Jak a pro tdit PAPR Mgr Luk Kuera

  • Slides: 11
Download presentation
Jak a proč třídit PAPÍR Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Jak a proč třídit PAPÍR Mgr. Lukáš Kučera Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol.

Papír jakožto odpad Papír … • … je velmi dobře recyklovatelná surovina • …

Papír jakožto odpad Papír … • … je velmi dobře recyklovatelná surovina • … tvoří v průměru 12% vyprodukovaného odpadu • … je pro možnost recyklace zapotřebí správně vytřídit Úkol: Úkol Rozhodněte, zda lze všechen papírový odpad třídit či nikoliv. Proč ano, proč ne? Ne všechen papír patří do sběrné nádoby. Nepatří sem například: • mokrý, mastný či jinak znečištěný papír • voskový a uhlový papír (kopírák) • použité papírové kapesníky, dětské plenky 2

Proč třídit papír? Je mnoho důvodů proč třídit, nejen papír… • vytříděním 1 tuny

Proč třídit papír? Je mnoho důvodů proč třídit, nejen papír… • vytříděním 1 tuny papíru ušetříme průměrně 17 vzrostlých stromů!!! • vytříděním 1 tuny papíru ušetříme až 50% energie a 40% vody, potřebné pro výrobu nového papíru Úkol: Úkol Zamyslete se nad dalšími důvody, proč třídit. • • lze uspořit mnoho místa na skládkách lze uspořit vlastní finance (za směsné nádoby na odpad platíme, nádoby na tříděný odpad financuje zpravidla obec) 3

Jak třídit papír? Jak poznám, co je papír a co ne? • tento problém

Jak třídit papír? Jak poznám, co je papír a co ne? • tento problém nastává zejména u obalů • každý obal, který lze třídit je označen symbolem 1 • kromě symbolu je dále uvedeno označení a číslo (v případě papíru jde o označení PAP a čísla 22 -39) • vytřídit lze dále obaly s čísly 20 (vlnitá lepenka) a 21 (hladká lepenka) 2 4

Jak třídit papír? Jak třídit papír doma? • každý udělá nejlépe, pokud recyklovatelné komodity

Jak třídit papír? Jak třídit papír doma? • každý udělá nejlépe, pokud recyklovatelné komodity roztřídí již doma – čili i papír • je mnoho možností, jak a kam odkládat papír, určený k vyhození, meze se nekladou • není nutné mít speciální koš, postačí papírová taška či krabice • průměrná česká domácnost vytřídí ročně 45 kg papíru Úkol: Úkol Diskutujte ve třídě, zda a jak třídíte papír doma. Jak třídíte papír ve škole? 5

Kam s vytříděným papírem? • recyklovatelný papír vhazujeme výhradně do modrých kontejnerů • vhozením

Kam s vytříděným papírem? • recyklovatelný papír vhazujeme výhradně do modrých kontejnerů • vhozením do správného kontejneru zaručíme, že se papír nesmíchá s jiným druhem odpadu • kontejner na papír bychom neměli nechávat otevřený, aby papír například nezmokl • do modrého kontejneru nesmíme vhazovat jiný odpad, nežli je určený – vytříděný papír by nebylo možné recyklovat Úkol: Úkol Zamyslete se, kde se v blízkosti vaší školy, vašeho bydliště nachází kontejnery na tříděný papír. Myslíte, že jsou dostatečně blízko? 6

Co se děje s vytříděným papírem? 1. nejprve přijede svozové auto a papír odveze

Co se děje s vytříděným papírem? 1. nejprve přijede svozové auto a papír odveze 2. odvezený papír putuje na speciální linku na dotřídění 3. dotříděný papír, vhodný k recyklaci putuje do továrny, kde proběhne samotná recyklace 4. následně vznikají nové výrobky z recyklovaného papíru Úkol: Úkol Uveďte, co se děje s papírem, který z dotřiďovací linky neputuje k recyklaci. Jaké jsou možnosti využití? Úkol: Úkol Zjistěte, kam odváží svozová firma papír z vaší obce. 7

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? Úkol: Úkol Rozluštěte následující problémy, diskutujte

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? Úkol: Úkol Rozluštěte následující problémy, diskutujte ve třídě před odhalením odpovědí. 1. Kovové kancelářské svorky musí ze sešitů pryč! → NEPRAVDA: při zpracování papíru a rozvláknění jsou svorky odstraněny. 2. Papírový obal od vajíček nepatří do modrého kontejneru! → PRAVDA: obal od vajíček je vyroben z nejméně kvalitního papíru, který nelze již dále recyklovat. Vhazujeme je tedy do nádob na směsný odpad. 8

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? 3. Do modrého kontejneru nelze vhazovat

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? 3. Do modrého kontejneru nelze vhazovat skartovaný papír! → NEPRAVDA: skartovaný papír, pokud není znečištěný, je jako jakýkoliv jiný papír, čili patří do modrého kontejneru. 4. Průhledná okénka obálek je potřeba při třídění odstranit! → NEPRAVDA: Při rozvláknění a několikastupňovém třídění v papírnách jsou okénka odstraněna. 9

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? 5. Bublinkové výstelky z bublinkových obálek

Mýty o třídění papíru, aneb pravda či lež? 5. Bublinkové výstelky z bublinkových obálek je potřeba při třídění odstranit! → PRAVDA: jedná se o významnou plastovou složku, se kterou si technologie v papírnách neporadí. 6. Recyklovaný papír nepatří do tiskáren! → PRAVDA i NEPRAVDA: obyčejný recyklovaný papír by mohl tiskárnu poškodit, ale existuje upravený recyklovaný papír přímo do tiskáren (není tak ´chlupatý a prašný´). 10

ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ [1] Offiikart. Commons. wikimedia. org: Sygle-recyclage. jpg [online]. 2011 -06 -08

ZDROJE POUŽITÝCH OBRÁZKŮ [1] Offiikart. Commons. wikimedia. org: Sygle-recyclage. jpg [online]. 2011 -06 -08 [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné na: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Sigle-recyclage. jpg? uselang=cs> [2] Moebius 1. Commons. wikimedia. org: Recycling-Code-20 -svg [online]. 2006 -06 -06 [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné na: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Recycling-Code-20. svg? uselang=cs> 11