Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovn zsoba

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Everyday problems VY_22_INOVACE_34 Sada 3 Základní

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Everyday problems VY_22_INOVACE_34 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Vanda Steinová, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Využití materiálu: upevňování a rozšiřování znalosti slovní zásoby

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Využití materiálu: upevňování a rozšiřování znalosti slovní zásoby - každodenní problémy Forma výuky: prezentace v programu Power. Point, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

The TV isn‘t working. We have to repair it. The washing machine is broken.

The TV isn‘t working. We have to repair it. The washing machine is broken. We need somebody to mend it. The room is untidy. You must tidy it. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

They are having a row. They should apologize. He is going to be late.

They are having a row. They should apologize. He is going to be late. He is in a bad mood. The photocopier is out of order. We have to repair it. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

We have to repair it. The TV isn‘t working. The washing machine is broken.

We have to repair it. The TV isn‘t working. The washing machine is broken. We need somebody to mend it. The room is untidy. You must tidy it. They are having a row. They should apologize. He is going to be late. He is in a bad mood. The photocopier is out of order. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692 We have to repair it.

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692