. *S obl__bou zp__váme národní p__sně. *Um__váš se studenou vodou? *Netop__ří let je kl__katý. *Co sl__b__m, vždycky splním. *Ztratila se zás__lka. *V Žatci je starob__lý pivovar. *

*L__šku váb__ly sl__pky v bl__zkém rákosí. *To b__l __ják! *Rouby se upevňují l__kem. *Ztratil

*L__šku váb__ly sl__pky v bl__zkém rákosí. *To b__l __ják! *Rouby se upevňují l__kem. *Ztratil jsem kl__če od b__tu. *Dni pl__nou jako voda. *Usl__šeli jsme volání o pomoc. *Zahřmělo někde bl__zko. *Pod L__sou horou teče Ostravice. *

*Někdo na nás l__čí past. *Bonbon se rozpl__vá v ústech. *L__dé se polekali. *M__slivec

*Někdo na nás l__čí past. *Bonbon se rozpl__vá v ústech. *L__dé se polekali. *M__slivec strhl nab__tou pušku a zam__řil. *M__ška proběhla trávou a __stím. *Déšť sm__l všechen prach. *Každé m__stečko podlahy je vzorně v__sm__čeno. *

*V__trhávali jsme plevel. *Slav__me v__ročí založení školy. *Kdo se nebojí, v__tězí. *V m__stnosti v__díme

*V__trhávali jsme plevel. *Slav__me v__ročí založení školy. *Kdo se nebojí, v__tězí. *V m__stnosti v__díme hodně l__dí. *V__fouklá sklovina se třp__tí. *Sklář v__tvoří tvar láhve. *Láhev odnesou na v__dlici do chladicí pece. *Některé v__robky potom brousí. *

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013