Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovn zsoba

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba For, since VY_22_INOVACE_16 Sada 3 Základní

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba For, since VY_22_INOVACE_16 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Eva Dlouhá, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. (9. opakování) Využití materiálu: procvičení rozdílu významu sloves

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. (9. opakování) Využití materiálu: procvičení rozdílu významu sloves for, since a jejich vazby k předpřítomnému času Forma výuky: prezentace v programu Power point, podrobnější metodika viz poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

FOR a SINCE jsou dvě předložky, které se pojí s předpřítomným časem. Jaký je

FOR a SINCE jsou dvě předložky, které se pojí s předpřítomným časem. Jaký je rozdíl v jejich významu? Víš co znamenají v tvém jazyce? Překlady dopiš na tabuli. FOR Po nějakou dobu SINCE nějaké doby Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Můžeme vlastně stejnou věc říci dvěma způsoby: eight eleven I am at school. I

Můžeme vlastně stejnou věc říci dvěma způsoby: eight eleven I am at school. I have been at school for three hours. I have been at school since eight o’clock. (Now is eleven o’clock. ) Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Doplň teď ty do vět SINCE nebo FOR. Uvidíš, je to snadné. Má to

Doplň teď ty do vět SINCE nebo FOR. Uvidíš, je to snadné. Má to stejnou logiku jako v našem jazyce. I I have John We We lived has has have in in Krumlov played been ………………. . ten years. for ten years. ………………. . 2001. since 2001. football learning ………………. . May. since May. ………………. . three months. for three months. English ………………. . morning. since morning. ………………. . two hours. for two hours. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692