Izvori prava 1 Pojam i vrste Pravo ima

  • Slides: 4
Download presentation
Izvori prava � 1. Pojam i vrste � Pravo ima dva izvora, dve pretpostavke

Izvori prava � 1. Pojam i vrste � Pravo ima dva izvora, dve pretpostavke svog postojanja ‒ društvene odnose i ciljeve (vrednosti). � Pravo se može i mora celovito naučno shvatiti kao jedinstvo socijalnog, idejnog (aksiološkog) i formalnog, u okviru kojeg će, za naše potrebe, centralno mesto i glavno izlaganje biti posvećeno formalnom (normativnom) aspektu, ali će pre toga biti određeni i materijalni (sociološki) i idejni (aksiološki) aspekt.

Vrste prava � Prirodno i pozitivno pravo � Državno i autonomno � Vrste prava

Vrste prava � Prirodno i pozitivno pravo � Državno i autonomno � Vrste prava prema oblasti regulisanja

Pojam i vrste izvora prava �Materijalni � društvene činjenice koje predstavljaju uzrok nastanka i

Pojam i vrste izvora prava �Materijalni � društvene činjenice koje predstavljaju uzrok nastanka i promene prava (društveni sukobi) �Formalni � različiti su, u različitim pravnim sistemima u evropsko-kontinentalnom to su opšti pravni akti (ustav, međunarodni ugovori, zakoni, podzakonski akti)

Idejni izvori prava � Idejni (aksiološki) izvori prava su ciljevi, odnosno vrednosti koje se

Idejni izvori prava � Idejni (aksiološki) izvori prava su ciljevi, odnosno vrednosti koje se stvaranjem i delovanjem prava žele postići. � Radi se o složenoj nematerijalnoj (idealnoj) društvenoj pojavi koju čini splet ciljeva koji opredeljuju donosioca prava da u razrešenju društvenog sukoba interesa obezbedi ostvarivanje određenih vrednosti. • Pravda, pravičnost, sloboda, mir, tolirancija, red, sigurnost