Jacqueline Kerkhoffs Vernieuwing waar in het vmbo 4

  • Slides: 11
Download presentation
Jacqueline Kerkhoffs

Jacqueline Kerkhoffs

Vernieuwing: waar in het vmbo? 4 3 2 1 AVO Beroepsgericht Onderbouw

Vernieuwing: waar in het vmbo? 4 3 2 1 AVO Beroepsgericht Onderbouw

Beroepsgerichtvsvs. AVO(1) Beroepsgericht Gemiddeld 32 lesuren, waarvan 12 beroepsgericht en 20 avo Drie ‘type’

Beroepsgerichtvsvs. AVO(1) Beroepsgericht Gemiddeld 32 lesuren, waarvan 12 beroepsgericht en 20 avo Drie ‘type’ vakken: -Verplichte vakken -Profielgebonden vakken -Vrije vakken Verplicht vakken: • Nederlands • Engels • Rekenen (telt nog niet mee in zak- slaagregeling) • Maatschappijleer (verplicht deel) • Gym (2 uur per week) • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

Beroepsgericht vs AVO (2) Vrije vakken: -Beroepsgericht keuzevakken + avo-vakken (in Basis, kader en

Beroepsgericht vs AVO (2) Vrije vakken: -Beroepsgericht keuzevakken + avo-vakken (in Basis, kader en gemengde leerweg, TL: avovakken) Profielgebonden vakken: Beroepsgerichte profielvak E&O en HBR BWI, PIE, MVI, Ma. T en M&T -Economie - keuze uit: wiskunde 2 e MVT - Wiskunde Zorg en welzijn Groen - Biologie - keuze uit: wiskunde, Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 2 - wiskunde - NASK 1 - keuze uit: biologie, NASK 1 Dienstverlening en producten 2 vakken uit: wiskunde, Nask 1, biologie en economie

Profielen in het vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profielen • Economie en ondernemen •

Profielen in het vmbo Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Profielen • Economie en ondernemen • Horeca, bakkerij, recreatie • Techniek • Bouwen, wonen, interieur • Productie, installeren, energie • Mobiliteit en transport • Zorg & welzijn § Zorg en welzijn • Intersectoraal • Dienstverlening en producten • Groen

Structuur: kern. Profiel, keuze Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELVAK 4

Structuur: kern. Profiel, keuze Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KEUZE 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELVAK 4 Profielmodulen KERN Centraal examen

Concretisering Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Examenprogramma, syllabus, examen • Examenprogramma • Taken, deeltaken, eindtermen

Concretisering Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Examenprogramma, syllabus, examen • Examenprogramma • Taken, deeltaken, eindtermen • Vrij globaal • Syllabus • Uitwerking van eindtermen per leerweg • ‘handvat’ voor examenmakers • Centraal examen • CSPE (april tot juli) • Blauw - rood

Slaag- zakregeling leerweg Beroepsgericht vak afsluiten Basis en kader Profielvak (4 modulen) • SE:

Slaag- zakregeling leerweg Beroepsgericht vak afsluiten Basis en kader Profielvak (4 modulen) • SE: mag verantwoorden in PTA • CSPE: moet eind 4 e leerjaar, mag eind 3 e leerjaar • Beide 50% eindcijfer • 1 eindcijfer op eindlijst Keuzevakken (ten minste 4) • SE verantwoorden in PTA • Naam en cijfer op eindlijst elk keuzeak afronden én ten minste een 4 • Gemiddelde cijfer telt 1 keer mee

Slaag-zakregeling(2) Slaagleerweg Beroepsgericht vak afsluiten Gemengde leerweg Profielvak (2 modulen) + • CSPE: moet

Slaag-zakregeling(2) Slaagleerweg Beroepsgericht vak afsluiten Gemengde leerweg Profielvak (2 modulen) + • CSPE: moet eind 4 e leerjaar, mag keuzevak (tenminste 2) eind 3 e leerjaar • SE tenminste over keuzevakken, verantwoorden in PTA • Keuzevakken met naam en cijfer op eindlijst. Cijfer afgerond én ten minste een 4 • Beide tellen 50% mee, één cijfer op eindlijst

www. vernieuwingvmbo. n www. nieuwvmbo. nl l

www. vernieuwingvmbo. n www. nieuwvmbo. nl l

Dank voor uw aandacht! Jacqueline Kerkhoffs 06 10 11 83 41 j. kerkhoffs@platformsvmbo. nl

Dank voor uw aandacht! Jacqueline Kerkhoffs 06 10 11 83 41 j. [email protected] nl http: //www. vernieuwingvmbo. nl