Jaarcijfers 2009 Amsterdam 2 maart 2010 Raad van

  • Slides: 22
Download presentation
Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van

Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september

Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet Omzet met 22, 4% gedaald naar 188, 4 m • Vraaguitval halfgeleidersector heeft in de eerste 8 maanden zware stempel gedrukt, vanaf september duidelijk herstel zichtbaar • Ook andere marktsectoren geraakt, beeld blijft wisselvallig, maar vanaf september per saldo positief • Orderportefeuille op jaarbasis met 2% gedaald naar 56, 0 m, maar in 2 e helft van het jaar toegenomen met 7% Netto resultaat exclusief bijzondere lasten naar -4, 6 m (2008: 3, 1 m) • Kostenbasis sterk verlaagd door reductie personeel; gemiddeld 385 FTE’s minder dan 2008 • Bijzondere lasten met name voor integratie NEA / NIS 1, 1 m (netto) • In het 4 e kwartaal licht positief resultaat, na vier opeenvolgende verlieskwartalen

Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september

Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet Balansverhoudingen sterk • Solvabiliteit 44, 2% (ultimo 2008: 45, 3%) • Afname eigen vermogen grotendeels gecompenseerd door afbouw voorraden en investeringsbeperking Netto cash flow -1, 8 m (2008 +6, 5 m) • Positieve netto cash flow in 2 e helft 2009 van 8, 1 mln • Sterke afbouw werkkapitaal in 2 e helft van het jaar

Kerncijfers 2009 (EUR m) 2009 2008 Mutatie H 1 2009 Bruto-omzet 206, 3 267,

Kerncijfers 2009 (EUR m) 2009 2008 Mutatie H 1 2009 Bruto-omzet 206, 3 267, 2 -23% 102, 1 Netto-omzet 188, 4 242, 8 -22% 93, 4 -4, 0 5, 9 -3, 1 -1, 5 -4, 5 -1, 3 Netto resultaat* -4, 6 3, 1 -3, 2 Netto resultaat -5, 7 -0, 5 -4, 2 ----------- Bruto marge / netto-omzet 41, 1% 41, 0% 40, 7% Operationele marge* -2, 1% 2, 4% -3, 3% Netto marge* -2, 4% 1, 3% -3, 4% WPA (EUR) -0, 59 -0, 05 -0, 43 Bedrijfresultaat* Bijzondere lasten * Exclusief bijzondere lasten

Positionering Neways • Markt: en - Kernmarkt Benelux / Duitsland - Bewuste focus op

Positionering Neways • Markt: en - Kernmarkt Benelux / Duitsland - Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie ‘high-end’ telecom • Klanten: - Industriële / professionele markt - B 2 B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers) • Specialisatie: - Kleinere complexe, meer specialistische series - Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen • Kerncompetentie: - Product life cycle management/ one-stop-provider - Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / expertise en service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Netto-omzet (EUR m) Orderportefeuille (EUR m) per ultimo -2% 281

Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Netto-omzet (EUR m) Orderportefeuille (EUR m) per ultimo -2% 281 239 243 -22% +7% 188 -28% • Vanaf september herstel halfgeleiderindustrie • Beeld andere marktsectoren wisselvallig, maar vanaf september per saldo weer positief • Geen klanten door crisis verloren in 2009; nieuwe klanten/opdrachten; VDL Bus, Sensus

Smart Metering Calibratie Productie

Smart Metering Calibratie Productie

COACH Kabelboomplatform

COACH Kabelboomplatform

Omzetverdeling per marktsector (EUR m) 2009 % H 1 2009 % 2008 % 2007

Omzetverdeling per marktsector (EUR m) 2009 % H 1 2009 % 2008 % 2007 % Industrieel 64 34 32 34 84 30 Medisch 58 31 31 33 66 27 73 26 Halfgeleider 27 14 10 11 41 17 75 27 Automotive 15 8 7 8 20 8 17 6 Defensie 11 6 5 6 13 5 Telecom 10 5 6 6 12 5 8 3 3 2 2 2 7 3 11 3 188 100 93 100 243 100 281 100 Overige Totaal

Resultaatontwikkeling Bedrijfsresultaat* (EUR m) Nettoresultaat* (EUR m) 21, 0 14, 5 16, 7 11,

Resultaatontwikkeling Bedrijfsresultaat* (EUR m) Nettoresultaat* (EUR m) 21, 0 14, 5 16, 7 11, 2 1, 4 -0, 5 -5, 7 • Eenmalige herstructureringskosten van 1, 5 m (bruto) • Kostenmaatregelen hebben terugval van resultaten gedempt • Breakeven niveau (op basis van netto-omzet) sterk verlaagd van 220 m per ultimo 2008 naar 195 m per ultimo 2009 • Operationeel resultaat in 4 e kwartaal licht positief * 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten

Ontwikkeling operationele marge • Ongekende vraaguitval als gevolg van economische crisis • Leidt tot

Ontwikkeling operationele marge • Ongekende vraaguitval als gevolg van economische crisis • Leidt tot zware onderbezetting • Vergt sterke verlaging van kostenbasis 7% • Omzetgroei is belangrijkste drijver voor EBIT-marge herstel * Exclusief bijzondere lasten 2006 2007 2008 H 1 2009

Verbeterpotentieel operationele marge • Betere bezetting • Verlaging vaste kostenstructuur • Leveranciersreductie / preferred

Verbeterpotentieel operationele marge • Betere bezetting • Verlaging vaste kostenstructuur • Leveranciersreductie / preferred suppliership • Uitbreiding componenteninkoop in Azië • Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment) • Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw • Toename onderlinge leveringen t. g. v. one-stop-providership / interne samenwerking • Groei defensie-opdrachten hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

Balans Solvabiliteit* • Eigen vermogen (-12%) afgenomen door gerealiseerd verlies • Balansverkorting (-10%) door

Balans Solvabiliteit* • Eigen vermogen (-12%) afgenomen door gerealiseerd verlies • Balansverkorting (-10%) door sterke afbouw voorraden en investeringsbeperking • Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 41, 5% (ultimo 2008: 43, 7%) * garantievermogen / totaal vermogen * 2008/2009: garantievermogen = eigen vermogen

Werkkapitaal • Omloopsnelheid voorraden loopt op door aantrekkende vraag • Werkkapitaalbeslag sterk afgenomen in

Werkkapitaal • Omloopsnelheid voorraden loopt op door aantrekkende vraag • Werkkapitaalbeslag sterk afgenomen in 2 e helft van het jaar (EUR m) per ultimo 2009 H 1 2009 2008 Voorraden 38, 4 42, 3 47, 1 67 77 76 32, 2 32, 0 33, 7 52 61 55 36, 2 45, 2 40, 0 Omloopsnelheid in dagen Debiteuren Omloopsnelheid in dagen Werkkapitaal

Cashflow • Sterke daling werkkapitaal 2 e helft 2009 • Modern machinepark; investeringsniveau laag

Cashflow • Sterke daling werkkapitaal 2 e helft 2009 • Modern machinepark; investeringsniveau laag • Nieuwe huisvesting Neways Wuxi in China Netto cashflow (EUR m)

(Bank)schulden (EUR m)

(Bank)schulden (EUR m)

Human resources • Kenniscomponent steeds belangrijker • Sterke afbouw inhuur flexibele krachten Gemiddeld aantal

Human resources • Kenniscomponent steeds belangrijker • Sterke afbouw inhuur flexibele krachten Gemiddeld aantal medewerkers 2247 2097 2168 • Afvloeiïng vaste medewerkers 1783 1772 58 96 • Aantal medewerkers per ultimo teruggebracht met 9% van 1. 946 naar 1. 772 (174 FTEs) • Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië * waarvan inhuur 212 306 151

Gegevens per aandeel EUR 2009 2008 2007 Bedrijfsresultaat -0, 57 0, 14 2, 26

Gegevens per aandeel EUR 2009 2008 2007 Bedrijfsresultaat -0, 57 0, 14 2, 26 Nettoresultaat -0, 59 -0, 05 1, 56 - - 0, 47 4, 20 4, 79 5, 26 9. 644 9. 299 Dividend Eigen vermogen Aantal uitstaandelen (x 1. 000 ultimo)

EMS - markttrends • Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM’s (extra o. i. v.

EMS - markttrends • Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM’s (extra o. i. v. economische teruggang) • Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership) • Steeds kortere product levenscycli • Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging • Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) • Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering • Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) • Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)

Langetermijnstrategie • Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities • Uitbouw one-stop-provider concept /

Langetermijnstrategie • Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities • Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde – Versterking ontwikkelingstak en systeembouw – Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten • Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling – Medische sector – Defensiemarkt • Verbetering efficiency – Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) – Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen – Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing

Uitgangspositie en aandachtpunten 2010 • • • Ondanks verlies in zeer uitdagend 2009 is

Uitgangspositie en aandachtpunten 2010 • • • Ondanks verlies in zeer uitdagend 2009 is onderneming stabiel – Geen klanten verloren in moeilijke tijd – Balansverhoudingen / solvabiliteit sterk – Beschikking over moderne vestigingen / machinepark – Break-even niveau sterk verlaagd door afbouw personeel en kosten – Integratie van NEA en NIS afgerond – Capaciteit in Azië uitgebreid (Neways Wuxi) – Start voorbereiding implementatie nieuwe ERP systeem Orderportefeuille is duidelijk beter gevuld – Halfgeleider/ automotive – VDL Bus als nieuwe klant – Overname Sensus Ludwigshafen systeembouwactiviteiten – Het aantal offerte aanvragen is aanzienlijk toegenomen – Er wordt op beperkte schaal weer personeel aangenomen. Maar: Strikte sturing op kosten en werkkapitaalbeheersing blijft topprioriteit houden

Vooruitzichten 2010 § Duidelijk herstel in halfgeleiderindustrie § Beeld overige marktsectoren nog wisselend, maar

Vooruitzichten 2010 § Duidelijk herstel in halfgeleiderindustrie § Beeld overige marktsectoren nog wisselend, maar vanaf september 2009 per saldo positief § Ontwikkeling omzet en resultaat in eerste twee maanden 2010 in lijn met het 4 e kwartaal 2009 § Orderportefeuille in de eerste twee maanden van 2010 verder toegenomen § Nog te vroeg om al iets te zeggen over heel 2010; wereldwijde economische ontwikkelingen nog te onzeker