Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovn zsoba

  • Slides: 8
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Stavová slovesa VY_22_INOVACE_15 Sada 3 Základní

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Stavová slovesa VY_22_INOVACE_15 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Eva Dlouhá, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. (9. opakování) Využití materiálu: procvičení stavových sloves a

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. (9. opakování) Využití materiálu: procvičení stavových sloves a jejich vlivu na volbu správného přítomného času Forma výuky: prezentace v programu Power point, podrobnější metodika viz poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Přelož si následující slovesa a případně se je douč. • • like mít rád

Přelož si následující slovesa a případně se je douč. • • like mít rád • • think myslet (si) • • love milovat • • want chtít • • hate nenávidět, nesnášet • • believe věřit • • prefer dávat přednost • • understand rozumět • • know vědět, znát Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Víš, proč jsme si tato slovesa dnes vybrali? Ovlivňují nám pravidla používání časů. Vzpomeneš

Víš, proč jsme si tato slovesa dnes vybrali? Ovlivňují nám pravidla používání časů. Vzpomeneš si jak? Tato slovesa nemají tvar s koncovkou –ing. To znamená, že je nemohu použít v průběhových časech. I když podle všech pravidel co jsme se naučili, má být věta v čase průběhovém, musím je dát do tvaru prostého. Tuto skupinu sloves nazýváme STAVOVÁ SLOVESA. Víš proč? Je to stav mysli, není to žádná viditelná aktivita. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Musíme se tuto skupinu sloves učit zpaměti? Ne, neboj se, nemusíme. STAVOVÁ SLOVESA poznáme

Musíme se tuto skupinu sloves učit zpaměti? Ne, neboj se, nemusíme. STAVOVÁ SLOVESA poznáme snadno tak, že na rozdíl od ostatních sloves nevidím žádnou aktivitu. To, že někdo něco CHCE, MYSLÍ, probíhá jen v jeho hlavě. Někdy je proto také nazýváme STATICKÁ. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Proč jsem vybrala tato slovesa? Jsou také stavová? run play paint write drive Nejsou.

Proč jsem vybrala tato slovesa? Jsou také stavová? run play paint write drive Nejsou. Je to viditelná aktivita. Vidím, že někdo utíká, píše…. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Přelož tyto věty. Pozor na slovesa stavová! • • Já se učím (právě teď).

Přelož tyto věty. Pozor na slovesa stavová! • • Já se učím (právě teď). I am learning. • • Mám rád kávu. I like coffee. • • Nesnáším nakupování. I hate shopping. • • Jdu nakupovat (právě teď). I am going shopping. • • Hraji teď na klavír. I am playing the piano. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692