ISLT 318 TEKNOLOJ VE YENLK YNETM ISLT 318

  • Slides: 13
Download presentation
ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 5 : Strateji ve Yenilik

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 5 : Strateji ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ 1 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 216 Detaylı İçerik Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik Süreci Yenilik Kuramları Yenilik Planlaması Strateji ve Yenilik Ar-Ge Yönetimi Yeniliğin İktisadi Boyutu Önerilen Kaynak 1: s 9 -44, 2: 1 1: s 91 -111, 2: 2 1: s 44 -64, 2: 5 1: s 111 -117, 2: 3, 2: 8 1: s 173 -8, 67 -73, 2: 4 1: s 157 -173, 2: 6 1: s 117 -157, 1: s 264 -265, 2: 11 Ara Sınav Yeni Ürünler 1: s 233 -251, 1: s 31 -43, 2: 9 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1: s 181 -206, 2: 7 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği 1: s 40 -41, 2: 2, 4: 4. 5 Teknoloji Yönetimi 5: 3 Bilişim-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5: 4 Küresel Değişim 1: s 255 -271, 3 Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3: XI Dönem Sonu SınavıAksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Özet İçerik: Strateji ve Yenilik � Yenilik ve strateji ilişkisi � Başarılı bir yenilik

Özet İçerik: Strateji ve Yenilik � Yenilik ve strateji ilişkisi � Başarılı bir yenilik için strateji ne olmalıdır? 3 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilik Stratejileri ve işletme: � Strateji yenilikçi işletmenin köşe taşıdır. � Kullandığı yenilik stratejisine

Yenilik Stratejileri ve işletme: � Strateji yenilikçi işletmenin köşe taşıdır. � Kullandığı yenilik stratejisine göre işletmelerin yenilikçi yapısı biçimlenir. Örneğin: � Lider: Pazara yeni ürün ve hizmeti hep ilk sunar; böylece diğer işletmeleri yönlendirir � Ar-Ge’ye çok önem verir � Yenilik ağları ve dışsal yenilik kaynakları ile sürekli ve devingen bir iletişim ağı kurar. � Yenilikçi yapı ve kültürdedir. � Savunmacı � Taklitçi: � Yeniliklerin ilk üreticisi değildir; liderin yeniliklerini taklit eder � Yenilik süreçlerinde daima dışa bağımlıdır � Pazardan zaman önemli pay alabilir � Taklit ve patent ihlali gibi riskler alırlar. � � 4 Geleneksel Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yeni ürün stratejileri � İşletmelerde dört yenilik (yeni ürün) stratejisinin uygulandığı anlaşılmaktadır: � Lider

Yeni ürün stratejileri � İşletmelerde dört yenilik (yeni ürün) stratejisinin uygulandığı anlaşılmaktadır: � Lider (/hücum) stratejisi: � � (Hızlı takipçi /) Savunma stratejisi: � � � İşletme niteliği: başarılı ölçek ekonomisi uygulayıcı Amaç: pazardaki yeni ürünlerin benzerini daha düşük maliyetle üretebilmek İşletmenin güçlü yanı: güçlü üretim ve süreç eniyileme mühendisliği (Pazar bölümleme/) Geleneksel strateji � � � 5 İşletme niteliği: güçlü teknolojik altyapı; rekabetçi pazarda lider işletme Amaç: pazara ilk kez yeni bir ürünle giren bir işletmeye hızlı yanıt verebilmek İşletmenin güçlü yanı: Ar-Ge ve hızlı ürün geliştirme (taklit, iyileştirme, seçenek oluşturma) (Maliyet küçültme/) Taklitçi strateji � � İşletme niteliği: tekelci, güçlü Amaç: yeni ürünlerin rekabet oluşmadan pazara sürülmesi, yüksek pazar payı yakalama İşletmenin güçlü yanı: Ar-Ge ve pazardaki hakim konumu. İşletme niteliği: niş pazar işletmesi Amaç: belirli bir pazar bölümünün gereksinmesini karşılama İşletmenin güçlü yanı: mevcut ürünlerde değişiklik yaparak küçük pazar kesimlerinin gereksinmesini karşılama Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

� 6 Bu sınıflama özellikle teknoloji ağırlıklı etkinlik yapan işletmeler için söylenmektedir. İşletmeler bunların

� 6 Bu sınıflama özellikle teknoloji ağırlıklı etkinlik yapan işletmeler için söylenmektedir. İşletmeler bunların bir kaçını birlikte uyguluyor olabilir. Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Niş pazar örneği � Kimi havayolu şirketlerinin uçuşlarında bulunan alış- veriş dergisi: Sky. Mall

Niş pazar örneği � Kimi havayolu şirketlerinin uçuşlarında bulunan alış- veriş dergisi: Sky. Mall 7 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilik stratejileri � İşletmelerin uygulayabileceği yenilik stratejileri genel nitelikleri ile şöyle sınıflanmaktadır: � Yakalama

Yenilik stratejileri � İşletmelerin uygulayabileceği yenilik stratejileri genel nitelikleri ile şöyle sınıflanmaktadır: � Yakalama stratejisi: � � � Sürdürme stratejisi: � � � İşletme niteliği: güçlü bilimsel ve teknolojik altyapı Amaç: rekabeti sürdürme İşletmenin güçlü yanı: Ar-Ge Uygun ortam: yüksek rekabet, değişken teknoloji, hızlı yenilik İlerleme stratejisi: � � 8 İşletme niteliği: problem çözme yeteneği, öğrenen işletme; geliştirme yerine teknoloji transferi Amaç: rakip tarafından geliştirilmiş yeniliği benimseme / taklit etme İşletmenin güçlü yanı: mühendislik ve yönetim yetenekleri Uygun ortam: artımsal yeniliğe uygun, yenilik için gereken yetenek ve beceriler kolay tanımlanır ve ulaşılabilir İşletme niteliği: yenilikte öncü Amaç: yeni ürünlerin rekabet oluşmadan pazara sürülmesi, yüksek pazar payı yakalama İşletmenin güçlü yanı: kapsamlı teknoloji, Ar-Ge, yenilik ağı işbirliği Uygun ortam: hızlı yenilik değişimi, yüksek pazar belirsizlikleri Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Süreçte başarı için gerekli davranışlar � Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak

Süreçte başarı için gerekli davranışlar � Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak bir strateji yoktur. � Üç etken yüksek önemdedir: 1. 2. 3. 9 İşletmenin yenilik sistemi içindeki konumu İşletmenin teknolojik deneyimi /kültürü Açılımlar ve işlevler arasında öğrenmeye dayalı sürecin işletmede varlığı. Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Strateji ve yenilik ilişkisi Örneğin Pazar Odaklı Yenilik Stratejisi: Yenilik konusunda başarılı pazar odaklı

Strateji ve yenilik ilişkisi Örneğin Pazar Odaklı Yenilik Stratejisi: Yenilik konusunda başarılı pazar odaklı bir strateji şu bileşenlerden oluşur: � � Devingen bir müşteri odaklılık stratejisi: � � � Etkili bir örgüt sistemi: � � � Temel süreçlerin inşası İşlevsel takımların çapraz işbirliği Ağ kurma ve işbirlikleri oluşturma Güçlü markalar yaratma Örgütsel bağlılığı yüksek ve yetenekli çalışanlar: � � � 10 Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi Yenilikçi çözümler Kaliteli ürünlerle yüksek müşteri memnuniyeti Uzun soluklu bakış Vizyon sahibi lider Yenilik: personel odaklı Beceri: eğitim ve geliştirme Motivasyon: örgüte bağlılık Yetkilendirme: süreç odaklı Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Ders Projesi: � TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere �

Ders Projesi: � TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere � İstekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e-posta) � İstekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http: //education. weebly. com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı vereceğim. � Önerilen projeleri http: //atillaelci. wordpress. com/ ve http: //yenilikveteknolojiyonetimi. weebly. com adresinde bulacaksınız. 11 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Bağlantılar-1 � Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011 -2016: 2023 hedefini gözeten

Bağlantılar-1 � Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011 -2016: 2023 hedefini gözeten temel strateji belgesidir. � Onur Gökçek (YL tezi, 2007): Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması. � Mehmet DENİZ: KOBİ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve bir Uygulama. 12 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Bağlantılar � International Research Journal of Engineering Science, Technology and Innovation (IRJESTI) (ISSN-2315 -5663)

Bağlantılar � International Research Journal of Engineering Science, Technology and Innovation (IRJESTI) (ISSN-2315 -5663) http: //interesjournals. com/IRJESTI/index. htm � � � Son sayısını okuyabilirsiniz 2013 International Conference on Economic, Business Management and Education Innovation (EBMEI 2013) in Beijing, China in May 22 -23, 2013. The Twenty-Second World Business Congress of The International Management Development Association (IMDA): � � Ana teması: "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness: Private and Public Sector Challenges « Taipei, Taiwan 25 – 29 Haziran, 2013 Düzenleyenler: � � � � � National Taipei University, Taiwan Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs (Taiwan MICE Advancement Program), Ministry of Education, National Science Council, Taipei City Government, New Taipei City Government, Chinese Management Association, Business Management Consultant Association, ve International Financial Planning Association. Önemli İngiliz yenilikleri: http: //www. topbritishinnovations. org/ 13 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318