ISLT 318 TEKNOLOJ VE YENLK YNETM ISLT 318

  • Slides: 18
Download presentation
ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 10 : Faaliyet Stratejileri ve

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ 1 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 216 Detaylı İçerik Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik Süreci Yenilik Kuramları Yenilik Planlaması Strateji ve Yenilik Ar-Ge Yönetimi Yeniliğin İktisadi Boyutu Önerilen Kaynak 1: s 9 -44, 2: 1 1: s 91 -111, 2: 2 1: s 44 -64, 2: 5 1: s 111 -117, 2: 3, 2: 8 1: s 173 -8, 67 -73, 2: 4 1: s 157 -173, 2: 6 1: s 117 -157, 1: s 264 -265, 2: 11 Ara Sınav Yeni Ürünler 1: s 233 -251, 1: s 31 -43, 2: 9 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1: s 181 -206, 2: 7 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği 1: s 40 -41, 2: 2, 4: 4. 5 Teknoloji Yönetimi 5: 3 Bilişim-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5: 4 Küresel Değişim 1: s 255 -271, 3 Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3: XI Dönem Sonu SınavıAksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik � Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar,

Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik � Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar, ne yetkinlik gerektir; yenilik yapılmasını ne tür etkinlikler kolaylaştırır. 3 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler: A. B. C. D. E. F. 4 Bilgi yönetimi Örgütsel

Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler: A. B. C. D. E. F. 4 Bilgi yönetimi Örgütsel öğrenme Pazar odaklılık İletişim İş modelleri Yeniliğin aktarılması Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler A. Bilgi Yönetimi: Veri Enformasyon Bilgi ( Beceri) � Örgütsel

Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler A. Bilgi Yönetimi: Veri Enformasyon Bilgi ( Beceri) � Örgütsel bilginin sınıfları: � Zeki bilgi: yani, beceri � Somut bilgi: uygulamaya/deneye dönüşen bilgi � Kültür bilgisi: (örgütsel) genel kültür � Özümsenmiş bilgi: günlük sıradan işlerde kullanılan � Kodlanmış bilgi: simgelerde gizli bulunan, örgütün iş kılavuzlarında kullanılan bilgi � � Bilgi yönetimi = Bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi, sınıflanması, örgüt içinde paylaşımı ve yorumlanması (işlenmesi) sürecidir � Sinerji: bilginin paylaşımı ve örgütsel bilginin artırımı sürecinde / sonucunda � � Önemi: yenilik bilgi tabanlı bir süreçtir. � Açık ve örtülü bilgi. 5 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

SDBİ Süreci � Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDBİ süreç modeli geliştirilmiştir:

SDBİ Süreci � Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDBİ süreç modeli geliştirilmiştir: S: Sosyalleştirme � D: Dışsallaştırma � B: Bütünleştirme � İ: İçselleştirme � � Bunların her birinde açık/örtülü bilgi arasında bir etkileşim ve dönüşüm oluşmaktadır. � Şekil 3. 7 6 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilikçi düşünme süreci ve iki boyutu � Şekil 3. 8 7 Aksaray Üniv. ,

Yenilikçi düşünme süreci ve iki boyutu � Şekil 3. 8 7 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

B. Örgütsel Öğrenme � Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında

B. Örgütsel Öğrenme � Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında başarılıdırlar. � Öğrenen örgütler yeniliğe daha açıktırlar. � Yenilik sürecinde öğrenmenin etkili olması şu eylemlere bağlıdır: � Deneyimlerin paylaşılması � Yeni kavramlara açık olma � Deneyim � Yenilik yönetimi. 8 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

C. Pazar Odaklılık � Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve eğilimleri üzerine veri/bilgi derlemek

C. Pazar Odaklılık � Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve eğilimleri üzerine veri/bilgi derlemek ve örgüt içinde paylaşılıp işlenmesini sağlamak ve bunlar doğrultusunda pazara tepki vermektir. � Tablo 3. 4 Pazar odaklılığın bileşenleri 9 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

D. İletişim � Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz! � Yeniliği cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir

D. İletişim � Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz! � Yeniliği cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir iletişim altyapısı gerekir. � Tablo 3. 5 10 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

11 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

11 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

12 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

12 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

E. İş modelleri � = Bir işletmenin iş mantığını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve

E. İş modelleri � = Bir işletmenin iş mantığını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve aralarındaki ilişkileri içeren kavramsal bir araçtır. � Bir iş modelinin temel özellikleri: Altyapısı: işletmenin temel yetenek, yeterlikler, dış ağ ve değer paylaşımları � Yararları: paydaşlara sunulacak değer ve yarar � Hedef kitlesi: Pazar/müşteri nitelikleri ve ilişkilerle izlenmesi � Maliyesi: gelir/gider ve paylaşımı � Rekabet stratejisi. � � Yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşümü için: Değer zincirini bütüncül değerlendirmek � İşletmenin değer zincirindeki yerini belirlemek � Araştırma ve öğrenme (gelecekte oluşacak belirsizliklerle baş etmek için) � Yenilik soygunculuğuna hazırlıklı olmak. � 13 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Bir örnek: Açık yenilik iş modeli Ağ 14 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT

Bir örnek: Açık yenilik iş modeli Ağ 14 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

F. Yeniliğin aktarılması � Şekil 3. 10 15 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT

F. Yeniliğin aktarılması � Şekil 3. 10 15 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik 16 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik 16 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

TÜBİTAK 1513 - Yakınımızda 17 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

TÜBİTAK 1513 - Yakınımızda 17 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Bağlantılar-1 � Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www. necdeteraslan. org: � Kapsam:

Bağlantılar-1 � Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www. necdeteraslan. org: � Kapsam: � Aerodinamik Tasarım � İtki Sistemleri Tasarımı � Malzeme � Uzay Araçları Tasarımı � Katılabilecekler: Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyeler ve onların akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır. � Başvuru en geç: 7 Haziran 2013 � Köşe yazısı: Girişimcilik, kahve, Türkler ve Amerikalılar 18 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318