Jazyk a jazykov komunikace Anglick jazyk VY32INOVACE07AJHobbies 1

  • Slides: 9
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk VY_32_INOVACE_07_AJ_Hobbies 1 Mgr. Irena Trefilová

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk VY_32_INOVACE_07_AJ_Hobbies 1 Mgr. Irena Trefilová

Digitální učební materiál (DUM) byl vytvořen v rámci projektu EU Peníze školám – OP

Digitální učební materiál (DUM) byl vytvořen v rámci projektu EU Peníze školám – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávací oblast: anglický jazyk Ročník: 4. a 5. ZŠ Klíčová slova: hobbies, run fast, swim, jump, dance, ski, draw, skate, sing, speak English, I can´t DUM je určen k procvičování vět typu „I can ski. , I can´t swim. “ a tvoření odpovědí na otázky typu: Who can…? (v 1. a 3. os. sg. )

Hobbies 1: I can…, I can´t… o Hel u! Hel lo !

Hobbies 1: I can…, I can´t… o Hel u! Hel lo !

I can…. run fast ski swim dance jump Hal lo! draw skate sing speak

I can…. run fast ski swim dance jump Hal lo! draw skate sing speak English

I can…. Join! Hal lo! swim draw run fast ski jump skate sing dance

I can…. Join! Hal lo! swim draw run fast ski jump skate sing dance speak English

I can´t…. run fast skate ou! l e H speak English ski swim jump

I can´t…. run fast skate ou! l e H speak English ski swim jump sing dance draw

I can´t…. Join! run fast u! o Hel skate ski jump dance draw speak

I can´t…. Join! run fast u! o Hel skate ski jump dance draw speak English swim sing

Who can swim? ( jump, skate, ski, run fast, draw) Name:

Who can swim? ( jump, skate, ski, run fast, draw) Name:

Autor: Mgr. Irena Trefilová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Irena Trefilová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Použité obrázky pocházejí z webu http: //office. microsoft. com (Klipart): 1. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=hlava&ex=1#ai: MC 900431644| 2. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=sk%C 3%A 1%C 4%8 De&ex=1#ai: MC 900232599| 3. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=jumping&ex=1#ai: MP 900422724| 4. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=dancing&ex=1#ai: MC 900232134| 5. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=dancing&ex=1#ai: MC 900397440| 6. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=swimming&ex=1#ai: MP 900408960| 7. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=swimming&ex=1#ai: MP 900406561| 8. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=skiing&ex=1#ai: MC 900295999| 9. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=skiing&ex=1#ai: MC 900034105| 10. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=b%C 4%9 Bh&ex=1#ai: MP 900411744| 11. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=b%C 4%9 Bh&ex=1#ai: MC 900281102| 12. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=kresba&ex=1#ai: MP 900439281| 13. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=paleta&ex=1#ai: MM 900318137| 14. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=zp%C 4%9 Bv&ex=1#ai: MC 900232728| 15. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=zp%C 4%9 Bv&ex=1#ai: MM 900318185| 16. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=brusle&ex=1#ai: MC 900232106| 17. http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=brusle&ex=1#ai: MC 900345334| Vytvořeno: 2011, upraveno 2013