ISMAYILLI HR A ASLANOV ADINA 2 SAYLI TAM

  • Slides: 6
Download presentation
ISMAYILLI ŞƏHƏR A. ASLANOV ADINA 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN VII-A SİNİF ŞAGİRDİ DADAŞZADƏ

ISMAYILLI ŞƏHƏR A. ASLANOV ADINA 2 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN VII-A SİNİF ŞAGİRDİ DADAŞZADƏ İLHAM RAMİL OĞLUNUN üm. UMİ TARİX FƏNNİNDƏN TƏQDİMATI MÖVZU: BÖYÜK İPƏK YOLUNUN BAŞLANDIĞI ÖLKƏ

ÇİNDƏ VAHİD DÖVLƏTİN YARANMASI. suy SÜLALƏSİ 1236 -cı ildə İdil Bulqar dövləti monqollar tərəfindən

ÇİNDƏ VAHİD DÖVLƏTİN YARANMASI. suy SÜLALƏSİ 1236 -cı ildə İdil Bulqar dövləti monqollar tərəfindən süqut etdi. Artıq Çində də feodal münasibətləri inkişaf edirdi. Bu da yenidən Çində vahid dövlətin yaranmasına səbəb oldu. Bu dövlətin əsasını Yan Szyan qoydu(586 -618). Çanan şəhəri paytaxt elan edildi. Burada digər dövlətlərdən fərqli olaraq məmurlar və sərkərdələr işləyərək qazanırdılar. Çində daha güclü insanlara (feodallara) “güclü ailələr” deyilirdi. Digər insanlar (asılılar) feodallara töycü şəklində vergi verirdilər. Feodallar getdikcə dövlət ərazilərini də tuturdular. n

TAN SÜLALƏSİ 618 -ci ildə hakimiy. YƏtə TAN SÜLALƏSİ GƏLDİ. TAN SÜLALƏSİ HAKİMİYYƏTDƏ 300

TAN SÜLALƏSİ 618 -ci ildə hakimiy. YƏtə TAN SÜLALƏSİ GƏLDİ. TAN SÜLALƏSİ HAKİMİYYƏTDƏ 300 İL QALDI. ta. N SÜLALƏSİ KOREYA VƏ YETNAMI ÖZÜNƏ TABE ETDİ. İPƏK YOLUNA NƏZARƏT ÇİNİN ƏLİNDƏ İDİ. LAKİN 751 -Cİ İLDƏ ÇİN ƏRƏBLƏRƏ MƏĞLUB OLDU VƏ İPƏK YOLUNA NƏZARƏTİ İTİRDİ. IX ƏSRİN SONLARINDA XUAN ÇAONUN ÜSYANI TAN SÜLALƏSİNİ XEYLİ ZƏİFLƏTDİ VƏ ÖLKƏ SÜQUT ETDİ.

SUN SÜLALƏSİ 960 -cı ildə hakimiyyətə SUN sülaləsi gəldi. 1215 -ci ildə BÖYÜK MONQOL

SUN SÜLALƏSİ 960 -cı ildə hakimiyyətə SUN sülaləsi gəldi. 1215 -ci ildə BÖYÜK MONQOL xanı ÇİNGİZ xanın qoşunları Şimali Çin ərazilərini asanlıqla ələ keçirdi. Lakin ümumi Çinin ərazisini tutmaqda xeyli çətinlik çəkdilər. Lakin bunu da bacardılar. Yeni tutulan əraziləri Çingiz xan ÇİN MONQOL imperiyası adlandırdı. Bu imperatorluğun paytaxtı isə muasir Çinin paytaxtı olan Pekin şəhəri oldu. HÜCUM EDƏNLƏR n MONQOL ÇİNGİZ xan TÜRK DÖVLƏTLƏRİ ƏRƏBLƏR

MİN SÜLALƏSİ XIV əsrdə uzunsürən monqol hakimiyyətindən sonra üsyan baş verdi. Nəticədə ölkə yenidən

MİN SÜLALƏSİ XIV əsrdə uzunsürən monqol hakimiyyətindən sonra üsyan baş verdi. Nəticədə ölkə yenidən azad oldu və hakimiyyətə MİN sülaləsi gəldi. İlk 3 ildə feodallardan alınan torpaqlar kəndlilərə payladıldı və kəndlilər vergi vermədilər. Bu cür tədbirlər Çinin təsərrüfatına XV əsrdə xeyli dayaq verdirdi. XVI əsrdə Min sülaləsinin ərazisi daha da böyüdü. Çin Mancuriyanı geri qaytardı. Koreya, Vyetnam habelə Tibet yenidən Çinə tabe edildi. n

n n DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜRLƏR. SAĞ OLUN!!!

n n DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ TƏŞƏKKÜRLƏR. SAĞ OLUN!!!