J gyakorlat Irodalmi vetlked Mra Ferenc Kincskeres kiskdmn

  • Slides: 14
Download presentation
„Jó gyakorlat” Irodalmi vetélkedő Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című regényéből

„Jó gyakorlat” Irodalmi vetélkedő Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című regényéből

Csapatnév választás - Milyen színű volt a cinegekirály tollazata, amely Gergő lázálmában elkergette a

Csapatnév választás - Milyen színű volt a cinegekirály tollazata, amely Gergő lázálmában elkergette a nagy fekete madarat? • • • koronája – palástja – mellénye – csizmája – szakálla – • • • - kék - rózsaszín - fehér - piros - fekete

Totó • I. ) – Milyen fajta kutya volt Mitvisz? 1. pincsi 2. puli

Totó • I. ) – Milyen fajta kutya volt Mitvisz? 1. pincsi 2. puli x. foxi • VIII. ) – Ki varrta a kincskereső kisködmönt Gergőnek? 1. az édesapja 2. Malvinka x. az édesanyja • II. ) – Mire vágyott Gergő ábécéskönyv helyett? 1. sarkantyús csizmára 2. körtemuzsikára x. kertészpecsenyére • IX. ) – Ki tanította meg Gergőt olvasni? 1. Kese kalapos 2. a tanító úr x. az édesanyja • • III. ) – Ki volt Pajtás, a fekete macska gazdája? 1. Gergő 2. Messzi Gyurka x. Malvinka X. ) – Mi volt Gergő csúfneve az iskolában? 1. pajtás 2. puli x. dagi • • IV. ) – Miről gondolta Gergő, hogy valami fekete tehénnek a teje lehet? 1. kóla 2. kakaó x. kávé XI. ) – Mi volt Küsmödi Kelemen mestersége? 1. bakter 2. bojtár x. bányász • XII. ) – Mit jelent a „hogi vagi”? 1. a húgod vagány 2. hol vagy • V. ) – Melyik könyvet kezdte el olvasni Gergő a könyvesboltban? 1. Ludas Matyit 2. Csontos Szigfridet x. Aladdint • VI. ) – Mit rejtett Cintula Küsmödi tojásába? 1. ezüsthúszast 2. garast x. fillért • VII. ) – Ki volt a bűbájos ember? 1. Csorbóka úr 2. Küsmödi Kelemen x. Titulász doktor x. hogy vagy • XIII. ) – Mit gondolt Gergő, honnan került a tündér a ködmönbe? 1. az édesapja szívéből 2. a meséből x. a mennyországból • XIII+1. ) – Milyen emléket adott a tanító úr karácsonyra a negyedik osztály legjobb tanulójának? 1. fényképezőgépet 2. égbelátót x. mikroszkópot

Ki kicsoda? • • • Janó bácsi Messzi Gyurka Marika Bordács gazda Küsmödi Kelemen

Ki kicsoda? • • • Janó bácsi Messzi Gyurka Marika Bordács gazda Küsmödi Kelemen Báró bácsi Csorbóka úr Kese kalapos Malvinka Habók Fügedi Titulász bácsi - • • • - játékáruló tót - csősz - Gergő beteg kishúga - Gergő keresztapja - bűbájos ember - cigány ember - könyvkereskedő, mézeskalács árus - tanító, kalaposmester - kisruha-varrónő - toronyőr - orvos

Jellemzés - Cintula „Ő volt a legnagyobb és legvásottabb fiú az osztályban. Ha két

Jellemzés - Cintula „Ő volt a legnagyobb és legvásottabb fiú az osztályban. Ha két ujját a szájába tette, olyan sivítóan tudott fütyülni, mint a vasút. Borzasztó erős volt; egy karján is meg bírta állni a tótágast. Nem olyan fából faragták, hogy a kicsiségek zavarba hozták volna. ” „S én még arra is mernék fogadni a legszebb tollszáramra, hogy a nagy ……. csak azért nem tudta megcsinálni a kar-tótágast, mert nem akarta. Valaki megsúgta neki, hogy a kis bice-bócának nem lehet nagyobb fájdalom a világon, mint ha valaki a nyomorékságát juttatja neki eszébe a maga nagy testi erejével. ”

Ki mondta, kinek? • „Csak egyesével, fiamuram! A levest se keverjük össze az uborkasalátával

Ki mondta, kinek? • „Csak egyesével, fiamuram! A levest se keverjük össze az uborkasalátával meg a mákos csíkkal, hanem külön-külön esszük, így nem rontjuk el a gyomrunkat. ” (Márton szűcs – Gergőnek) • „Drótoztasd össze a fejed, öcsém, hogy szét ne vesse az a nagy ész!” (Messzi Gyurka – Gergőnek) • „Megbánod még ezt, te bolond szűcs, megfizetsz még ezért, te sült tökön élő subanyomorító!” (Küsmödi – Márton szűcsnek) • „De ilyen télben nem adom ám ki szegénykémet a házból! Gyenge virágszálam, dehogy eresztem ki ebbe a vad időbe! Tél fagyában, hófúvásban botorkálni, hogy engedhetném? ” (Gergő édesanyja – Márton szűcsnek)

 • „Jaj, hát a fésűre miért haragszol? Gereblyézd össze hamar azt a szénaboglyát

• „Jaj, hát a fésűre miért haragszol? Gereblyézd össze hamar azt a szénaboglyát a fejeden!” ”Az urak nem szoktak sündisznót hordani a fejükön. ” (Malvinka – Gergőnek) • „Hogy a varnyú mondja csecsebogyónak a szemedet, hát ast hised, minden koldusgyerek csúfot űzshet belőlem? ” (Báró cigány – Gergőnek) • „Ó, te bohóka, hiszen a tündérek a szívében laknak az embernek, s onnan röpködnek ki, ha kedvük tartja. ” (Márton szűcs – Gergőnek) • „Napvilágon nem jó körtét enni, mert kihull tőle az embernek a foga. Csípje meg a csóka, jobb annál a sóska!” (Bordács keresztapa – Gergőnek) • „Ejnye, te nagy ködmön, honnan hozod ezt a kisfiút? ” (tanító úr – Gergőnek) • „Vargakorgondorgok, mirgit csirginálgálsz? ” (Gergő – vakondoknak)

Leírás - Malomház „Gömbölyű, vastag falával, a keskeny ablakaival, a félrecsapott süvegével csakugyan egész

Leírás - Malomház „Gömbölyű, vastag falával, a keskeny ablakaival, a félrecsapott süvegével csakugyan egész vár formája van. Hogy egy kicsit meg van roggyanva, az nem baj. A megtépázott tető meg a falak bomladozása még jól is áll neki. Annak a lyuknak a párkányán, amelyikben valamikor a szelestengely hordozta a vitorlákat, valami madár hullasztotta magból ecetfa nőtt, az volt a süvegen a bokréta. ”

Hasonlatok • • • • „Éhes voltam, … „Elmosódik előttem, … „Úgy néztem most

Hasonlatok • • • • „Éhes voltam, … „Elmosódik előttem, … „Úgy néztem most a hatalmas emberre, … „Vörös lett a méregtől, … „Elnehezedett a kezemben, … „A sívó homok csillogott-villogott, … „Fénylett a szára, … „Csak tátogtam, … „Olyan vagy, … „Úgy mondtam a leckét, … „Úgy trilliózott, … „Halkan kacagott, … „Sürgött-forgott, cikázott, … „Az öreg malomház tárt-nyitott ajtaja úgy várt, … „Olyan ártatlan vagyok ebben a malacskában, … • • • • …mint a farkas. ” …mint hajnali kép a hosszú fasorban. ” …mint a vasvilla. ” …mint a főtt rák. ” …mint az óriások vasbuzogánya. ” …mint a porrá tört igazgyöngy. ” …mint a tükör. ” …mint potyka a horgon. ” …mint ősz elején a tarhonyás zacskó. ” …mint a vízfolyás. ” …mint a sárgarigó. ” …mint a vadgalamb. ” …mint a villám. ” …mint egy nagy fekete száj. ” …mint a ma sületett bárány. ”

Mondd magyarul! „A tanító urat semmi úgy ki nem hozta a sodrából, mint ha

Mondd magyarul! „A tanító urat semmi úgy ki nem hozta a sodrából, mint ha nem magyarul mondták azt, amit magyarul is lehet mondani. ” • • artézi kút trombita teleszkóp optikus - • • - vízcsordító távfurat - rézharsogány - égbelátó - látószer-kereskedő

Keresztrejtvény Megfejtés: A ködmön tündére valójában Gergő …………. 1. 2. 3. C M a

Keresztrejtvény Megfejtés: A ködmön tündére valójában Gergő …………. 1. 2. 3. C M a L v i a é c s E s i n t u L a K ü s m ö d M I t v i s z k a n 5. 6. M a r I 7. i n a S 8. k ö d M ö 9. P é t E r á t o R 11. é g b E l á 12. P a j T á s e g y E d i 13. k m 4. 10. n b n i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. t ó 12. 13. k e s Pajtás gazdája. Régen világításra használták. A legnagyobb fiú Gergő osztályában. A kis bice-bóca nagyapja. Így hívták Messzi Gyurka kutyáját. Gergő kishúga volt. Gergő felcsapott kereskedő- …. – nak. Ezt varrta fiának Márton szűcs. …. . apó megmutatta Gergőnek a bányát. A gyáva ellentéte. A negyedik osztály legjobb tanulója ezt kapta karácsonyra a tanító úrtól. Malvinka macskája. Hányadikos Gergő a regény végén?

Villámkérdések • • – Miért kapta Gergő a körtemuzsikát? (Telemerítette a játékáruló tót ember

Villámkérdések • • – Miért kapta Gergő a körtemuzsikát? (Telemerítette a játékáruló tót ember fakupáját friss vízzel a vásárkút vödrében. ) – Mi kergette el Gergő mellől a halál fekete hollóját? (cinegekirály) – Mire akarta rávenni az öreg Küsmödi Márton szűcsöt? (az ősei kincsének megkeresésére) – Kinek a diákjai kérdezték egymástól: „hogi vagi” és miért? (Kese kalapos szerint az „y” nem magyar betű. ) – Milyen kincsnek tartotta Gergő a talált üvegcserepet? (gyémánt) – Miért határozta el Gergő, hogy deák lesz? (Apja csodaködmönt ígért neki. ) – Honnan költözött a tündér a ködmönbe Gergő szerint? (az édesapja szívéből) – Miért határozta el Gergő, hogy megszökik Bordács keresztapjáéktól? (el akarták adni a ködmönét)

 • • – Miért gondolta Gergő Malvinkáról, hogy tündér? (aranyköröm, vasköröm, fekete macska)

• • – Miért gondolta Gergő Malvinkáról, hogy tündér? (aranyköröm, vasköröm, fekete macska) – Kinek a nevét csikorogták a havon a Cötkény varga csizmái? (Gá-bor-ka) – Ki csúfolta pulinak Gergőt? (Cintula) – Miért szorította Gergőt először a ködmön? (Nem akarta észrevenni édesanyját. ) – Mivel mentette meg Mitviszt Malvinka? (az ezüstgyűrű árával) – Hogyan tréfálta meg Küsmödit Cintula? (ezüsthúszas, vízimadarak tojásai) – Miért nem akarta a kis bice-bóca, hogy hazakísérjék társai? (Nagyapja minden gyerekre haragudott, aki futósabb nála. )