Java Script Leksion 4 1 Apletet ne Java

  • Slides: 52
Download presentation
Java. Script Leksion 4 1

Java. Script Leksion 4 1

Apletet ne Java dhe Java. Script • Apletet ne Java • Programe te shkurtra

Apletet ne Java dhe Java. Script • Apletet ne Java • Programe te shkurtra qe i bejne faqet Web me inteligjente dhe interaktive • Dergohen si nje skedar i vecante bashke me dokumentin HTML • Apletet nuk punojne gjithmone mire ne te gjithe browserat • Apletet duhet te jene te aktivizuar ne browser 2

Apletet ne Java dhe Java. Script • Shtohet direkt ne kodin HTML • Perdorimet

Apletet ne Java dhe Java. Script • Shtohet direkt ne kodin HTML • Perdorimet me te shpeshta • • Verifikimi i informacionit te formave Krijimi i butonave rollover Banera reklamash Dritare Pop-up 3

Apletet dhe Interpretuesit Java Kjo figure tregon nje web browser qe ka nje interpretues

Apletet dhe Interpretuesit Java Kjo figure tregon nje web browser qe ka nje interpretues Java e ekzekuton programin lokalisht ne kompjuterin e perdoruesit, duke liruar web serverin per qellime te tjera. Kompilimi eshte procesi me ane te te cilit nje program konvertohet nga nje skedar tekst i kodit, ne nje skedar te ekzekutueshem te quajtur nje applet • Per ta thjeshtuar kete proces kompleks, zhvilluesit nga Netscape dhe Sun Microsystems krijuan nje nenbashkesi te Javes te quajtur Java. Script. 4

Çfare eshte Java. Script? • Java. Script u dizenjua per t’i shtuar interaktivitet faqeve

Çfare eshte Java. Script? • Java. Script u dizenjua per t’i shtuar interaktivitet faqeve HTML • Java. Script eshte nje gjuhe skriptimi • Nje gjuhe skriptimi eshte nje gjuhe programimi e lehte (e thjeshtuar) • Java. Script eshte nje gjuhe e interpretuar (dmth qe skriptet ekzekutohen pa patur nevoje qe te kompilohen paraprakisht) • Kushdo mund ta perdore Java. Scriptin pa patur nevoje per liçense • Java. Script eshte gjuha e skriptimit me popullore ne internet dhe punon ne te gjithe browser-at kryesore si Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari. 5

Ndryshimi midis Java-es dhe Java. Script-it • Megjithese nga emri duken njesoj, Java nuk

Ndryshimi midis Java-es dhe Java. Script-it • Megjithese nga emri duken njesoj, Java nuk eshte njesoj si Java. Script! • Keto te dyja jane dy teknika te ndryshme per programime ne Internet. Java eshte nje gjuhe programimi, ndersa Java. Script eshte nje gjuhe skriptimi • Javascripti ne dallim nga Java, nuk ka nevoje te perkthehet nga kompjuteri (compiled). Pra ai paraqitet si nje tekst i integruar ne HTML, qe perdoret per te gjeneruar faqet web. Kjo nenkupton qe per te shkruar Javascriptin, mjafton edhe nje editor teksti i thjeshte. Java. Script mund te mos jete nje gjuhe llogaritese aq e fuqishme sa Java, por eshte me e thjeshte ne perdorim • Pra Java. Script eshte me shume nje zgjerim i HTML-se sesa nje gjuhe programimi e mirefillte. 6

Karakteristikat kryesore te Javascriptit • Skripti mund te perbehet vetem nga nje sekuence komandash

Karakteristikat kryesore te Javascriptit • Skripti mund te perbehet vetem nga nje sekuence komandash • Nuk ka nevoje per paraqitjen statike te variablave, sepse ato mund te deklarohen kudo ne program • Objektet e paracaktuara ne Javascript, ne fakt, perbejne objektet e te gjithe web browserave dhe web serverave (si document, form, elementet ne forme, framet, dritaret-window, etj. ) • Eshte kompatibel me te gjithe platformat 7

Shembull i nje Web Site duke perdorur Java. Script 8

Shembull i nje Web Site duke perdorur Java. Script 8

Shkrimi i nje programi Java. Script • Programet Java. Script mund te vendosen •

Shkrimi i nje programi Java. Script • Programet Java. Script mund te vendosen • Direkt ne skedarin HTML ose • Mund te ruhen si skedare te jashtem. • Ju mund ta vendosni Java. Script-in kudo brenda skedarit HTML : • Brenda tageve <head> ose • Brenda tageve <body> 9

Perdorimi i tagut <script> <script src=“url” type=“text/javascript”></script> • Vecoria SRC kerkohet vetem nese ju

Perdorimi i tagut <script> <script src=“url” type=“text/javascript”></script> • Vecoria SRC kerkohet vetem nese ju e vendosni progamin ne nje skedar te ndare <script type=“text/javascript”> komandat dhe komentet e skriptit </script> Java. Script eshte tashme gjuha default e te gjithe browsera-ve moderne dhe e HTML 5, prandaj nuk eshte e domosdoshme qe te vendoset type="text/javascript" ne tagun <script>. 10

Shembull-1 <html> <head></head> <body> Skripti im i parë me Javascript <br/> Ky është një

Shembull-1 <html> <head></head> <body> Skripti im i parë me Javascript <br/> Ky është një dokument normal Html <br/> <script> document. write("Kjo është Javascript!") // kod Javascript </script> <br/> Përsëri në HTML </body> </html> 11

Koment Shembull-1 • N. q. s ju po përdorni një browser që suporton Java.

Koment Shembull-1 • N. q. s ju po përdorni një browser që suporton Java. Script në moment ju do shihni qe skripti do të punojë. • Duhet theksuar se ky skript nuk është i dobishëm, sepse ju mund ta shkruani atë në HTML më shpejt dhe më shkurtër, por qëllimi ishte qe të tregohej se si përdoret taget e HTMLsë <script>. Ju mund ta përdorni këtë tag kudo në dokumentin tuaj. • Browserat e vjetër mund t’i trajtojne skriptet si permbajtje te dokumentit, prandaj eshte mire qe skriptet të vendosen midis komenteve për t’u siguruar që keto browsera te mos i shfaqin skriptet. 12

Emrat e variablave dhe funksioneve (1) • • Neve, si programues, na duhet te

Emrat e variablave dhe funksioneve (1) • • Neve, si programues, na duhet te zgjedhim emrat per variablat dhe funksionet. Emrat e variablave dhe funksioneve duhet te ndjekin rregullat e meposhtme: 1. Karakteri i pare duhet te jete nje shkronje alfabeti (e madhe ose e vogel), nje (_), ose shenje dollari ($). 2. Nuk mund te perdorni nje numer si shkronje te pare. 3. Emrat nuk duhet te permbajne hapesira. 4. Emrat nuk duhet te jene ndonje nga fjalet e rezervuara te gjuhes. 13

Emrat e variablave dhe funksioneve(2) Shembuj emrash te vlefshem per variablat dhe funksionet: •

Emrat e variablave dhe funksioneve(2) Shembuj emrash te vlefshem per variablat dhe funksionet: • x • add_two_num • x 13 • _whatever • $money_string 14

Java. Script • Ne vazhdim te leksionit do te shohim struktura baze te programimit.

Java. Script • Ne vazhdim te leksionit do te shohim struktura baze te programimit. Keto struktura jane te ngjashme ne shume gjuhe programimi. • Deklarimi i variablave • Perdorimi i operatoreve • Krijimi i strukturave te kontrollit (degezimet & ciklet) • Funksionet (built-in dhe te krijuar nga programuesi) 15

Deklarimi i variablave (1) • Variabli eshte nje emer qe i caktohet nje vendi

Deklarimi i variablave (1) • Variabli eshte nje emer qe i caktohet nje vendi ne memorie per te ruajtur te dhena. • Perpara se te perdorni nje variabel ne nje program ne Javascript, duhet ta deklaroni ate. • Variablat deklarohen me fjalen var si: var x; var y; var sum; • Mund te deklarojme shume variabla me te njejten fjale var: var x, y, sum; • Mund te kombinojme deklarim te variablave me inicializim te tyre: var x=1, y=3, sum=0; 16

Deklarimi i variablave (2) • Nqs nuk specifikojme nje vlere inicializuese te variablave kur

Deklarimi i variablave (2) • Nqs nuk specifikojme nje vlere inicializuese te variablave kur i deklarojme ato, vlera e tyre fillestare eshte nje vlere e papercaktuar (undefined) Javascript. • Javascript eshte case-sensitive, dmth: x dhe X dy emra variablash te ndryshem. • Kur i jepni nje variabli nje vlere tekst, duhet ta vendosni ate brenda thonjezave • Nese ju e rideklaroni nje variabel ne Javascript, ai nuk do ta humbase vleren ekzistuese. 17

Fusha e veprimit – Variablat Lokale • Nje variabel i deklaruar brenda nje funksioni

Fusha e veprimit – Variablat Lokale • Nje variabel i deklaruar brenda nje funksioni ne Java. Script behet LOCAL dhe mund te aksesohet vetem brenda atij funksioni. Pra ky variabel ka fushe veprimi Lokale • Ju mund te keni varibla lokale me te njejtin emer ne funksione te ndryshme, sepse variablat lokale njihen vetem nga funksioni ne te cilin jane deklaruar. • Variablat lokale shkaterrohen kur ju dilni nga funksioni. 18

Fusha e veprimit – Variablat Globale • Variablat e deklaruar jashte nje funksioni behen

Fusha e veprimit – Variablat Globale • Variablat e deklaruar jashte nje funksioni behen GLOBAL, dhe te gjitha skriptet dhe funksionet ne faqen web mund ta aksesojne ate. • Variablat global shkaterrohen kur ju mbyllni faqen. • Nqs nuk vendosim fjalen kyce “var” ne deklarimin e variablave, atehere variabli behet gjithmone GLOBAL. • Psh, shprehja: • emer. Makine="Volvo"; Do te deklaroje nje variabel emer. Makine, si ne variabel global, edhe nese ajo ekzekutohet brenda nje funksioni. 19

Tipet e variablave • Nje ndryshim i madh ndermjet Javascript dhe gjuheve te tjera

Tipet e variablave • Nje ndryshim i madh ndermjet Javascript dhe gjuheve te tjera si JAVA, C eshte qe Javascript eshte pa tip (untyped) (ose ndryshe weekly typed) • Kjo do te thote qe nje variabel Javascript mund te mbaje nje vlere te cdo tipi te dhenash, dhe tipi i te dhenave nuk duhet te vendoset kur deklarohet variabli. • Kjo lejon te ndryshohet tipi i te dhenave te variablit gjate ekzekutimit te programit, psh: var x=10; x=“ten”; • Ne kete shembull variabli x ne fillim ka marre vleren e nje numri te plote 10, pastaj te nje stringu. 20

Perdorimi i operatoreve Operatoret jane ato qe veprojne mbi variablat. Operatori (=) eshte operatori

Perdorimi i operatoreve Operatoret jane ato qe veprojne mbi variablat. Operatori (=) eshte operatori i vleredhenies Operatori (+) eshte operatori i shtimit. var x=1, y=3, sum=0; sum=x+y; Operatore te tjere perdoren per krahasim “==” per barazim, “>” etj. var x=1, y=3, sum=0; if (sum==0) { sum=x+y; } 21

Operatoret Aritmetike Operator + * / % ++ -– Pershkrimi Mbledh dy vlera bashke

Operatoret Aritmetike Operator + * / % ++ -– Pershkrimi Mbledh dy vlera bashke Zbret nje vlere nga nje tjeter Shumezon dy vlera bashke Pjeston nje vlere nga nje tjeter Tregon mbetjen pas pjestimit te nje vlere me nje tjeter Rrit nje vlere me 1 (operator unar) Zbret nje vlere me 1 (operator unar) Ndryshon shenjen e nje vlere (operator unar) 22

Operatoret e Vleredhenies (1) Operator Pershkrimi = variablit qe ndodhet ne te majte i

Operatoret e Vleredhenies (1) Operator Pershkrimi = variablit qe ndodhet ne te majte i jep vleren e variablit ne te djathte += mbledh dy variablat dhe e vendos rezultatin ne variablin qe ndodhet ne te majte (ekuivalent me x=x+y) -= zbret dy variablat dhe e vendos rezultatin ne variablin qe ndodhet ne te majte (ekuivalent me x=x-y) 23

Operatoret e Vleredhenies (2) Operator Pershkrimi *= shumezon dy variablat dhe e vendos rezultatin

Operatoret e Vleredhenies (2) Operator Pershkrimi *= shumezon dy variablat dhe e vendos rezultatin ne variablin qe ndodhet ne te majte (ekuivalent me x=x*y) /= pjeseton dy variablat dhe e vendos rezultatin ne variablin qe ndodhet ne te majte (ekuivalent me x=x/y) %= pjeseton dy variablat dhe e vendos mbetjen e pjesetimit ne variablin qe ndodhet ne te majte (ekuivalent me x=x%y) 24

Operatoret e Krahasimit Operator Pershkrimi == kthen true nese variablat jane te barabarte !=

Operatoret e Krahasimit Operator Pershkrimi == kthen true nese variablat jane te barabarte != kthen true nese variablat nuk jane te barabarte > kthen true nese variabli ne te majte eshte me i madh se variabli ne te djathte kthen true nese variabli ne te majte eshte me i vogel se variabli ne te djathte kthen true nese variabli ne te majte eshte me i madh ose i barabarte me variablin ne te djathte kthen true nese variabli ne te majte eshte me i vogel ose i barabarte me variablin ne te djathte < >= <= 25

Operatoret Logjike Me poshte supozojme qe: x=20 dhe y=25 Operator Pershkrimi Shembull && kthen

Operatoret Logjike Me poshte supozojme qe: x=20 dhe y=25 Operator Pershkrimi Shembull && kthen true vetem kur te dyja shprehjet jane true (x==20) && (y==25) T (x==20) && (y==20) F || kthen true kur te pakten njera shprehje eshte true (x==20) || (y==20) T (x==25) || (y==20) F | kthen true nese shprehja eshte false dhe kthen false nese shprehja eshte true | (x==20) F | (x==25) T 26

Strukturat e kontrollit – Degezimet (1) If Instruksioni if eshte nje strukture kontrolli shume

Strukturat e kontrollit – Degezimet (1) If Instruksioni if eshte nje strukture kontrolli shume e rendesishme, lejon programin te kryeje nje test dhe te veproje bazuar ne rezultatin e testit. Per shembull if ((x==1) && (y==3)) { sum = y-x; } If perdoret edhe me else per shembull if (sum==0) { sum = x+y; } else { subtotal = sum; } 27

Strukturat e kontrollit – Degezimet (2) Switch Perdoret kur nje variabel mund te marre

Strukturat e kontrollit – Degezimet (2) Switch Perdoret kur nje variabel mund te marre nje numer vlerash dhe ne duam te testojme per keto vlera. Eshte me i shkurter dhe me i lehte per t’u lexuar se nje numer instruksionesh if. switch (n) { case 1: //instruksione break; case 2: //instruksione break; default: //instruksione nqs te tjerat nuk plotesohen break; } 28

Strukturat e kontrollit – Ciklet(1) Nje cikel eshte ajo strukture programi qe i detyron

Strukturat e kontrollit – Ciklet(1) Nje cikel eshte ajo strukture programi qe i detyron instruksionet brenda tij, qe te ekzekutohen derisa te permbushet nje kondite dhe cikli perfundon. while Perdoret kur nuk di sa here duhet te ciklosh, por di qe duhet ndaluar kur ndeshet kondita. var x=1; while (x<=10) { //derisa x me i madh se 10 //instruksione x++; } 29

Strukturat e kontrollit – Ciklet(2) for Perdoret kur di saktesisht sa here duhet te

Strukturat e kontrollit – Ciklet(2) for Perdoret kur di saktesisht sa here duhet te ciklosh. var x; for (x=1; x<=10; x++) { //instruksione } 30

Java. Script Break dhe Continue • Jane dy shprehje ne JS qe mund te

Java. Script Break dhe Continue • Jane dy shprehje ne JS qe mund te perdoren brenda cikleve: break dhe continue. • Shprehja Break • Perdoret kur duam te nderpresim cilkin dhe te vazhdojme ekzekutimin e kodit qe vjen pas ciklit, nese ka. • Shprehja Continue • Perdoret per te nderprere ekzekutimin e ciklit per vleren aktuale dhe te vazhdojme ekzekutimin e ciklit me vleren tjeter (vleren pasardhese). 31

Shembull - 2 (Break) <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0; i<=10; i++) { if

Shembull - 2 (Break) <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0; i<=10; i++) { if (i==3){break; } document. write("The number is " + i); document. write("<br />"); } </script> Rezultati The number is 0 The number is 1 The number is 2 32

Shembull -3 (Continue) <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0; i<=10; i++) { if (i==3){continue;

Shembull -3 (Continue) <script type="text/javascript"> var i=0; for (i=0; i<=10; i++) { if (i==3){continue; } document. write("The number is " + i); document. write("<br />"); } </script> Rezultati The number is 0 The number is 1 The number is 2 The number is 4 The number is 5 The number is 6 The number is 7 The number is 8 The number is 9 The number is 10 33

Shprehja For. . . In ne Java. Script • Shprehja for. . . in

Shprehja For. . . In ne Java. Script • Shprehja for. . . in perdoret per te bredhur neper elementet e nje vektori me ane te veçorive te nje objekti. Kodi ne trupin e ciklit for. . . in ekzekutohet nga nje here per çdo element/veçori. • Sintaksa • for (variable in object) • { • code to be executed • } 34

Shembull - 4 for. . . in <script type="text/javascript"> var x; var mycars =

Shembull - 4 for. . . in <script type="text/javascript"> var x; var mycars = new Array(); mycars[0] = "Saab“; mycars[1] = "Volvo“; mycars[2] = "BMW“; for (x in mycars) { document. write(mycars[x] + "<br />"); } </script> 35

Funksionet ne Javascript • Per te penguar browserin qe te ekzekutoje nje skript sapo

Funksionet ne Javascript • Per te penguar browserin qe te ekzekutoje nje skript sapo ngarkohet faqja, mund ta ndertoni skriptin si nje funksion. • Nje funksion permban kod qe do te ekzekutohet vetem nga nje ngjarje ose nga nje thirrje e atij funksioni. • Mund te therrisni nje funksion kudo brenda faqes (ose madje edhe nga faqe te tjera nese funksioni eshte i vendosur ne nje skedar te jashtem. js) • Funksionet percaktohen ne fillim te faqes, ne seksionin e kokes, ndërmjet tageve <head> të faqes HTML. 36

Si deklarohet nje funksion? • Sintaksa per te krijuar nje funksion eshte: function emerfunksioni(var

Si deklarohet nje funksion? • Sintaksa per te krijuar nje funksion eshte: function emerfunksioni(var 1, var 2, . . . , var. X) { kod } • var 1, var 2, etj jane variabla ose vlera qe i kalohen funksionit. Kllapat { dhe } percaktojne fillimin dhe fundin e funksionit. • Shenim: Nje funksion pa parametra duhet te perfshije kllapat () pas emrit te funksionit: functionname() { some code } • Shenim: Mos harroni rendesine e shkronjave te medha dhe te vogla ne Java. Script! Fjala “function” duhet te jete me shkronja te vogla, se perndryshe do te ndodhe nje gabim! 37

Shprehja “return” • Shprehja return perdoret per te specifikuar vleren qe do te kthehet

Shprehja “return” • Shprehja return perdoret per te specifikuar vleren qe do te kthehet nga funksioni. • Keshtu qe funksionet qe do te kthejne vlere duhet te perdorin shprehjen return. • Shembull: • Funksioni i meposhtem kthen prodhimin e dy numrave (a dhe b): function prod(a, b) { x=a*b; return x; } • Kur e therrisni kete funksion, duhet t’i kaloni dy parametra: product=prod(2, 3) 38 • Vlera e kthyer nga funksioni prod() eshte 6, dhe ajo do te ruhet ne nje variabel te quajtur product.

Shembulli-5 <html> <head> <script> function shtyp() { alert("MIRESEVINI!"); } </script> </head> <body> <form> <input

Shembulli-5 <html> <head> <script> function shtyp() { alert("MIRESEVINI!"); } </script> </head> <body> <form> <input type="button" name="Button 1" value="Më shtyp" onclick="shtyp()“/> </form> </body> </html> Nese rreshti: alert(“MIRESEVINI!"), nuk do te shkruhej brenda nje funksioni, ai do te ishte ekzekutuar sapo te ishte ngarkuar ky rresht. Ndersa tani, skripti nuk ekzekutohet perpara se perpara perdoruesi te shtype butonin. 39

Komente Shembulli-5 • Ky skript do të krijojë një buton dhe kur ju ta

Komente Shembulli-5 • Ky skript do të krijojë një buton dhe kur ju ta shtypni atë, do të hapet një dritare që thotë: " MIRESEVINI!". • Në fillim funksioni ngarkohet dhe ruhet në memorje. Pastaj krijohet një buton me tagun <form> (HTML). Në tagun <input> është eventi 'onclick', i cili i tregon browserit se cilin funksion duhet të thërrasë kur ky buton të shtypet (sigurisht n. q. s browseri suporton Java. Script). • Funksioni ' shtyp()' është deklaruar në fillim të HTML-së tek tagu <head>. Ky funksion ekzekutohet, kur shtypet butoni. • Metoda 'alert()‘ është deklaruar në Java. Script, kështu ju duhet vetëm ta thërrisni atë. Ka shumë metoda të ndryshme që ju mund t’i thërrisni, te cilat do t’i shohim me vone 40

Shembull-6 Të shohim se si mund të lexoni diçka, që një përdorues ka futur

Shembull-6 Të shohim se si mund të lexoni diçka, që një përdorues ka futur në një forme. <html> <head> <script> <!-- Fsheh skriptin nga brousera të vjetër function emrin(str) { alert("MIRESEVINI "+str+“ !"); } // përfundon fshehjen--> </script> </head> <body> Ju lutemi jepni emrin: <form> <input type="text" name="Emri" on. Blur="emrin(this. value)" value=""> </form> </body> </html> 41

Komente Shembull-6 • Kemi disa elementë të rinj të shtuar në këtë skript. •

Komente Shembull-6 • Kemi disa elementë të rinj të shtuar në këtë skript. • Sigurisht që i vutë re komentet në skript. Në këtë mënyrë ju mund të fshihni skriptin nga browserat që nuk e suportojne Java. Script-in. Ju duhet t’i vendosni ato në mënyrën e treguar më sipër. Fillimi i komentit duhet të jetë menjëherë pas tagut <script> dhe mbarimi para tagut </script>. • Në këtë dokument HTML ju keni një element forme ku mund të shkruani emrin tuaj. • 'on. Blur' tek tagu <input> i tregon browserit se cilin funksion duhet të thërrasë kur diçka është futur në forme. • Funksioni ' emrin(str)' do të thërritet kur ju të ‘largoheni' nga ky element forme ose keni shtypur “enter” pasi keni futur diçka. Funksioni do të marrë stringun e futur nëpërmjet komandës 'emrin(this. value)'. 'This. value' nënkupton vlerën e futur në këtë element forme. 42

Shembull-7 <html> <head> <script> <!-- E fsheh skriptin nga brousera të vjetër function Hello()

Shembull-7 <html> <head> <script> <!-- E fsheh skriptin nga brousera të vjetër function Hello() { alert("MIRESEVINI !"); } // përfundon fshehjen--> </script> </head> <body> <a href ="" on. Mouse. Over=“Hello()">link</a> </body> </html> • Kjo përdor metodën on. Mouse. Over dhe funksioni Hello() thërritet kur ndodh ngjarja. 43

Perdorimi i Java. Script-it te jashtem • Nganjehere mund t’ju duhet qe te njejtat

Perdorimi i Java. Script-it te jashtem • Nganjehere mund t’ju duhet qe te njejtat skripte, t’i perdorni ne disa faqe. Per te mos i shkruar skriptet ne çdo faqe, mund t’i shkruani ato ne nje skedar te jashtem, te cilin e ruani me prapashtesen. js • Shenim: Skripti i jashtem nuk duhet te permbaje tagun <script>! • Per ta perdorur kete skript te jashtem, vendoseni skedarin. js tek atributi "src" i tagut <script>: <html> <head> <script src="xxx. js"></script> </head> <body> </html> • Shenim: Skriptin mund ta vendosni saktesisht aty ku do ta vendosnit normalisht skriptin (si tek seksioni i kokes, ashtu edhe tek trupi i dokumentit)! 44

Kutite e dialogut (Popup boxes) • Ne Java. Script mund te krijojme 3 lloje

Kutite e dialogut (Popup boxes) • Ne Java. Script mund te krijojme 3 lloje kutishe dialogu : 1. Alert box, 2. Confirm box, 3. Prompt box. 45

Alert Box • Nje alert box (dritare mesazhi) shpesh perdoret nese deshironi qe informacioni

Alert Box • Nje alert box (dritare mesazhi) shpesh perdoret nese deshironi qe informacioni t’i shfaqet perdoruesit. Kur shfaqet nje dritare mesazhi, perdoruesi duhet te klikoje “OK”, ne menyre qe te vazhdoje me tej. • Sintaksa: • alert("sometext") 46

Shembull 8 - Alert Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_alert() { alert("I am

Shembull 8 - Alert Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_alert() { alert("I am an alert box!"); } </script> </head> <body> <input type="button" onclick="show_alert()" value="Show alert box" /> </body> </html> 47

Confirm Box • Nje confirm box (dritare kofirmimi) shpqsh perdoret nese deshironi qe perdoruesi

Confirm Box • Nje confirm box (dritare kofirmimi) shpqsh perdoret nese deshironi qe perdoruesi te verifikoje ose te pranoje diçka. Kur shfaqet nje dritare kofirmimi, perdoruesi duhet te shtype ose "OK“, ose "Cancel”, ne menyre qe te vazhdoje me tej. • Nese perdoruesi shtyp "OK", dritarja kthen true. Nese perdoruesi klikon "Cancel", dritarja kthen false. • Sintaksa: • confirm("sometext") 48

Shembull 9 - Confirm Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_confirm() { var r=confirm("Press

Shembull 9 - Confirm Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_confirm() { var r=confirm("Press a button"); if (r==true) { alert("You pressed OK!"); } else { alert("You pressed Cancel!"); } } </script> </head> <body> <input type="button" onclick="show_confirm()" value="Show confirm box" /> </body> </html> 49

Prompt Box • Nje prompt box (dritare prompti) shpesh perdoret nese deshironi qe perdoruesi

Prompt Box • Nje prompt box (dritare prompti) shpesh perdoret nese deshironi qe perdoruesi te jape nje vlere perpara se te hyje ne nje faqe. • Kur shfaqet nje prompt box, perdoruesi duhet te klikoje "OK" ose "Cancel" ne menyre qe te vazhdoje me tej, pasi ka futur nje vlere inputi. • Nese perdoruesi klikon "OK" dritarja kthen vleren e inputit. Nese perdoruesi klikon "Cancel" dritarja kthen null. • Sintaksa: • prompt("sometext", "defaultvalue") 50

Shembull 10 - Prompt Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_prompt() { var name=prompt("Please

Shembull 10 - Prompt Box <html> <head> <script type="text/javascript"> function show_prompt() { var name=prompt("Please enter your name", "Harry Potter"); if (name!=null && name!="") { document. write("Hello " + name + "! How are you today? "); } } </script> </head> <body> <input type="button" onclick="show_prompt()" value="Show prompt box" /> </body> </html> 51

Pyetje? 52

Pyetje? 52