Iva Horov Liber 2010 LIBER 2010 Annual Conference

  • Slides: 36
Download presentation
Iva Horová: Liber 2010 LIBER 2010 Annual Conference Re-inventing the Library. The Challenges of

Iva Horová: Liber 2010 LIBER 2010 Annual Conference Re-inventing the Library. The Challenges of the new Information Environment Iva Horová Knihovna Akademie múzických umění v Praze Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Osnova n n n O LIBER a o konferenci obecně

Iva Horová: LIBER 2010 Osnova n n n O LIBER a o konferenci obecně Organizace a témata konference Master Class 2 Z obsahu konference, postřehy Univerzita a Státní a univerzitní knihovna Aarhus Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 LIBER– základní info n n n Asociace evropských vědeckých knihoven

Iva Horová: LIBER 2010 LIBER– základní info n n n Asociace evropských vědeckých knihoven (od 1971, nevládní organizace pod Radou Evropy) Poslání: reprezentace a podpora zájmů, propojování aktivit, lidí, koordinace projektů… přes 400 členů ze 45 zemí Pracovní sekce a skupiny: Scholarly Communication (OA, e-Science) Digitization and Resource Discovery (digitalizace a uchovávání, Europeana) Heritage Collections and Preservation (konsorcium CERL, mapy, rukopisy) Organization and Human Recources (benchmarking, vzdělávání vedoucích pracovníků) Liber Services (zabezpečení sítí, kvalita, …. ) n n n LIBER Quarterly: od r. 2007 jen e-verze 12 členů v ČR, AKVŠ členem od 1. 1. 2006 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 LIBER – akce 2010 (výběr) The 15 th LIBER Architecture

Iva Horová: LIBER 2010 LIBER – akce 2010 (výběr) The 15 th LIBER Architecture Group Seminar (Madrid, duben) n The 4 th Conference of the Manuscripts Librarians Group (Řím, květen) n The 17 th Conference of the LIBER Groupe des Cartothécaires (Tallin, červen) n LIBER Annual Conference 2010 (červen/červenec) n Library Assessment (Baltimore, říjen) semináře, jednání pracovních skupin… n n Text and Literacy in the Digital Age (Holandsko, prosinec) – právě zahájena registrace Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 39. výroční konference - základní údaje n n n n

Iva Horová: LIBER 2010 39. výroční konference - základní údaje n n n n Dánsko, 28. 6. – 1. 7. 2010 pořadatel: Aarhus University a State & University Library Aarhus http: //www. statsbiblioteket. dk/liber 2010 cca 300 účastníků, hosté ze zámoří 10 x zastoupena ČR: KNAV, MZK, NTK, 4 x VŠK 15 vystavovatelů, 15 sponzorů volba nového výkonného výboru LIBER, změna presidenta a vicepresidenta Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Organizace a rozvrh konference n n n Master Class 1

Iva Horová: LIBER 2010 Organizace a rozvrh konference n n n Master Class 1 – 3 SPARC Europe Annual Meeting LIBER YEP ! jednání řídích výborů plenární zasedání, sponzoři ceny LIBER: 2 prezentace, 1 poster (Elsevier) paralelní sekce - vždy 2 x 4 témata posterová sekce Break-outs (řízené připravené diskuse) vystavovatelé společenský program Sofistikovaná organizace a koordinace, ale … Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Témata Master Classes n 1. The Library of Babel just

Iva Horová: LIBER 2010 Témata Master Classes n 1. The Library of Babel just needed a communication strategy - how to market universal knowledge zaměřeno na komunikační techniky a nástroje pro zvyšování efektivity spolupráce akademických knihoven n n 2. Managing e-theses 3. The transition of the library zaměřeno na bibliometrii, evaluace… Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses - obsah n n n M. Moyle, UC

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses - obsah n n n M. Moyle, UC London: DART-Europe P. Ayris, UCL: The LERU Roadmap to OA S. Copland, GU Aberdeen : NDLTD I. Horová, AMU : Non-text theses A. Rovira, PU Barcelona: TDX R. Hill + M. Moyle: Investigating the impact of theses at Dublin City University Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 1 M. Moyle: DART-EUROPE Digital Access to Research

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 1 M. Moyle: DART-EUROPE Digital Access to Research Theses – Europe n přehled o aktivitách n projekt portálu vznikl v r. 2005 n zapojeno 18 zemí a 260 univerzit n spolupracuje s konsorcii a národními knihovnami, ale i lokálními poskytovateli n pravidelné sklízení metadat (DC, OAI-PMH, cca 80 záznamů e-theses denně n účast bezplatná n jednoduchý interface, využívání postupně narůstá Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 2 P. Ayris: Plán OA LERU n Liga

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 2 P. Ayris: Plán OA LERU n Liga evropských vědeckých univerzit n výhody OA n definuje 6 kroků jak postupovat n propagační a jiné podpůrné materiály n evropské akce o OA n model publikačního systému na UCL Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 3 S. Copland : NDLTD (Networked Digital Library

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 3 S. Copland : NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) n University Robert Gorden, Aberdeen, Skotsko n členka představensta NDLTD– mezinárodní iniciativa n ETh. OS : British Library Electronic Theses Online Service – S. C. měla klíčovou roli n cíle a zaměření NDLTD, výhody pro členy, přehled symposií n Inovation ETD Award: nikdy nezískala evropská práce Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 4 R. Hill + M. Moyle: Zjišťování významu

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 4 R. Hill + M. Moyle: Zjišťování významu VŠKP na Dublin City University n od r. 2008 povinně e-verze n 80 – 120 prací na úrovni master a Ph. D. ročně n IR v systemu DORAS n obsah IR: 239 prací, z toho 179 v OA n statistické ukazatele (stahování atd. ) n porovnává využívání tištěných a e-verzí Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 5 A. Rovira: Theses and Dissertation Online (TDX)

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 5 A. Rovira: Theses and Dissertation Online (TDX) n knihovna Polytechnické univerzity v Barceloně n kooperativní projekt digitálního repozitáře pro doktorandské práce n 15 katalánských univerzit n podporovaný místní samosprávou n roli v něm má také národní katalánská knihovna n využívá SW Dspace, který nahradil původní n od r. 2001, repozitář obsahuje přes 8 mil. prací Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 6 Co jsem prezentovala: n Situaci v ČR

Iva Horová: LIBER 2010 Managing e-theses 6 Co jsem prezentovala: n Situaci v ČR (stav do 2003, legislativa, . . ) n AKVŠ n Komisi e. VŠKP a její výsledky n Theses. cz n některé současné problémy v ČR n českou komunitu DSpace n AMU a řešení pro netextové práce na AMU Plný text publikován v LIBER Quarterly 2/2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Další pre-konferenční akce SPARC EUROPE Annual Meeting (aliance akademických a

Iva Horová: LIBER 2010 Další pre-konferenční akce SPARC EUROPE Annual Meeting (aliance akademických a odborných knihoven, reakce na vliv tržních mechanismů na vědeckou komunikaci ) vize o roli Springer v OA Mesur project – nové způsoby impaktování n n - LIBER YEP ! Starting a network for Young European Professionals in libraries setkání k zahájení mezinárodní spolupráce, za- a propojení mladých knihovníků z univerzitních, národních a odborných knihoven Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Témata konference Hlavní téma: Re-inventing the Library. The Challenges of

Iva Horová: LIBER 2010 Témata konference Hlavní téma: Re-inventing the Library. The Challenges of the new Information Environment „knihovny nově“, výzvy nového informačního prostředí, nových technologií: n n n role a postavení knihoven v budoucnosti publikování, komunikace, e-Science změny v návaznosti na změny ve vzdělávací sféře webové archivy, OA, digitální knihovny, zpřístupňování trendy ve službách, vyhledávací služby ekonomická krize, snižování rozpočtů Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 1 světoví informační giganti a firmy (Google,

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 1 světoví informační giganti a firmy (Google, Microsoft) n zástupci sponzorů: OLCL, Elsevier, Ex. Libris, EBSCO n zástupci význačných univerzit, knihoven, projektů, význačné osobnosti n slavnostní zahájení: president LIBER Hans Geleijnseslavnostní zahájení: president LIBER n n Mai Buch (DEFF, Denmark): Re-inventing the Library – the Danish Way: nové strategie, nové vize, nové možnosti… Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 HLAVNÍ řečníci Clifford Lynch, Coalition for Networked Information (CNI), USA

Iva Horová: LIBER 2010 HLAVNÍ řečníci Clifford Lynch, Coalition for Networked Information (CNI), USA The Future Arrives: Scholarly Practice, Scholarly Communication and the Roles of Libraries n úvahy o novém prostředí, v němž musejí knihovny nově operovat Heather Morrison, Simon Fraser University, Canada The role of the research library in an emerging global public sphere n nutnost silné politiky, řešení právních aspektů Lee Dirks, Microsoft, External Research The next generation scholarly communication ecosystem: implications for librarians n n nové výzvy, adresněji oslovit své komunity uživatelů, k dispozici 24/7, odrážet nenovější trendy ve společnosti, vyrovnat se s finanční škrty „less library, more information“ Brian Lavoie, OCLC Sustainable economics for a digital planet: ensuring long-term access to digital information. n digitalizace je spojení technických, sociálních a ekonomických podmínek. Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 2 Jon Orwant (Google) Odvozování knihovny z

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 2 Jon Orwant (Google) Odvozování knihovny z prvotních principů n snižuje se význam knihovny jako místa, kde se zahajuje studium čehokoli n trvá zájem o knihovnu jako o úložiště informací n roste význam knihovny jako garanta dostupnosti, přístupu k informacím a dokumentům n roste význam knihovny jako místa dostupného po internetu, mobilu n klade klíčové otázky: mají být knihovny reagující nebo více aktivní? n více specializované ? n více komerční nebo charitativní ? Nelze předem stanovit, je to případ od případu… Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 3 M. JUBB (Research Information Network, UK)

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 3 M. JUBB (Research Information Network, UK) Výzvy pro knihovny v těžkých časech: n analýza ekonomického vývoje univerzit a jejich knihoven se zaměřením na "research libraries", GB, 1998 -2008 s výhledy do let 2009 -2010 n absolutní výdaje na univerzitní knihovny stoupaly, ale ve vztahu k rozpočtu celé univerzity výdaje na knihovny klesly v průměru z cca 3, 5 % na cca 2, 75 % n výdaje na knihy za posledních 10 let klesly z 12 na 9 %, výdaje na periodika stouply z 15 na 19 % n více než 50% výdajů na osobní náklady (rozdíly 30 – 70% podle typu knihoven) n v průměru 36% nákladů jde na obsah n trendy v době rozpočtových škrtů: snižování akvizic, vyšší efektivita s méně lidmi n šance k přehodnocení: nové aktivity: IG, OA, správa n hledání nové strategie v oblasti obsahu (hybridní, e-obsah…) Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 4 M. Casella (University of Turin, Italy)

Iva Horová: LIBER 2010 Z obsahu konference 4 M. Casella (University of Turin, Italy) Institutional Repository Assessment… měřitelnost IR z mnoha hledisek, interní a externí perspektivy hodnocení, význam pro vědeckou komunitu = podstatný vliv n Kristiina Hormia-Poutanen (National Library of Finland): Libraries, archives and museums working together! Learning by doing! projekt National Digital Library of Finland, 2008− 2011 součásti projektu n Giuseppine Vullo (University of Glasgow) A global aproach to library evaluation „What happens if we call the books “documents”, the reader “end-user” and the library “DL”? není generální model měření kvality n Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Postery n n n n celkem 21 1 x ČR

Iva Horová: LIBER 2010 Postery n n n n celkem 21 1 x ČR - poster NTK UK, Dánsko (Aarhus), Finsko vystavené v hlavní jednací aule autoři přítomni vždy o přestávkách k dispozici tištěné zmenšeniny prezentace posterů – á 2 minuty oceněný poster: Jani Sassali: TOR - Toolbox of Research Information Literacy guidance (Oulu University, Finland) Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – zadané otázky 1. Jak připravit knihovnu pro budoucnost

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – zadané otázky 1. Jak připravit knihovnu pro budoucnost v OA? Jaké asi budou rozpočtové a personální proměny, které nás převedou od současného stavu do této budoucnosti. n 2. Jak máme vzdělávat následující generaci knihovníků? Uvést jednu zásadní věc, která zlepší knihovnické vzdělávání) n 3. Zatímco se vědecké knihovny stále přizpůsobují ekonomické realitě, kdy rozpočty se "tenčí", nové informační zdroje a služby potřebují rozvoj. Co z tradičních knihovnických služeb lze "opustit bez následků“ nebo předat jiným subjektům, abychom ušetřili na tyto nové potřeby? n n 4. Jaké jsou priority evropských VK v následujících 5 ti letech? 5. Jak ovlivní elektronická kniha (digitální čtení) vědecké knihovny? Vliv na sbírky (fondy), knihovnu jako prostor (místo setkávání), na integraci knihoven ve výzkumu a vzdělávání, na kulturu a školství. n Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – o čem fakticky byly n n Nutné dovednosti

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – o čem fakticky byly n n Nutné dovednosti nové generace knihovníků Vliv formy percepce informací (digital reading) na odborné knihovny Open access v knihovnách Úspory v rozpočtech knihoven, efektivita služeb, priority odborných knihoven Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 1 Nutné dovednosti odborných knihovníků: n n

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 1 Nutné dovednosti odborných knihovníků: n n n před knihovnickým vzděláním mají prioritu znalosti v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání nutná asertivní spolupráce s vědci a výzkumníky silné znalosti v IT a v problematice autorských práv musí být silní v týmové práci, didaktice, adaptabilitě, komunikaci a risk managementu musí akceptovat sféru PR/marketingu a vliv soukromého sektoru Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 2 Vliv „digitálního“ čtení: Fondy n tradiční

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 2 Vliv „digitálního“ čtení: Fondy n tradiční dokumenty - „artefakty“, část fondu charakter muzeálního fondu a kulturního dědictví n dramatické změny v budování fondů- zvážit individuální priority v každé jednotlivé knihovně n zásadní je problematika autorských práv Studenti n různorodé způsoby percepce informací (vzdálený přístup, speciální studijní boxy v knihovně, relaxování v prostorách knihovny. . . ) n nutné různé formáty při sdělování informací, místo tištěného materiálu např. video Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 3 Open Access: n knihovníci mají malý

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 3 Open Access: n knihovníci mají malý vliv na urychlení procesu n ovlivnit mohou akademici n komplexní OA je utopie n klíčová je role tvůrců politiky a poskytovatelů financí n cesta k OA je obdobím velkých problémů, dvojitých nákladů, složitých řešení n spolupráce knihoven s nakladateli a tvůrci obsahu na rozšíření OA n potřebujeme interní právní experty n OA znamená žít nebo zahynout Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 4 Úspory, efektivita, priority knihoven: n n

Iva Horová: LIBER 2010 Diskuse – výstupy 4 Úspory, efektivita, priority knihoven: n n n více se účastnit výzkumných projektů zvažovat citlivě outsourcing (těžko se ale obnovuje činnost, které jsme se vzdali – např. katalogizace, otázka udržení kvalifikovaného personálu) ? poskytovat v prostorách knihovny uživatelům počítače - více by využívali vlastní notebooky sdílená katalogizace, sdílení serverů, fondů, prostor ? zaměstnávání úzkých specialistů vers. univerzální typy zaměstnanců nabízené placené služby (např. i vazba dokumentů) Priority n n držet krok s vývojem komunikačních a informačních technologií držet krok se svými uživateli, mít zpětnou vazbu knihovna více jako komunální a společenské centrum je nutné být velice aktivní v oblasti marketingu a lobování Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Celkové shrnutí n n nelze zůstat „kamennou knihovnou“ orientace služeb

Iva Horová: LIBER 2010 Celkové shrnutí n n nelze zůstat „kamennou knihovnou“ orientace služeb na konkrétní uživatele hledat svá specifika změna knihoven na studijní prostory služby nezávislé na prostorách virtuální knihovny; „komunitní centra“ aktivity v oblasti marketingu a lobování nutno využívat trendové prostředky (sociální sítě. . ) OA ano, ale cesta není jednoznačná AK jsou „nositeli“ IR novou rolí AK je šíření výsledků Va. V Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Aarhus University, Library n n n n n založena v

Iva Horová: LIBER 2010 Aarhus University, Library n n n n n založena v r. 1928 (včetně knihovny) 9 fakult a institutů (významná je teologická, zahájení konference děkan) architektonicky jednotný kampus v zeleni dominantou je věž ústřední + státní knihovny fakultní a katederní knihovny kooperaci koordinuje knihovní výbor – zástupci všech fakult hlavní služby se sdílejí + specifika určena i širší veřejnosti + vědecké úkoly zasílá e-mailem scanované kopie článků kooperace v pokrytí časopisů Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 State and University Library Aarhus n n n n n

Iva Horová: LIBER 2010 State and University Library Aarhus n n n n n původně veřejná knihovna z r. 1897 5 divizí funkce národní knihovny a univerzitní knihovny v jedné budově spolupráci řídí a koordinuje ministerstvo kultury fci NK plní v souvislosti s povinným výtiskem – spolupráce s Royal Library Copenhaven plní integrační funkce v dánském knihovnictví přes 3, 2 mil. knih a periodik, 1, 3 ostatních typů dokumentů přes 74 tis. titulů e-časopisů digitalizace národního kulturního dědictví a dlouhodobé uchovávání – spolupráce a Dánským národním archivem Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: LIBER 2010 Pozvánka na LIBER 2011 n n 29/06/2011 40. výroční konference

Iva Horová: LIBER 2010 Pozvánka na LIBER 2011 n n 29/06/2011 40. výroční konference a výročí LIBER Španělsko, Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010

Iva Horová: Liber 2010 Děkuji za pozornost Detailní informace najdete zde iva. horova@amu. cz

Iva Horová: Liber 2010 Děkuji za pozornost Detailní informace najdete zde iva. [email protected] cz Biblioteca Academica 2010 Brno, 3. 11. 2010