JA Fokkens Consulting 3112021 JA Fokkens Consulting AS

  • Slides: 9
Download presentation
J&A Fokkens Consulting 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S, Glastadheia 4900 Tvedestrand Norway, Ph: +4737164100,

J&A Fokkens Consulting 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S, Glastadheia 4900 Tvedestrand Norway, Ph: +4737164100, Fax: +4 737164101, Mobile: +4799164355, E-mail: [email protected] no 1

Hva kan vi tilby Strategi rådgivning Forandrings ledelse Ledelse til leie Styre medlems tjenester

Hva kan vi tilby Strategi rådgivning Forandrings ledelse Ledelse til leie Styre medlems tjenester 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 2

J&A Fokkens Consulting 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S, Glastadheia 4900 Tvedestrand Norway, Ph: +4737164100,

J&A Fokkens Consulting 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S, Glastadheia 4900 Tvedestrand Norway, Ph: +4737164100, Fax: +4 737164101, Mobile: +4799164355, E-mail: [email protected] com 3

Bakgrunn og erfaring Andreas Fokkens’ karriere innen maritim utstyrs industri startet i 1975 hos

Bakgrunn og erfaring Andreas Fokkens’ karriere innen maritim utstyrs industri startet i 1975 hos Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB). Etter fusjonen i 1988 som dannet ABB, ble han leder for den globale marine divisjonen ved hovedkontoret i Sveits. I 2001 overtok han som Adm. Dir. for Rolls-Royce Marine A/S og var medlem av RR’s konsernledelse med globalt ansvar for det sivile marine markedet. I 2005 etablerte han konsulent selskapet J&A Fokkens Consulting A/S. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 4

Modus operandum Kan bidra som et “assosiert” medlem av selskapets lederteam, enten ta en

Modus operandum Kan bidra som et “assosiert” medlem av selskapets lederteam, enten ta en spesifikk leder rolle, eller fungere som “coach” for leder teamet. Kan også bidra som en “sounding partner” for leder teamet. Kan ta en prosjekt oppgave. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 5

Strategi rådgiving Rett visjon og strategi kan bety et “være eller ikke være” for

Strategi rådgiving Rett visjon og strategi kan bety et “være eller ikke være” for selskapet. J&A Fokkens Consulting har flere års erfaring som styre leder og styre medlem i internasjonale selskaper som ABB og Rolls-Royce. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 6

Forandrings ledelse For en suksessful snuoperasjon trenger man: n n Motiverte medarbeidere. Et klart

Forandrings ledelse For en suksessful snuoperasjon trenger man: n n Motiverte medarbeidere. Et klart definert og målbart mål. Tilstrekkelig resursser og ledelse. Avdekking av risiko og tiltaks-plan. J&A Fokkens Consulting har erfaring fra store og små enheter og kan bistå. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 7

Ledelse til leie Har organisasjonen et behov for økt ledelses kapasitet for et kortere

Ledelse til leie Har organisasjonen et behov for økt ledelses kapasitet for et kortere eller lengre tidsrom? J&A Fokkens Consulting kan tre inn og fylle slike behov. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 8

Styre medlems tjenester Er det et behov for en profesjonell og erfaren representant til

Styre medlems tjenester Er det et behov for en profesjonell og erfaren representant til å ivareta eier interessene i selskapet? J&A Fokkens Consulting har industriell og ledelses erfaring samt styre erfaring fra en rekke selskaper. 3/11/2021 J&A Fokkens Consulting A/S 9