Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovn zsoba

  • Slides: 6
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Maths VY_22_INOVACE_19 Sada 3 Základní škola

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovní zásoba Maths VY_22_INOVACE_19 Sada 3 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Eva Dlouhá, 08 - 2011 Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. (vyšší ročníky – opakování) Využití materiálu: procvičení jednoduchých

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. (vyšší ročníky – opakování) Využití materiálu: procvičení jednoduchých početních příkladů v angličtině Forma výuky: prezentace v programu Power point, podrobnější metodika viz poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Jak se anglicky počítá? V učebnicích to najdete jen málokdy. Zkuste si spojit dvojice:

Jak se anglicky počítá? V učebnicích to najdete jen málokdy. Zkuste si spojit dvojice: dělení addition sčítání odčítání subtraction odčítání sčítání multiplication násobení division dělení Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Přečtěte následující početní příklady. Je více možností. Když nevíte, nechte si nejdříve přivolat nápovědu.

Přečtěte následující početní příklady. Je více možností. Když nevíte, nechte si nejdříve přivolat nápovědu. 4+2=6 Four and (plus) two is (equals) six. Add four and two. and (plus) 8 -3=5 Eight minus three is (equals) five. Take three from eight. times minus 2 x 3=6 Two times three is (equals) six. divided by is (equals) Multiply two by three. 9: 3=3 Nine divided by three is (equals) three. Divide nine by three. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Zkuste si teď dávat sami příklady. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21.

Zkuste si teď dávat sami příklady. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692