Jaka Zabukovec Kristina tarkel Lea Hostnik Marua agar

  • Slides: 36
Download presentation
Jaka Zabukovec Kristina Štarkel Lea Hostnik Maruša Žagar Petra Posega Samantha Sršen Tina Žaberl

Jaka Zabukovec Kristina Štarkel Lea Hostnik Maruša Žagar Petra Posega Samantha Sršen Tina Žaberl

1. Prihod NATO v 5. Izzivi s katerimi se Afganistan sooča NATO 5. 1.

1. Prihod NATO v 5. Izzivi s katerimi se Afganistan sooča NATO 5. 1. zagotavljanje sil ISAF 2. Naloge NATO 5. 2. nacionalne omejitve 3. Slovensko sodelovanje v 5. 3. PRT ISAF 6. Prihodnost NATO v 4. Posledice NATO Afganistanu prisotnosti v 6. 1. konferenca v Londonu Afganistanu 4. 1. politične 4. 2. varnostne 4. 3. žrtve in humanitarne posledice 6. 2. konferenca v Kabulu 6. 3. vrh NATO v Lizboni

Pet regionalnih poveljstev: Vrhovni poveljnik sil: 1. 2. 3. 4. 5. general David Petraeus

Pet regionalnih poveljstev: Vrhovni poveljnik sil: 1. 2. 3. 4. 5. general David Petraeus Sever - Mazar el Shraif (4. 400) Zahod – Herat (2. 980) Jug – Kandahar (35. 000) Vzhod – Bagram (18800) Jugo-zahod - Camp Leatherneck (27. 000) Glavno poveljstvo v Kabulu (5. 420) Slovenija: 87 pripadnikov 2 civilna strokovnjaka

1. PRIHOD NATO V AFGANISTAN Teroristični napad Al Kaide na ZDA 11. septembra 2001

1. PRIHOD NATO V AFGANISTAN Teroristični napad Al Kaide na ZDA 11. septembra 2001 pomeni ključno prelomnico. 20. septembra predsednik Bush napove “vojno teorizmu”. 7. oktobra 2001 ameriško-britansko posredovanje “Enduring Freedom” zoper talibanski režim. Zveza Nato v omenjeni operaciji ni aktivno sodelovala, nudila pa je določeno podporo ZDA in njenim zaveznicam.

 Decembra 2001 v Nemčiji sprejmejo Bonski sporazum predvideva oblikovanje mednarodnih sil v Afganistanu.

Decembra 2001 v Nemčiji sprejmejo Bonski sporazum predvideva oblikovanje mednarodnih sil v Afganistanu. 20. decembra VSZN sprejme resolucijo 1386, s katero so bile za obdobje 6 mesecev ustanovljene mednarodne varnostne podporne sile ISAF 1 vodenje prevzame VB. Maja 2002 VSZN sprejme resolucijo 1413 in podaljša mandat ISAF za 6 mesecev vodenje prevzame Turčija. Novembra 2002 sprejeta resolucija 1444 vodenje prevzameta Nemčija in Nizozemska.

 Vodilne države ISAF-a so se srečevale s številnimi težavami. Nemčija in Nizozemska zvezo

Vodilne države ISAF-a so se srečevale s številnimi težavami. Nemčija in Nizozemska zvezo Nato zaprosita za pomoč pri zagotavljanju sil, obveščevalnih podatkov in koordinaciji. 16. aprila 2003 Severnoatlantski svet sprejme odločitev, da bo Nato prevzel poveljevanje, koordiniranje in načrtovanje ISAF. 11. avgusta 2003 Nato prevzame dejansko poveljevanje in vodenje ISAF.

2. NALOGE NATO V AFGANISTANU ● Zaščita prebivalstva: o Zmanjšati tveganja, poškodbe in smrti

2. NALOGE NATO V AFGANISTANU ● Zaščita prebivalstva: o Zmanjšati tveganja, poškodbe in smrti civilistov; o 2006 ustanovljen Sklad ukrepov nujne pomoči. ● Izvajanje stabilizacijskih in varnostnih operacij: o Pomoč Afganistancem pri zagotavljanju sredstev in zmogljivosti za lastno obrambo (usposabljanje, mentorstvo) o Cilj: razvoj profesionalne Afganistanske varnostne sile.

 Pomoč afganistanskim oblastem pri širjenju njihove avtoritete in vpliva po ozemlju celotnega Afganistana:

Pomoč afganistanskim oblastem pri širjenju njihove avtoritete in vpliva po ozemlju celotnega Afganistana: o Ustanovili so SKUPINE ZA OBNOVO PROVINC (PRT): o Nudenje pomoči afganistanskim oblastem pri obnovi in rekonstrukciji države; o Namen skupin je krepitev civilno-vojaških odnosov v regiji in pomagati afganistanskim oblastem pri krepitvi njihove oblasti; o Sestava in geografski obseg delovanja PRT-jev je odvisen od države, ki vodenje prevzame ter delovanja v posamezni provinci; o Skupine so sestavljene iz vojaškega in civilnega dela le vojaški deli PRT-jev so vključeni v ISAF-ovo strukturo vodenja in poveljevanja, civilni deli pa so v rokah držav.

 Boj proti upornikom: o Poudarek na južnih provincah Helmand in Kandahar; o Podpora

Boj proti upornikom: o Poudarek na južnih provincah Helmand in Kandahar; o Podpora pri izmenjavi informacij, usposabljanju afganistanskih sil za boj proti mamilom, logistično podporo itd. Usposabljanje in podpora Afganistanski nacionalni vojski: o Mentorsko povezovalne operativne skupine (OMLT) svetovanje in izvajanje usposabljanj v okviru afganistanskih vojaških enot;

 Podpora boju proti nedovoljenim drogam: o Usposabljanje ANA in policije glede postopkov pri

Podpora boju proti nedovoljenim drogam: o Usposabljanje ANA in policije glede postopkov pri boju proti drogam, logistična podpora, izvajanje informacijske kampanje itd. Upravljanje s Kabulskim mednarodnim letališčem: o Izvedena je bila popolna rekonstrukcija letališča; o ISAF skrbi za nadzor zračnega prometa in zagotavljanje ustreznih letališko – reševalnih služb. Varovanje pomembnih dogodkov v Afganistanu: o Pomoč pri načrtovanju volitev in izvedbi registracije volivcev ter zagotavljanje varnosti znotraj svojega območja odgovornosti.

3. SLOVENSKO SODELOVANJE V ISAF 22. maja 2003 je Vlada RS sprejela sklep o

3. SLOVENSKO SODELOVANJE V ISAF 22. maja 2003 je Vlada RS sprejela sklep o predlogu sodelovanja Slovenije v operaciji ISAF. Za obdobje od avgusta 2003 do marca 2004 je bil načrtovan en oddelek z 11 pripadniki, vendar se je zaradi zamude in logističnih težav sodelovanje začelo šele 2004. Marca 2004 je v Afganistan odšlo 18 pripadnikov SV, in sicer v misijo ISAF 5.

 Do danes se je v Afganistanu zamenjalo 14 kontingentov SV. Prvi trije kontingenti

Do danes se je v Afganistanu zamenjalo 14 kontingentov SV. Prvi trije kontingenti so bili nameščeni v okolici Kabula, delovanje naslednjih pa je bilo usmerjeno na zahod (Herat). Naloge: o Zaščita logističnih baz na letališču, o varovanje kampa v Heratu, o delo na nadzornih točkah, o patruljiranje ter spremljanje vozil v okolici Herata.

 Trenutno na misiji ISAF 14. kontingent SV z 90 pripadniki (88 pripadnikov SV

Trenutno na misiji ISAF 14. kontingent SV z 90 pripadniki (88 pripadnikov SV + 2 civilna strokovnjaka). o Nastanjeni na zahodu Afganistana; o 1. novembra so prevzeli vodenje OMLT. Slovenija prispeva relativno malo vojakov 22. 257 prebivalcev na enega vojaka. Financiranje : o Brez vsakršnih finančnih posledic za Nato; o Slovenija sama odgovorna za prevoz pripadnikov slovenskega kontongenta, njihovo orožje, opremo, prehrano, nastanitev, zdravstveno oskrbo, plače itd.

4. POSLEDICE NATO PRISOTNOSTI V AFGANISTANU 4. 1. POLITIČNE POSLEDICE nova ustava 2004 Predsedniške

4. POSLEDICE NATO PRISOTNOSTI V AFGANISTANU 4. 1. POLITIČNE POSLEDICE nova ustava 2004 Predsedniške volitve 2004 Parlamentarne volitve 2005 Zaradi korupcije in nepravilnosti v izvedbi volitev, 2009 in 2010 ponovno izvedene parlamentarne in predsedniške volitve Politika v Afganistanu je kronično nestabilna, nasilje pa je videno kot učinkovito politično orodje velik prepad pri tem, koga sami Afganistanci želijo da jim vlada občutek lokalnih prebivalcev, da je trenutno vladajoča politična elita koruptivna in ne razume potreb državljanov

4. 2. VARNOSTNE POSLEDICE Varnostna skrb: 1. aktivnosti talibanskih upornikov (J in V države)

4. 2. VARNOSTNE POSLEDICE Varnostna skrb: 1. aktivnosti talibanskih upornikov (J in V države) strateške grožnje vladi Zmanjšan občutek 2. prisotnost ilegalnih oboroženih skupin varnosti; zaustavljata proces 3. trgovina z drogami Pomoč mednarodne skupnosti: ekonomske rekonstrukcije; zmanjšujeta moč centralne vlade na oddaljenih področjih 1. Minimalizirati vzroke, ki povzročajo nasilje 2. Celosten pristop 3. Reforme v varnostnem sektorju

4. 3. ŽRTVE IN HUMANITARNE POSLEDICE Civilne žrtve – 9. 000 in 20 tujih

4. 3. ŽRTVE IN HUMANITARNE POSLEDICE Civilne žrtve – 9. 000 in 20 tujih novinarjev Vojaške žrtve – 11. 000 (afganistanski vojaki, koalicijski vojaki in plačanci) Problem beguncev vzroki: lakota, državljanski spopadi, vojna 70 % prebivalstva treh največjih mest zapustilo domove v prvem valu napadov Begunci večinoma prebegnejo v Pakistan ali Iran Pomoč beguncem: UNHCR, MORK, CARE

5. IZZIVI S KATERIMI SE SOOČA NATO Problem porazdelitve bremena med sodelujočimi državami Pomanjkanje

5. IZZIVI S KATERIMI SE SOOČA NATO Problem porazdelitve bremena med sodelujočimi državami Pomanjkanje prave enotnosti poveljevanja Napetosti znotraj organizacije NATO Konkretno: Nasprotja med ameriško COIN strategijo in „blažjimi“ napori NATO Razhajanja med članicami NATO različna stališča do ISAF in nacionalne omejitve

5. 1. ZAGOTAVLJANJE SIL ISAF Več kot 60 % vseh razpoložljivih sil zagotavljajo ZDA

5. 1. ZAGOTAVLJANJE SIL ISAF Več kot 60 % vseh razpoložljivih sil zagotavljajo ZDA Problem zagotavljanja dodatnih sil – vzroki: § Večina Evropejcev nasprotuje, ker ni opaziti večjega napredka v Afganistanu § Globalna ekonomska kriza § Evropske zaveznice nasprotujejo uporabi sil v bojnih operacijah § Kritik so bile deležne predvsem: Bolgarija, Romunija, Češka, Madžarska, Turčija

5. 2. NACIONALNE OMEJITVE Problem načina, kako sile, ki so poslane na misijo, delujejo

5. 2. NACIONALNE OMEJITVE Problem načina, kako sile, ki so poslane na misijo, delujejo Večina zaveznic je sprejela določene nacionalne omejitve za svoje sile, ki določajo kakšne naloge lahko opravljajo, stopnjo sile idr. Predstavljajo velik problem za poveljnike, ki pričakujejo maksimalno fleksibilnost sil pod svojim nadzorom 2008 veliko kritik deležna Nemčija (implementacija prekomernih zaščitnih ukrepov zavarovanje sil močno vpliva na učinkovitost samega delovanja) Podobno problemi tudi pri francoskih, španskih in italijanskih silah

5. 3. SKUPINE ZA OBNOVO PROVINC - PRT Poleg splošne podpore tudi mešani odzivi

5. 3. SKUPINE ZA OBNOVO PROVINC - PRT Poleg splošne podpore tudi mešani odzivi in kritike § ni vsesplošnega koncepta operacij § ni enotne linije poveljevanja § enote med seboj niso koordinirane in si ne izmenjujejo informacij § Razlike v strukturi § ameriško vodstvo – preveč poudarka na vojaški sili; primanjkovanje civilnih strokovnjakov za ključne naloge § evropsko vodstvo – neodločni v interakciji z afganistanskim prebivalstvom; slabo financiranje in nadzor nad porabo sredstev

6. PRIHODNOST NATO V AFGANISTANU 6. 1. KONFERENCA V LONDONU 2010 • NATO se

6. PRIHODNOST NATO V AFGANISTANU 6. 1. KONFERENCA V LONDONU 2010 • NATO se je zavezal k dolgoročnemu sodelovanju z Afganistanom • Glavni cilji: – usposobiti afganistansko vojsko – zagotoviti pogoje za postopno prevzemanje nadzora nad provincami s strani ANA – zmanjševanje dolga in zagotavljanje finančne stabilnosti – učinkovita civilna uprava in administracija – izboljševanje položaja žensk, krepitev človekovih pravic do oktobra 2011 povečanje števila vojakov v ANA na 171. 600 + policistov na 134. 000 + 12. 000 civilnih uslužbencev sodelujočih držav

6. 2. KONFERENCA V KABULU 2010 • Potrditev sklepov iz Londona • Nove usmeritve:

6. 2. KONFERENCA V KABULU 2010 • Potrditev sklepov iz Londona • Nove usmeritve: – reforma volilnega sistema in zakonodaje – Strategija sektorja za nacionalno pravo – ustanovitev posebnih enot za boj proti večjim zločinom in protikorupcijskega sodišča – Izboljšave v sodnem sistemu – Povečanje prihodkov za 0, 7 % BDP • cilj afganistanske vlade do 2014 afganistanska vojska sama sposobna voditi in izvajati operacije na celotnem državnem ozemlju

6. 3. VRH NATO V LIZBONI 2010 • NATO in Afganistan podpišeta dokument Declaration

6. 3. VRH NATO V LIZBONI 2010 • NATO in Afganistan podpišeta dokument Declaration on Enduring Partnership: • Nadaljnja podpora NATO Afganistanu – Okrepljeno sodelovanje (področje ANA in reforma varnostnega sektorja) – Sredstva za izgrajevanje afganistanske vlade in varnostnih institucij (urjenje afganistanske vojske s poudarkom na soočanju s terorizmom in narkotiki – praktična podpora varnostnim institucijam – Sodelovanje Afganistana s silami ISAF – Okrepljeno sodelovanje naj bi pripomoglo k samozadostnosti afganistanske države, predvsem pa učinkovalo dolgoročno • Prisotnost NATO tudi po tranziciji 2014 (dokler ne bodo doseženi cilji NATO)

OSREDNJA NALOGA JE URJENJE IN IZOBRAŽEVA NJE ANA postopno razvijanje rodov, ustanavljanje vojaških šol,

OSREDNJA NALOGA JE URJENJE IN IZOBRAŽEVA NJE ANA postopno razvijanje rodov, ustanavljanje vojaških šol, vključevanje obveščevalnih, policijskih, logističnih idr. dejavnosti) Do konca 2016 naj bi vzpostavili samostojne zračne sile, cilj pa je izuriti 8. 000 mož Prihodnost osredotočena na tranzicijo predajanje pooblastil afganistanski vojski ter njeno prevzemanje nadzora nad regijami Afganistanska vlada bo zagotavljala ekonomsko stabilnost, razvoj vladavine prava ter spoštovanje človekovih pravic

Sgt. Ajim, a 20 -year-old native of northeastern Afghanistan's Takhar province and member of

Sgt. Ajim, a 20 -year-old native of northeastern Afghanistan's Takhar province and member of 1 st Battalion, 1 st Afghan National Civil Order Police Brigade, speaks with a village elder while patrolling with a U. S. Special Forces team assigned to Special Operations Task Force – South

An Afghan police officer points to the site of fire after a convoy of

An Afghan police officer points to the site of fire after a convoy of NATO fuel tankers was attacked by militants in Behsod district of Nangarhar province, east of Kabul, Afghanistan, Sunday, Nov 14, 2010. Afghan Officials say insurgents set fire to a convoy of NATO fuel tankers in eastern Afghanistan, while a bomb blast in the south killed a NATO service member and other civilians

US soldiers of the 502 nd Infantry regiment 2 nd Battalion Charger company blow

US soldiers of the 502 nd Infantry regiment 2 nd Battalion Charger company blow up a wall of a compound around Kop Ahmed camp near Kandahar city on November 29, 2010

Graffiti left behind by Taliban fighters remains on the walls of a compound now

Graffiti left behind by Taliban fighters remains on the walls of a compound now used as a command center for the U. S Marine Corps's First Battalion, Eighth Marines at Musa Qala in southern Afghanistan's Helmand province, November 10, 2010. Musa Qala is an important battleground in the war against Taliban insurgents and the narcotics industry. The town has changed hands several times, most recently in December 2007 when Afghan and international forces retook the town from the Taliban

Artillery rounds of phosphorescence explode above Taliban positions during a battle in Musa Qala

Artillery rounds of phosphorescence explode above Taliban positions during a battle in Musa Qala district in southern Afghanistan's Helmand province November 7, 2010.

An Afghan man ties his dog to a destroyed tank on a hill in

An Afghan man ties his dog to a destroyed tank on a hill in Kabul November 30, 2010

More than 4, 560 candidates take a test to compete for 600 available National

More than 4, 560 candidates take a test to compete for 600 available National Military Academy of Afghanistan slots in the class of 2015 at the academy in Kabul on Nov. 4, 2010. The academy issued invitations to the top three percent of recent high school graduates to attend a three-day selection process which consists of a physical fitness and written exam

U. S. Army Special Forces, from Special Operations Task Foce East, and Afghan Commandos

U. S. Army Special Forces, from Special Operations Task Foce East, and Afghan Commandos from 2 nd Commando Kandak, break ground for a new observation post on a mountain top in Gardez, Paktia province.

Kabul, Afghanistan (March 1, 2011) -- Mariam Wafa, a female Afghan National Policeman for

Kabul, Afghanistan (March 1, 2011) -- Mariam Wafa, a female Afghan National Policeman for Police District 7 in Kabul, runs a checkpoint in Kabul, a position once only held by male ANP. Wafa is one of two female ANP who are paving the way for other female ANP to perform duties once held by only men.

 http: //www. youtube. com/user/ISAFMEDIA#p/f/43/Cgl. C 2 a. ZSF j. M

http: //www. youtube. com/user/ISAFMEDIA#p/f/43/Cgl. C 2 a. ZSF j. M