Jazyk a jazykov komunikace Ciz jazyk Slovesn asy

  • Slides: 7
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Výrazy s present simple

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Slovesné časy v angličtině Výrazy s present simple VY_22_INOVACE_23 Sada 1 Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 Vypracoval: Vanda Steinová, 01 - 2012

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Využití materiálu: rekonstrukce textu, schopnost porozumění, zapamatování, využití

Anotace: Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Využití materiálu: rekonstrukce textu, schopnost porozumění, zapamatování, využití synonym při rekonstrukci textu Forma výuky: prezentace v programu Power point, práce s textem , podrobnější metodika viz. poznámky u jednotlivých snímků Pomůcky: počítač, dataprojektor Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Výrazy s present simple Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Výrazy s present simple Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Toto jsou známé výrazy, dokážeš je přeložit a vysvětlit pro který čas je používáme

Toto jsou známé výrazy, dokážeš je přeložit a vysvětlit pro který čas je používáme a proč? EVERY DAY ALWAYS NORMALLY každý den vždy běžně, obvykle ON MONDAYS OFTEN RARELY každé pondělí často zřídkakdy všechna tato slova vyjadřují opakovaný děj a pro opakovaný děj používáme přítomný čas prostý – present simple Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

TVOŘENÍ: osobní zájmeno + infinitiv slovesa bez částice to ale: ve 3. os jednotného

TVOŘENÍ: osobní zájmeno + infinitiv slovesa bez částice to ale: ve 3. os jednotného čísla se na konec slovesa přidá přípona -s/-es Petr doesn‘t Does Petr plays play tennis every day? Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Doplň správný tvar slovesa v závorce • She always (take) her dog for walk

Doplň správný tvar slovesa v závorce • She always (take) her dog for walk before breakfast. • Look, the postman is coming. He (come) twice a day. • I often (buy) tickets in a lottery, but I have never won a prize. Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692

Citace: http: //office. microsoft. com Moderní škola 2011, CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1692