IT Session Two Lessons Three and Four Outline

  • Slides: 9
Download presentation
IT Session Two Lessons Three and Four

IT Session Two Lessons Three and Four

Outline o o o o IT Test 1 International Phonetic Alphabet IPA – Interactive

Outline o o o o IT Test 1 International Phonetic Alphabet IPA – Interactive chart Exercise 1 Český národní korpus British National Corpus Google helps Exercise 2

International Phonetic Alphabet

International Phonetic Alphabet

IPA – Interactive chart o http: //www. stuff. co. uk/calcul_nd. htm

IPA – Interactive chart o http: //www. stuff. co. uk/calcul_nd. htm

Exercise 1 – Write the sentences o /maɪ nju: waɪf is mʌtʃ mɔ: klevə

Exercise 1 – Write the sentences o /maɪ nju: waɪf is mʌtʃ mɔ: klevə ðən jɔ: z/ ! /wen dəz jɔ: pɑ: ti bɪɡɪn/ ? /meɪk heɪ ʌntɪl ðə sʌn ʃaɪnz/ /aɪ həv nevə bin tə speɪn/ /ɪntənæʃn əl fənetɪk ælfəbet is i: zi/ o See also http: //www. photransedit. com/Online/Text 2 Phonetics. aspx o o

Český národní korpus o o http: //ucnk. ff. cuni. cz/verejny. php Korpus je soubor

Český národní korpus o o http: //ucnk. ff. cuni. cz/verejny. php Korpus je soubor počítačově uložených textů (v případě mluveného jazyka - přepisů záznamu mluvy), který slouží k jazykovému výzkumu. K práci s tímto korpusem slouží speciální vyhledávací program. S jeho pomocí je možné vyhledávat slova a slovní spojení v kontextu a zjistit jejich frekvenci v korpuse i původní textový zdroj. Umožňuje i další zpracování nalezeného (např. abecední třídění apod. ). U některých korpusů lze vyhledávat například i podle slovních druhů (a mnoha dalších gramatických kategorií).

British National Corpus o o o http: //www. natcorp. ox. ac. uk/ http: //corpus.

British National Corpus o o o http: //www. natcorp. ox. ac. uk/ http: //corpus. byu. edu/bnc/ The British National Corpus (BNC) is a 100 million word collection of samples of written and spoken language from a wide range of sources, designed to represent a wide cross -section of British English from the later part of the 20 th century, both spoken and written.

Google helps… o o www. google. com Type “she smiled on me” and “she

Google helps… o o www. google. com Type “she smiled on me” and “she smiled at me” in the Google

Exercise 2 Answer the followong questions: 1) 2) 3) 4) 5) Do we usually

Exercise 2 Answer the followong questions: 1) 2) 3) 4) 5) Do we usually use comma after firstly? Can we ever use the London? In English, do we use Golem or golem? Do we say I flew over Europe or I flew above Europe? Do we say What did you have for a breakfast? or What did you have for breakfast?