Izvori podataka o stanovnitvu Izvori podataka o stanovnitvu

  • Slides: 10
Download presentation
Izvori podataka o stanovništvu

Izvori podataka o stanovništvu

Izvori podataka o stanovništvu Popisi stanovništva U novijem periodu u našoj zemlji popisi su

Izvori podataka o stanovništvu Popisi stanovništva U novijem periodu u našoj zemlji popisi su vršeni 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. i 2011. godine. Prvi popis celokupnog stanovništva Srbije izvršen je 1834. godine

Izvori podataka o stanovništvu Koncepcija popisivanja Uporedivost teritorije Uporedivost definicija i klasifikacija pojedinih obeležja

Izvori podataka o stanovništvu Koncepcija popisivanja Uporedivost teritorije Uporedivost definicija i klasifikacija pojedinih obeležja stanovništva

POPISNICA

POPISNICA

UPITNIK ZA DOMAĆINSTVO I STAN

UPITNIK ZA DOMAĆINSTVO I STAN

Izvori podataka o stanovništvu Vitalna statistika daje podatke o vitalnim događajima (rođenje, smrt, venčanje).

Izvori podataka o stanovništvu Vitalna statistika daje podatke o vitalnim događajima (rođenje, smrt, venčanje). Popisi stanovništva i vitalna statistika odnose se na ukupno stanovništvo. Princip de jure (2011. god - uobičajeno stanovništvo) primenjuje se i u vitalnoj statistici.

Izvori podataka o stanovništvu Registri stanovništva

Izvori podataka o stanovništvu Registri stanovništva

Izvori podataka o stanovništvu Statistika migracija. Statistika zaposlenog osoblja Školska statistika Zdravstvena statistika Poljoprivredna

Izvori podataka o stanovništvu Statistika migracija. Statistika zaposlenog osoblja Školska statistika Zdravstvena statistika Poljoprivredna statistika Statistika spoljnih migracija Razne ankete o stanovništvu Nestatistička građa

Jedinice i obeležja u statistici stanovništva Jedinice posmatranja Lice (stanovnik) Živorođeno dete - ono

Jedinice i obeležja u statistici stanovništva Jedinice posmatranja Lice (stanovnik) Živorođeno dete - ono dete koje posle porođaja, makar i za najkraće vreme pokazuje znake života (disanje, odnosno kucanje srca) bez obzira na trajanje trudnoće majke. Brak Domaćinstvo Porodica Naselje

Jedinice i obeležja u statistici stanovništva Obeležja stanovništva Biološka obeležja (pol i starost, zatim

Jedinice i obeležja u statistici stanovništva Obeležja stanovništva Biološka obeležja (pol i starost, zatim fizičke, tj. antropometrijske karakteristike, genetska obeležja, podela stanovništva po krvnim grupama, rasna pripadnost, zdravstvene karakteristike stanovništva) Ekonomska obeležja (aktivnost, zanimanje, privredna delatnost, lični dohodak, sektor vlasništva itd. ) Socijalna obeležja (socijalna pripadnost stanovnika i njihovih predaka itd) Bračne i fertilne karakteristike (bračno stanje, starost pri stupanju u brak, broj rođene dece, trajanje braka, brak po redu itd. ) Migracione karakteristike (stanovništvo prema rodnom kraju ili prema mestu odakle se doselilo, prema socijalnoj ili profesionalnoj mobilnosti itd. ) Porodične karakteristike (veličina domaćinstava ili porodica u kojem lice živi, porodični sastav domaćinstva u kojem lice živi, itd. ) Intelektualne karakteristike