IT Branchutbildningsdag Arbetsfrmedlingen mars 2009 Typer av dataITutbildningar

  • Slides: 20
Download presentation
IT - Branchutbildningsdag Arbetsförmedlingen mars 2009 Typer av data/IT-utbildningar Kort om Bologna-reformen Ny gymnasiereform

IT - Branchutbildningsdag Arbetsförmedlingen mars 2009 Typer av data/IT-utbildningar Kort om Bologna-reformen Ny gymnasiereform Vad erbjuder Li. U Utbud, söktryck Anders Haraldsson Jonas Detterfelt Linköpings universitet

Generellt problem: Vad är Data? Vardagsverktyg (ord, kalkyl, mail, sökning, bloggar mm mm) n

Generellt problem: Vad är Data? Vardagsverktyg (ord, kalkyl, mail, sökning, bloggar mm mm) n Hantverk (programmering, kunna använda verktyg för olika typer av problem) n Metoder, tekniker, algoritmer, teorier n

Hur få ihop 3 vyer av ”data” n Gymnasistens syn av data: n n

Hur få ihop 3 vyer av ”data” n Gymnasistens syn av data: n n Yrkeslivets syn av data: n n Häftigt verktyg, som kan användas till det mesta mm Allvarlig syn, skall utvecklas, skall fungera, vara säkert, leva länge mm Utbildningens syn av data: n Kunskaper, färdigheter, metoder, användningar mm

Hur få ihop 3 vyer av ”data” Hur förklara för gymnasisten vad yrkesrollen av

Hur få ihop 3 vyer av ”data” Hur förklara för gymnasisten vad yrkesrollen av data är? n Hur förklara vad man behöver för att kunna fungera yrkesmässigt, dvs vad har vi som fortbildningsanordnare för syn på vad man skall lära sig? n

Varför läsa data? Min son/dotter har hållit på med datorer sedan han/hon var 10

Varför läsa data? Min son/dotter har hållit på med datorer sedan han/hon var 10 år och kan så mycket så det är klart att han/hon skall läsa data till civilingenjör. n Min son/dotter har hållit på och meckat med moppar sedan han/hon var 10 år och kan så mycket så det är klart att han/hon skall läsa maskinteknik till civilingenjör. Samma resonemang eller ej? n

Utbildningar i data Har tyvärr klumpats samman under samma begrepp, men yrkesroller kan vara

Utbildningar i data Har tyvärr klumpats samman under samma begrepp, men yrkesroller kan vara mycket olika. n Studentportaler, media, VHS använder detta samlingsnamn. Ibland är alla ”data”-utbildningar med i Data, ibland bara vissa specifika. n

Utbildningar i data Det är som att klumpa samman alla utbildningar som har med

Utbildningar i data Det är som att klumpa samman alla utbildningar som har med Transport att göra under samma rubrik. Köra bilar, laga bilar, utveckla motorer, logistikmodeller för transporter, bygga vägar, nya energisystem, transportekonomi etc

Utbildningar i data Alltså står vi inför utmaningen att försöka sortera och förklara olika

Utbildningar i data Alltså står vi inför utmaningen att försöka sortera och förklara olika användningar/yrkesroller mm som nu klumpas samman inom Data. Mer kommer vi säkert att höra från Välj IT projektet.

Datautbildningar Är vanligen orienterade mot - Användning, antingen enskilt eller inom organisationer (företag, offentligheten)

Datautbildningar Är vanligen orienterade mot - Användning, antingen enskilt eller inom organisationer (företag, offentligheten) - Någon profession i att använda verktyg – programmering, webbsidor, multimediaproduktioner, nätverk - Djupare teknisk förståelse. Hur fungerar, hur utveckla, teori för - Djupare mänsklig förståelse. Hur fungerar människan vid användning av olika typer av gränssnitt. - Design, media, kommunikation - Produktion av spel

Datautbildningar Systemvetenskap, informatik, ekonomi/data - Kognitionsvetenskap - Datateknik, informationsteknologi, datavetenskap - Webbutveckling, säkerhet, nätverk

Datautbildningar Systemvetenskap, informatik, ekonomi/data - Kognitionsvetenskap - Datateknik, informationsteknologi, datavetenskap - Webbutveckling, säkerhet, nätverk - Medieteknik - Design -

Vad händer inom högskolan Bologna-reformen -> Jonas D n Återkommer med ytterligare funderingar om

Vad händer inom högskolan Bologna-reformen -> Jonas D n Återkommer med ytterligare funderingar om skolan. n Vad har Linköpings universitet -> Jonas D n Trender och söktryck i Sverige n

Gymnasieskolan Mina egna funderingar: Hur kan vi få skolan / lärare att bättre förstå

Gymnasieskolan Mina egna funderingar: Hur kan vi få skolan / lärare att bättre förstå vad data/IT är och kunna förklara vad olika slags utbildningar och yrkesroller är. De flesta datalärare är ej ämnesutbildade i data.

Ny gymnasiereform n n Högskoleförberedande program, 5 st Naturvetenskap n n Matematik och Datavetenskap

Ny gymnasiereform n n Högskoleförberedande program, 5 st Naturvetenskap n n Matematik och Datavetenskap Naturvetenskap Samhällsplanering Teknik n n Teknik och design IT-kommunikation och medieteknik Samhällsbyggande och arkitektur Innovation och produktion

Ny gymnasiereform n n n Naturvetenskap Gemensamt 1600 poäng Inriktning, 400 poäng n Matematik

Ny gymnasiereform n n n Naturvetenskap Gemensamt 1600 poäng Inriktning, 400 poäng n Matematik och Datavetenskap • Datakurser • Matematik 4 • Matematik 5 n n Programfördjupning, 200 poäng Individellt val, 200 poäng

Inriktning: Matematik och datavetenskap Inriktningen Matematik och datavetenskap är avsedd att erbjuda fördjupning inom

Inriktning: Matematik och datavetenskap Inriktningen Matematik och datavetenskap är avsedd att erbjuda fördjupning inom just det som namnet visar: matematik och datavetenskap. Inom matematik kommer eleverna som väljer denna inriktning att läsa mer än i dagens inriktning med samma namn. Tillsammans med att den första kursen i matematik kommer att leda längre än dagens Matematik A bör detta kunna innebära att eleverna på den nya inriktningen kommer att kunna utveckla en större matematisk kompetens än vad som har varit möjligt inom den nuvarande inriktningen.

Datavetenskap Nu använder man en benämning Datavetenskap (eng. Computer Science) som är ett etablerat

Datavetenskap Nu använder man en benämning Datavetenskap (eng. Computer Science) som är ett etablerat ämne. I skolan har man oftast talat om ”data-kurser”. Skall ämnet ha samma struktur om andra ämnen, t ex matematik, fysik, biologi, historia mm. Borde kurserna presenteras som Datavetenskap A, Datavetenskap B etc istället för olika specifika kursnamn (Programmering, Nätverk, Multimedia eller vad de nu heter)

Inriktning: Matematik och datavetenskap Frågan är om utredare, skolverket, skolan har någon idé vad

Inriktning: Matematik och datavetenskap Frågan är om utredare, skolverket, skolan har någon idé vad inriktningen skall ha för mål. Kan det finnas en risk är att man blandar de matematiskt begåvade studenterna tillsammans med de dataintresserade (“datanördarna”? ) Är lärare engagerade i frågan? Samarbete skola – högskola. Snart skall det skrivas kursplaner.

Matematik och datavetenskap Är det möjligt istället att få en inriktning där de matematiskt

Matematik och datavetenskap Är det möjligt istället att få en inriktning där de matematiskt intresserade eleverna använder sin matematik mer för datavetenskapen, dvs man löser med klassisk matematik eller annan matte intressanta ”informationsvetenskapliga” problem. Säkerhet – kodning. Goggle – sökning. Tal- och språkteknologi, Spel –grafik. Kombinatoriska problem. Statistiska metoder mm. Är det möjligt att få mattelärare att mer exemplifiera hur matematiken används inom data/informationsvetenskap istället för bara inom naturvetenskap/fysik. Samarbete matte- och datalärare?

IT-gymnasier n n Det verkar finnas massor med ITgymnasier, som attraherar många ungdomar. Vad

IT-gymnasier n n Det verkar finnas massor med ITgymnasier, som attraherar många ungdomar. Vad händer? Är det studie- eller yrkesförberedande utbildningar? Om de är yrkesförberedande: Finns det en arbetsmarknad för dessa? Om de är studieförberedande: Har de förkunskaperna i matte (C, D, E) och i fysik (A, B)?

Trender söktryck Över 270 program inom Data/IT/medieteknik. Få stora, många små. 35 program med

Trender söktryck Över 270 program inom Data/IT/medieteknik. Få stora, många små. 35 program med minst 60 1: a handsökande 170 program med 30 eller färre Program med många 1: a handssökande: Datorspel (Skövde, Blekinge, Sthlm många) Civ ing Datateknik (KTH, Chalmers, Lkp, Lund) Data-systemvetenskap (Sthlm, Gbg) Design/interaktion (Lkp, Malmö)