Ismtls A marketing a piac folyamatos elemzse reagls

  • Slides: 15
Download presentation
Ismétlés A marketing a piac folyamatos elemzése, reagálás, és befolyásolás. Orientációtörténelem: 1. Termelés orientált

Ismétlés A marketing a piac folyamatos elemzése, reagálás, és befolyásolás. Orientációtörténelem: 1. Termelés orientált 2. Értékesítés orientált 3. Fogyasztó orientált 4. Társadalmi orientált A marketingmix a vállalati marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja.

Marketing-mix elemei A marketing-mix a váll-i marketingeszközök piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja. Legelterjedtebb a „

Marketing-mix elemei A marketing-mix a váll-i marketingeszközök piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja. Legelterjedtebb a „ 4 P” csoportosítás: -Termékpolitika /product/ -Árpolitika /price/ -Értékesítéspolitika /place-distribution/ -Reklám és kommunikációs eszk. /promotion/

Marketingkoncepció A vállalat működésének integrációja a minél nagyobb nyereség eléréséért. 1. Vevőorientáció 2. Integrált,

Marketingkoncepció A vállalat működésének integrációja a minél nagyobb nyereség eléréséért. 1. Vevőorientáció 2. Integrált, koordinált marketing 3. Hosszú távú nyereség

A piac Fogalma, jellemzői, funkciói

A piac Fogalma, jellemzői, funkciói

A piac fogalma Mikroökonomiai meghatározás: Kereslet, kínálat, ár , jövedelem Marketingszempontból: A piaci szereplőket

A piac fogalma Mikroökonomiai meghatározás: Kereslet, kínálat, ár , jövedelem Marketingszempontból: A piaci szereplőket /eladók, vevők/ és a köztük fennálló kapcsolatot jelenti A csak szűk értelmezés= Rövidlátó marketing= kudarc / pl. gyorspostai szolgáltatás, telefon/

Piac feltételei 1. 2. 3. 4. 5. Két fél /eladó-vevő/ Kommunikáció képesség Döntésképesség A

Piac feltételei 1. 2. 3. 4. 5. Két fél /eladó-vevő/ Kommunikáció képesség Döntésképesség A másik elfogadása /kívánatosság/ Értékhordozó a másik számára

Piacértelmezés Szűkebb értelemben: Az adásvétel színtere Tágabban: Közvetítő szerep a piacon Részpiacok: áru, tőke,

Piacértelmezés Szűkebb értelemben: Az adásvétel színtere Tágabban: Közvetítő szerep a piacon Részpiacok: áru, tőke, pénz, munkaerőpiac

A piac méretei Három fő mutatószám részesedés volumen Piacpotenciál

A piac méretei Három fő mutatószám részesedés volumen Piacpotenciál

Piacpotenciál Egy adott termékből elvileg lehetséges eladások összessége / összes jövedelemmel szembeállítható kínálat. Korlátos:

Piacpotenciál Egy adott termékből elvileg lehetséges eladások összessége / összes jövedelemmel szembeállítható kínálat. Korlátos: pl. színes tv, mobil, lehet nagyobb mint 100 %, másból kevesebb/

Piacvolumen A megvalósuló eladások összessége / sörfogyasztás, autóeladások, stb. /

Piacvolumen A megvalósuló eladások összessége / sörfogyasztás, autóeladások, stb. /

Piacrészesedés A piacon elért vállalati /saját/ részarány a piacrészesedés. /pl. az összes üzemanyag forgalomból

Piacrészesedés A piacon elért vállalati /saját/ részarány a piacrészesedés. /pl. az összes üzemanyag forgalomból az egyes szereplők által elért arány/ A piaci szereplők egymáshoz viszonyított versenyhelyzetét piaci szerkezetnek nevezzük.

Jellegzetes piaci csoportok Terméktípusok szerint /fogy. cikkek, szolgáltatás, termelőeszközök/ Vevő személye szerint /fogyasztói, viszonteladói,

Jellegzetes piaci csoportok Terméktípusok szerint /fogy. cikkek, szolgáltatás, termelőeszközök/ Vevő személye szerint /fogyasztói, viszonteladói, termelői, állami/

Jellegzetes piaci szerkezetek Tiszta verseny /sok termelő, sok vevő, szabad a piacra jutás, szabad

Jellegzetes piaci szerkezetek Tiszta verseny /sok termelő, sok vevő, szabad a piacra jutás, szabad inf áramlás/ Monopolisztikus /egy, vagy kevés cég, némi megegyezés/ Oligopolium /néhány vállalat versenye, egymástól függnek, , megegyeznek/ Tiszta monopólium /teljes versenykorlátozás/

Piac fő elemei Kereslet /szükséglet, igény, kereslet/ Kínálat / adott termék, és szolgáltatásmennyiség adott

Piac fő elemei Kereslet /szükséglet, igény, kereslet/ Kínálat / adott termék, és szolgáltatásmennyiség adott időpontban, feltételek mellett eladható/megvehető/ Ár /az áru pénzben kifejezett értéke/ Jövedelem /vásárlásra fordítható pénzösszeg/

A piac változásának hatása a marketing tevékenységre 1. 2. 3. 4. Kondratyev cikluselmélete. /40

A piac változásának hatása a marketing tevékenységre 1. 2. 3. 4. Kondratyev cikluselmélete. /40 -60 év/ / /OTTÓ motor séma/ Bevezetés – erős reklám, kevés versenytárs, fokozatos növekedés Növekedés, konjuktúra – új csatornák, nő a választék, nő a konkurencia Érettség – lassul a fejlődés, telítődés, cégcsődök, több szolgáltatás Hanyatlás, recesszió - visszaesés