Jak poznvme minulost as fyzikln veliina kterou se

  • Slides: 10
Download presentation
Jak poznáváme minulost?

Jak poznáváme minulost?

Čas = fyzikální veličina, kterou se měří vzdálenost mezi událostmi, nebo od počátku do

Čas = fyzikální veličina, kterou se měří vzdálenost mezi událostmi, nebo od počátku do konce děje

Počátek letopočtu je dohoda lidí • Řecký – počátek letopočtu jsou první olympijské hry

Počátek letopočtu je dohoda lidí • Řecký – počátek letopočtu jsou první olympijské hry (dnes již nevíme přesné datum) • Arabský – počátek je rok 622 našeho letopočtu • Křesťanský – počátek má u narození Ježíše Léta před Kristem Před naším letopočtem (př. n. l. ) 0 Léta po narození Krista Našeho letopočtu (n. l. )

Dějepis Zařazuje události do časové posloupnosti (příčinadůsledek) KALENDÁŘ→ KALENDÁŘ MÍSTO V ČASE = DATUM

Dějepis Zařazuje události do časové posloupnosti (příčinadůsledek) KALENDÁŘ→ KALENDÁŘ MÍSTO V ČASE = DATUM – DEN, MĚSÍC, ROK = letopočet Označ v tomto datu letopočet: 15. 11. 1356

Grafický záznam = časová přímka • zobrazujeme na ni letopočty Rok narození Začátek školní

Grafický záznam = časová přímka • zobrazujeme na ni letopočty Rok narození Začátek školní docházky 6. třída

2000 n. l. 2000 př. n. l před Kristem 10 let = desetiletí 100

2000 n. l. 2000 př. n. l před Kristem 10 let = desetiletí 100 let = století 1000 let = tisíciletí 0 po Kristovi

STOLETÍ 2001 2050 XXI. století 2100

STOLETÍ 2001 2050 XXI. století 2100

2000 n. l. 2000 př. n. l 0 1. 1. st. př. Kr. =

2000 n. l. 2000 př. n. l 0 1. 1. st. př. Kr. = rok 100 – 1 1. st. po Kr. = 2. 2. st. př. Kr. = rok 200 – 101 2. st. po Kr. = 3. 7. st. př. Kr. = rok 700 – 601 9. st. po Kr. = Na časovou přímku vyznač tyto letopočty: 215 př. Kr. , 756 po Kr. , 11 př. Kr. , 3 po Kr. Převeď letopočty do století: 12 př. Kr. = 1. st. př. Kr. 1204 př. Kr. = 400 př. Kr. = 66 po Kr. = 101 po Kr. = 1899 po Kr. = 476 po Kr. = 501 př. Kr. =

Časová přímka a) Na časovou osu zaznamenej tyto letopočty: 3252 př. n. l. 776

Časová přímka a) Na časovou osu zaznamenej tyto letopočty: 3252 př. n. l. 776 n. l. 1945 10 170 př. n. l. 222 po Kr. 2010 313 př. n. l. 79 n. l. 753 př. n. l. 1085 n. l. 444 př. Kr. 10 000 př. Kr. 9 990 př. n. l. 1526 b) U všech roků NAŠEHO LETOPOČTU urči, do kterého patří století a tisíciletí.

U všech letopočtů urči, do kterého patří století a tisíciletí: 863 n. l. 1918

U všech letopočtů urči, do kterého patří století a tisíciletí: 863 n. l. 1918 2011 1492 375 po Kr. 1526 623 n. l. 935 79 n. l. 313 po Kr. 500 1158 n. l. 1306 1212 1471 n. l. 1867 1700 1968 1774 2000