Jab Talk instrukcja Przycisk ustawie Pasek wypowiedzi wywietla

  • Slides: 14
Download presentation
Jab. Talk - instrukcja

Jab. Talk - instrukcja

Przycisk ustawień Pasek wypowiedzi – wyświetla wybrane symbole i pozwala na ich odtworzenie w

Przycisk ustawień Pasek wypowiedzi – wyświetla wybrane symbole i pozwala na ich odtworzenie w formie zdania. Przyciski paska wypowiedzi – odtwarzanie i czyszczenie Ekran główny, granatowy kolor okien symboli oznacza „kategorię” czyli kolejne tablice z symbolami pogrupowanymi np. tematycznie Przyciski nawigacyjne – strzałka „cofnij”, domek „ekran główny” Przyciski systemowe kolejno „wstecz” ”ekran główny” ”ostatnie aplikacje”

Ekran odblokowywania ustawień i edycji tablic – (pokazuje się po wciśnięciu przycisku ustawień) –

Ekran odblokowywania ustawień i edycji tablic – (pokazuje się po wciśnięciu przycisku ustawień) – należy wpisać 4 cyfrowy kod, generowany automatycznie i potwierdzić „ok. ”

Przyciski funkcyjne (opisane na kolejnym slajdzie) Ekran edycji

Przyciski funkcyjne (opisane na kolejnym slajdzie) Ekran edycji

Dodawani e nowego elementu ustawieni a Zapisywanie bazy tablic – można wykonać po każdym

Dodawani e nowego elementu ustawieni a Zapisywanie bazy tablic – można wykonać po każdym edytowaniu symboli (tworzy kopię bezpieczeństwa) Wgrywanie zapisanej bazy tablic z kopii bezpieczeństwa

Ilość symboli w wierszu w ustawieniu poziomym, im więcej tym mniejsze symbole Ilość symboli

Ilość symboli w wierszu w ustawieniu poziomym, im więcej tym mniejsze symbole Ilość symboli w wierszu w ustawieniu pionowym, im więcej tym mniejsze symbole Wielkość czcionki podpisów Odtwarzanie dźwięku przy wybieraniu kategorii (granatowe pola) Odtwarzanie dźwięku przy wybieraniu symbolu (zielone pole) Włącz wyświetlanie postępu wypowiedzi – podświetla odtwarzane symbole z paska wypowiedzi w miarę ich odtwarzania Włącz pasek wypowiedzi Ustawienia wielkości wyświetlanego paska wypowiedzi Ustawienia ilości symboli w wypowiedzi Utrzymaj włączony ekran – zapobiega przechodzeniu w stan uśpienia, co jednak przyspiesza rozładowanie baterii Wymagaj kodu dostępu Wyłącz przycisk wstecz – zapobiega wyłączeniu programu Jab. Talk przy wciskaniu systemowego przycisku „wstecz” Prędkość przesuwania ekranu – ustawienia wrażliwości ekranu na przesunięcie palca (przydatne przy wielosymbolowych tablicach kiedy nie wszystkie są widoczne na ekranie)

Edytowanie tablic Aby dodać kategorię lub symbol wciskamy + w górze ekranu. Kategoria –

Edytowanie tablic Aby dodać kategorię lub symbol wciskamy + w górze ekranu. Kategoria – zestaw symboli np. tematycznych lub okolicznościowych Symbol – pojedynczy obrazek z przypisanym dźwiękiem Każdy symbol może zostać przekształcony w kategorię, odwrotna operacja jest niemożliwa. Niepotrzebne symbole lub kategorie możemy usunąć lub ukryć do późniejszego wykorzystania naciskając dłużej wybrany obrazek – pojawi się wtedy okno dostępnych operacji (kolejny slajd)

Przekształć symbol w odnośnik do zestawu kolejnych symboli (kategorię/podkategorię) Edytuj – zmień obrazek, tekst,

Przekształć symbol w odnośnik do zestawu kolejnych symboli (kategorię/podkategorię) Edytuj – zmień obrazek, tekst, dźwięk itp. wybranego symbolu Usuń – całkowicie kasuje symboli / kategorię Ukryj (symbol lub kategoria nie będą wyświetlane na ekranie ale w razie potrzeby możemy go przywrócić ) Przesuń (pozwala na zmianę kolejności symboli na tablicy) Kopiuj Wytnij Wklej (wymaga wcześniejszego skopiowania lub wycięcia symbolu lub kategorii)

Tekst który będzie wyświetlany nad obrazkiem Wygląd symbolu Wybór pliku graficznego z różnych źródeł

Tekst który będzie wyświetlany nad obrazkiem Wygląd symbolu Wybór pliku graficznego z różnych źródeł Tekst który zostanie wypowiedziany przez syntezator mowy Wybór pliku dźwiękowego Kasowanie całego symbolu Zatwierdzanie zmian

Wybieranie źródła pliku graficznego Wstaw obrazek z pamięci urządzenia – np. wcześniej zrobione zdjęcia

Wybieranie źródła pliku graficznego Wstaw obrazek z pamięci urządzenia – np. wcześniej zrobione zdjęcia lub ściągnięte obrazki Ściągnij z internetu (włącza wyszukiwarkę grafik z hasłem wpisanym w górnym pasku) Tekst zamiast ilustracji Zrób zdjęcie

Wybieranie źródła pliku dźwiękowego Bez dźwieku Wybierz plik z pamięci urządzenia (nagranie lub np.

Wybieranie źródła pliku dźwiękowego Bez dźwieku Wybierz plik z pamięci urządzenia (nagranie lub np. utwór muzyczny) Nagraj komunikat Odczytaj tekst z wykorzystaniem syntezatora mowy

Edytowanie symbolu Wybrany obrazek należy przytrzymać aż pojawi się komunikat o możliwości ściągnięcia Wybrany

Edytowanie symbolu Wybrany obrazek należy przytrzymać aż pojawi się komunikat o możliwości ściągnięcia Wybrany obrazek należy dotknąć i poczekać aż pokaże się wyraźnie na następnym ekranie (jeśli jest niewyraźny nie został wgrany do końca i nie zostanie uznany za zgodny z programem)

Zapisanie zmian

Zapisanie zmian

Po zakończeniu edycji tablic i symboli cofamy się przyciskiem „wstecz” na dole ekranu aż

Po zakończeniu edycji tablic i symboli cofamy się przyciskiem „wstecz” na dole ekranu aż pokaże się okno wyjścia z trybu edycji (należy wybrać „Yes”) – zmiany będą od razu widoczne na ekranie.