Jan Neruda 1834 1891 ivot Novin prozaik bsnk

  • Slides: 17
Download presentation
Jan Neruda – 1834 - 1891

Jan Neruda – 1834 - 1891

život • • • Novinář, prozaik, básník Malá Strana – Praha – dětství, mládí

život • • • Novinář, prozaik, básník Malá Strana – Praha – dětství, mládí Maturita, práva, filosofie Francie, Balkán, Turecko, Egypt Kavárny X s matkou, v ústraní Lásky – Anna Holinová, Karolina Světlá, Tereza Macháčková, Anna Tichá

Neruda novinář • Čas, Hlas, Národní listy – do konce života • Fejeton –

Neruda novinář • Čas, Hlas, Národní listy – do konce života • Fejeton – feuilleton – lístek – příloha, literární žánr publicistický, krátký, aktuální téma – sociální problémy v Praze, politické problémy, zastavárny, žebráci, vězni • Podpis – trojúhelník • Přes 2000 fejetonů

Neruda novinář • • Studie krátké a kratší Žerty hravé i dravé Menší cesty

Neruda novinář • • Studie krátké a kratší Žerty hravé i dravé Menší cesty Obrazy z ciziny • Kam s ním, Trhani

Neruda básník • 6 sbírek – novodobé básnictví • Hřbitovní kvítí – charakteristika doby

Neruda básník • 6 sbírek – novodobé básnictví • Hřbitovní kvítí – charakteristika doby – Bach – pesimismus, beznaděj, skepse • I veselé básně – vtipné – Na vršíčků dům stál bláznů • Záporně přijata

Knihy veršů • 2. sbírka – autorova tvorba – 50. a 60. léta •

Knihy veršů • 2. sbírka – autorova tvorba – 50. a 60. léta • Kniha veršů výpravných • Kniha veršů lyrických – matce, otci, láska k Anně, Vším jsem byl rád • Kniha veršů časových a příležitých – z období Hřbitovního kvítí, časy zaživa pohřbené

Písně kosmické • Stal se uznávaným • Životní pocity, víra v pokrok, optimismus •

Písně kosmické • Stal se uznávaným • Životní pocity, víra v pokrok, optimismus • Motiv kosmu – souvislost s rozvojem přírodních věd • Kosmos – protiváha pozemského života • Přírodní děje – pevné bezpečí X proměna lidského života • Jak lvové bijem o mříže, Seděly žáby v kaluži

Balady a romance • Balada – lyricko-epický žánr, smutný děj, většinou končí tragicky •

Balady a romance • Balada – lyricko-epický žánr, smutný děj, většinou končí tragicky • Romance – lyricko-epický žánr, rozmanitého obsahu, milostná tematika, romantická tematika, vyznívá optimisticky

Balady a romance • Nejčtenější sbírka • Ruší hranice balady a romance, zaměňuje rysy

Balady a romance • Nejčtenější sbírka • Ruší hranice balady a romance, zaměňuje rysy • Česká národní tradice • Lidské vztahy, vztah matky a dítěte, legendární a biblické básně • Romance o Karlu IV. , Balada tříkrálová

Prosté motivy • Subjektivní • Intimní zpověď stárnoucího básníka – deník • Osamělost X

Prosté motivy • Subjektivní • Intimní zpověď stárnoucího básníka – deník • Osamělost X milostné štěstí • Životní usmíření • Do čtyř ročních období – lidské žití

Zpěvy páteční • Vydaná posmrtně – Nerudova pozůstalost • 10 básní – vlasteneckého rázu

Zpěvy páteční • Vydaná posmrtně – Nerudova pozůstalost • 10 básní – vlasteneckého rázu

Charakteristika poezie • Realistický pohled • Srozumitelnost • Vtip, humor, sociální cítění, epičnost •

Charakteristika poezie • Realistický pohled • Srozumitelnost • Vtip, humor, sociální cítění, epičnost • Lidová poezie • Jazyk – někdy až drsný

Neruda prozaik • Povídky malostranské (1878) • 13 krátkých próz • Nerudovo mládí –

Neruda prozaik • Povídky malostranské (1878) • 13 krátkých próz • Nerudovo mládí – svérázné prostředí – klidné, tiché, odděleno od okolního světa • Svět maloměstských lidiček – charakteristické rysy • Zloba, závist X tolerance • Lidské chybičky, jedinečnost osudů • Vážný tón X humorný tón • Výsměch – postavy zchátralé, laskavý humor – drobné lidské slabosti

Povídky malostranské • Charakterizace postav – detaily, konkrétnost, výraz tváře, nálada drobnokresba • Realismus

Povídky malostranské • Charakterizace postav – detaily, konkrétnost, výraz tváře, nálada drobnokresba • Realismus • Jazyk – hovorový, stručnost • Přesné označení skutečnosti -

Další próza • Arabesky – z pražského života, drobnokresba, autobiografická povídka – Byl jsem

Další próza • Arabesky – z pražského života, drobnokresba, autobiografická povídka – Byl jsem darebákem • Různí lidé – psychologická studie, původně jako fejetony, lidé z cest po Balkáně

Neruda dramatik • Pokusy nedopadly dobře • Sebekritický – brzy přestal dramata psát •

Neruda dramatik • Pokusy nedopadly dobře • Sebekritický – brzy přestal dramata psát • Ženich z hladu – veselohra • Francesca di Rimini - tragédie z italské renesance

Otázky k autorovi • Odkud pochází fejeton? • Která Nerudova sbírka je obratem od

Otázky k autorovi • Odkud pochází fejeton? • Která Nerudova sbírka je obratem od životního pesimismu? • Co to je drobnokresba? • Uveďte nejznámější romanci ze sbírky Balady a romance. • Ve kterých novinách pracoval až do smrti? • Charakterizujte baladu, romanci, fejeton.