ivi svet ivi u zajednicama UME su vee

  • Slides: 9
Download presentation
Živi svet živi u zajednicama

Živi svet živi u zajednicama

ŠUME su veće ili manje površine zemljišta na kome rastu različite vrste drveća. ËZa

ŠUME su veće ili manje površine zemljišta na kome rastu različite vrste drveća. ËZa rast i razvoj drveća potrebni su povoljni uslovi: ¯Toplota ¯vlaga

ŠUME mogu biti: ð LISTOPADNE ð ČETINARSKE

ŠUME mogu biti: ð LISTOPADNE ð ČETINARSKE

LISTOPADNE ŠUME Drveće listopadnih šuma ima široke i krupne listove, koji se pojavljuju u

LISTOPADNE ŠUME Drveće listopadnih šuma ima široke i krupne listove, koji se pojavljuju u proleće, a u jesen opadaju. Listopadne šume mogu biti čiste i mešovite. Šume sa samo jednom vrstom listopadnog drveća: hrastove šume, bukove šume. U njima rastu razne vrste drveća (breza, lipa, grab, vrba, topola).

ČETINARSKE ŠUME Osnovna odlika četinarskog drveća je list u obliku iglica (četina). On uspešno

ČETINARSKE ŠUME Osnovna odlika četinarskog drveća je list u obliku iglica (četina). On uspešno izdržava hladnoću, tako da u toku zime ne opada. Stabla su vrlo visoka i vitka. Vrste: ØSmrča ØJela ØBor Øomorika

ŽIVOTINJSKI SVET ŠUME Broj životinjskih vrsta u listopadnim šumama mnogo je veći nego u

ŽIVOTINJSKI SVET ŠUME Broj životinjskih vrsta u listopadnim šumama mnogo je veći nego u četinarskim. Osim što im pruža hranu šuma je većem broju životinja i prirodna zaštita od neprijatelja.

ŽIVOTINJE KOJE ŽIVE U ŠUMI v BILJOJEDI v MESOJEDI Lisica, vuk, medved, ris, divlja

ŽIVOTINJE KOJE ŽIVE U ŠUMI v BILJOJEDI v MESOJEDI Lisica, vuk, medved, ris, divlja mačka… Detlić, zeba, šumska ševa, senica, slavuj… v PTICE v OSTALE Veverica, jelen, srna, zec… ŽIVOTINJE Gušteri, zmije, žabe, insekti, crvi. . .

ČOVEK I ŠUMA Šume su veliko bogatstvo naše zemlje q Koristi od drveta: §

ČOVEK I ŠUMA Šume su veliko bogatstvo naše zemlje q Koristi od drveta: § § Gradnja kuća Gradnja manjih brodova Proizvodnja nameštaja Proizvodnja papira. . . q Čuvajmo šume jer § § § Čine prirodu lepšom i atraktivnijom za turiste Sprečavaju eroziju zemljišta Prečišćavaju vazduh. . .

Autori prezentacije: Milijana Aranđelović Dalibor Aranđelović OŠ”Despot Stefan Lazarević” Babušnica 11. 02. 2003. god.

Autori prezentacije: Milijana Aranđelović Dalibor Aranđelović OŠ”Despot Stefan Lazarević” Babušnica 11. 02. 2003. god.