Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovn zsoba

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Phrasal verb look VY_22_INOVACE_29 Sada 3

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Phrasal verb look VY_22_INOVACE_29 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Vanda Steinová, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. (možno využít i v nižších ročnících) Využití materiálu:

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. (možno využít i v nižších ročnících) Využití materiálu: rozšiřování a upevňování slovní zásoby, frázové sloveso look Forma výuky: prezentace v programu Power. Point, podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

forward to the weekend seeing you again out the car is coming up LOOK

forward to the weekend seeing you again out the car is coming up LOOK a word in a dictionary the picture for at after him the children Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692 lost keys

Match the verbs with the definitions look up look at to take care of

Match the verbs with the definitions look up look at to take care of somebody you want to warn somebody when there is danger to turn your eyes in a particular direction look after look for to find an information in a dictionary or on the website you expect to enjoy something look out look forward to trying to find something Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Solution look up to find an information in a dictionary or on the website

Solution look up to find an information in a dictionary or on the website look at to turn your eyes in a particular direction look after to take care of somebody look for trying to find something look out you want to warn somebody when there is danger look forward to you expect to enjoy something Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692