ITK ssteemianalsi ppekava tutvustus Alar Krist ITK klalisppejud

  • Slides: 12
Download presentation
ITK süsteemianalüüsi õppekava tutvustus Alar Krist - ITK külalisõppejõud, peamised ained: - Unifitseeritud tarkvaraarenduse

ITK süsteemianalüüsi õppekava tutvustus Alar Krist - ITK külalisõppejõud, peamised ained: - Unifitseeritud tarkvaraarenduse protsess - IT projekt - IT arhitektuur - Andmete modelleerimine -Swedbank, Enterprise Architecture Unit, Enterprise Architect

Millest täna räägime? Miks õppida ITK SA õppekava ehk õpiväljundid? Mida ITK-s SA tudengitele

Millest täna räägime? Miks õppida ITK SA õppekava ehk õpiväljundid? Mida ITK-s SA tudengitele õpetatakse? Kellena ITK SA lõpetaja töötab?

Mida tööandja analüütikult ootab? Eesti Energia otsib süsteemianalüütikut, kelle töökohustused on: • Äripoole vajaduste

Mida tööandja analüütikult ootab? Eesti Energia otsib süsteemianalüütikut, kelle töökohustused on: • Äripoole vajaduste ja nõuete kaardistamine • Kasutuslugude modelleerimine • Loogiliste- ja füüsiliste andmemudelite koostamine • Infosüsteemi liideste kirjeldamine • Funktsionaalsete testplaanide koostamine Sinu ülesandmeks on: • sisekliendi vajaduste kirjeldamine, • lahenduste defineerimine ja • tihe koostöö arendusi teostavate erinevate osapooltega Kandidaadilt ootame: • Tunned infosüsteemide analüüsivahendeid, standardeid ja metoodikaid • Oled kokku puutunud äriprotsesside modelleerimisega • Oled väga hea suhtleja ja meeskonnaliige • Omad head analüüsi ja üldistusoskust • Suudad kliendi vajadustele reageerida ning sobivaid lahendusi välja pakkuda

Mida tööandja analüütikult ootab? Swedbank otsib süsteemianalüütikut, kelle peamised töökohustused on: • analüüsida ja

Mida tööandja analüütikult ootab? Swedbank otsib süsteemianalüütikut, kelle peamised töökohustused on: • analüüsida ja süstematiseerida tarkvarale esitatavaid nõudmisi • modelleerida süsteemi funktsionaalsust • luua andmemudeleid (modelleerida andmeid) • kirjeldada süsteemide liidesed (modelleerida andmevahetust) • võtta vastu ja kontrollida arendustiimi töö tulemusi Kandidaadilt ootame: • IT alast kõrgharidust või selle peatset omandamist • eelnevat töökogemust tarkvara arenduse alal • süsteemide analüüsimise ja modelleerimise tehnikate ning vahendite tundmist • andmebaaside teooria, modelleerimise tehnika ja vahendite tundmist • ülevaadet süsteemide arhitektuurist ja peamistest tehnoloogiatest • ladusat eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas

Miks üldse õppida ehk mis on õpiväljund? Õpiväljundid • õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused

Miks üldse õppida ehk mis on õpiväljund? Õpiväljundid • õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud, mida on elus vaja (üldistatud vaade) • töötajale tema ametikoha tööülesannete täitmiseks vajalikud oskused, teadmised, hoiakud, mis on tagatud vajalike pädevustega ehk kompetentsidega (Tööandja poolne vaade) Pädevused (kompetentsid) • dünaamiline teadmiste, mõistmiste, oskuste, võimete ja hoiakute kombinatsioon • pädevused tagavad võime täita tööülesandeid

Kuidas liigitatakse õpiväljundeid ja kompetentse? ITK SA lõpetaja õpiväljundid: Erialalised õpiväljundid ITK SA tudengile

Kuidas liigitatakse õpiväljundeid ja kompetentse? ITK SA lõpetaja õpiväljundid: Erialalised õpiväljundid ITK SA tudengile tagatakse järmised kompetentsid: Tagavad Süsteemianalüüsi põhiteadmised ja oskused (Hädavajalikud süsteemianalüütiku ametikohal) Süsteemianalüüsi tugiteadmised ja oskused Üldised õpivaljndid (vajalikud paljudel ametikohtadel) Baasteadmised

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja erialased õpiväljundid:

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja erialased õpiväljundid: Oskab analüüsida ja modelleerida olemasoleva IS funktsionaalsust, andmeid ja arhitektuuri tagades sellega olemasoleva tarkvara tundmise Tagavad ITK SA tudengile tagatakse järmised kompetentsid: Süsteemianalüüsi üldmeetodite tundmine Ettevõtte äri ja infosüsteemide (IS) analüüsi ja modelleerimise oskused IS nõuete kogumise ja modelleerimise oskused Oskab koguda, analüüsida kirjeldada, modelleerida, tarkvaralahenduse tellijate nõudeid Oskab loogilisel tasandil projekteerida, disainida, modelleerida ja dokumenteerida uusi tarkvaralahendusi Oskab osaleda IS testide koostamises ja testimises ning IS muudatuste evitamise ettevalmistamisel IS arendusprotsessi teadmised ja oskused IS disaini ja projekteerimise baasoskused Teadmised ettevõtte ja IS arhitektuurist Teadmised äri ja IT strateegiast ning portfellide ja programmide haldusest Teadmised ettevõtte IT protsesside Toimimisest ja metoodikatest Andmeturbe baasteadmised

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja üldised õpiväljundid:

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja üldised õpiväljundid: Tagavad Oskab suhelda IS tellijatega, koguda neilt informatsiooni organisatsiooni toimimise, ja IS nõuete kohta ITK SA tudengile tagatakse järmised kompetentsid: Baasteadmised majanduse ja ettevõtluse alustest Teadmised äri ja IT strateegiast ning portfellide ja programmide haldusest Projektijuhtimise ja töögrupi juhtimise baasoskused Teadmised ettevõtte IT protsesside toimimisest ja metoodikatest Oskab osaleda IS arenduse protsessis suheldes teiste osalejatega Suhtlemis- ja koostööoskus Õppimise ja info kogumise oskused Esinemise ja veenmisoskus tehnilise ja suhtlustaseme inglise keele tundmine Oskab koostada esitlusi IS nõuete, disaini jm. kohta ning neid veenvalt esitleda tehniliste publikatsioonide koostamise oskus ja hea kirjalik eneseväljendusoskus Teadmised IT-ga seonduvates õiguslikes üsimustes

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja üldised õpiväljundid:

Mida ITK SA lõpetaja oskab ja mida talle õpetatakse? ITK SA lõpetaja üldised õpiväljundid: ITK SA tudengile tagatakse järmised kompetentsid: Baasteadmised reaalteadustest ja matemaatikast Tagavad Mõistab ja rakendab infotehnoloogia põhimõisteid, teoreetilise teadmisi ja arengusuundi ning ettevõtte toimimise ja juhtimise aluseid Ettevõtte ja infosüsteemide (IS) analüüsi ja modelleerimise oskused IS arendusprotsessi metoodikate kasutamise oskus IS disaini ja projekteerimise baasoskused Teadmised ettevõtte ja IS arhitektuurist Projektijuhtimise ja töögrupi juhtimise baasoskused Teadmised äri ja IT strateegiast ning portfellide ja programmide haldusest Teadmised ettevõtte IT haldusprotsesside Toimimisest ja metoodikatest Andmeturbe baasteadmised

Kuidas tagatakse ITK SA õpiväljundid ja kompetentsid? Õppekava Tagavad Õpiväljund 1 Võime täita Tööülesannet

Kuidas tagatakse ITK SA õpiväljundid ja kompetentsid? Õppekava Tagavad Õpiväljund 1 Võime täita Tööülesannet 1 Õppekava oskused, teadmised, väärtused Õppekava Õpiväljund 2 Võime täita Tööülesannet 2 Tagavad Aine 1 oskused, teadmised Aine 2 oskused, teadmised, hoiakud Aine 3 oskused, teadmised, väärtused Loob Õppeaine 1 Täiendab Loob Õppeaine 2 Loob Eeldab Õppekava oskused, teadmised, hoiakud Aine 4 oskused, teadmised, hoiakud Aine N oskused, teadmised Õppeaine 3 Eeldusaine Õppeaine 4 Õppeaine N

Kellena ITK SA lõpetaja töötab? Peamised erialalised ametikohad: • IT analüütik • Süsteemianalüütik Veel

Kellena ITK SA lõpetaja töötab? Peamised erialalised ametikohad: • IT analüütik • Süsteemianalüütik Veel mõned võimalikud erialased ametikohad: • Ärianalüütik • Projektijuht • Töögrupi juht / liider • IT disainer • IT arhitekt Võimalikud mitte erialalised ametikohad: • Tippjuht, keskastme juht • Kõkjal, kus tuleb kasuks süsteemne lähenemine

Kokkuvõttes: - õpetame tudengitele seda mida on tõesti vaja -meie lõpetajad saavad tööl suurepäraselt

Kokkuvõttes: - õpetame tudengitele seda mida on tõesti vaja -meie lõpetajad saavad tööl suurepäraselt hakkama -meie lõpetajad on tööturul väga nõutud ja hästi tasustatud Tänan! Küsimused? Alar. [email protected] ee