ISLT 318 TEKNOLOJ VE YENLK YNETM ISLT 318

  • Slides: 24
Download presentation
ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 3 : Yenilik Kuramları Prof.

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT 318 -Hafta 3 : Yenilik Kuramları Prof. Dr. Atilla ELÇİ 1 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta

Konular Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Hafta 15 Hafta 16 2 Detaylı İçerik Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik Süreci Yenilik Kuramları Yenilik Planlaması Strateji ve Yenilik Ar-Ge Yönetimi Yeniliğin İktisadi Boyutu Önerilen Kaynak 1: s 9 -44, 2: 1 1: s 91 -111, 2: 2 1: s 44 -64, 2: 5 1: s 111 -117, 2: 3, 2: 8 1: s 176 -181, 2: 4 1: s 157 -173, 2: 6 1: s 117 -157, 1: s 264 -265, 2: 11 Ara Sınav Yeni Ürünler 1: s 233 -251, 1: s 31 -43, 2: 9 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1: s 181 -206, 2: 7 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği 1: s 40 -41, 2: 2, 4: 4. 5 Teknoloji Yönetimi 5: 3 Bilişim-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5: 4 Küresel Değişim 1: s 255 -271, 3 Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3: XI Dönem Sonu Sınavı Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Özet İçerik: Yenilik Kuramları � Yenilik kuramları ve gelişme süreci � Kuramlar (Yenilik Modelleri)

Özet İçerik: Yenilik Kuramları � Yenilik kuramları ve gelişme süreci � Kuramlar (Yenilik Modelleri) 3 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilik Kuramlarının Gelişimi � Bilgi ve teknolojinin ekonomik öneminin artması ile bilgi üretme ve

Yenilik Kuramlarının Gelişimi � Bilgi ve teknolojinin ekonomik öneminin artması ile bilgi üretme ve paylaşım zemini olarak gelişmiş. � Temel varsayım: Değişim, yenilik ve teknolojik ilerleme ekonomik gelişimin itici gücüdür. � Genel kanı: Yenilik, yeni ürün geliştirme, teknolojik gelişmeler ve sermaye birikimi ekonomik gelişmeyi tetikler. Siz ne dersiniz? � Hangi tür yenilik ekonomik gelişmeye nasıl katkı yapar? � Yenilik ile işletme büyüklüğü arasında ilişki var mıdır? � Neden büyük işletmeler genellikle köktenci değil de artımsal yenilik yaparlar? �? �? 4 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 2 � Kimi köktenci yenilikler: � Yeni bir ekonomik kesim ortaya

Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 2 � Kimi köktenci yenilikler: � Yeni bir ekonomik kesim ortaya çıkarır � Sonraki artımsal yenilikler bu kesimi geliştirir è Bu görüş günümüz yenilik yönetimi kuramlarının dayanağıdır. � Yeniliğin oluşmasına hangi etmenler yol açar? 1. 2. 3. 5 Bilimsel araştırma Teknolojik gelişme Pazarın gereksinimleri Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 3 � Yenilik sürecinin tarihsel gelişiminde dört model uygulanmıştır: 1. 2.

Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 3 � Yenilik sürecinin tarihsel gelişiminde dört model uygulanmıştır: 1. 2. 3. 4. Doğrusal modeller Eşzamanlı bağlantı modelleri Etkileşimli modeller Sistemsel ve öğrenen ağ modelleri � 1960 öncesi: işletme içi yetkinlikler, Ar-Ge ve Üretim önemlidir. � 1960 sonrası: işletmenin toplumsal, ekonomik ve politik çevresi ile etkileşiminin kaçınılmaz olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. � 1980 sonrası: işletmenin dış çevresi ile bağlantısına önem verilmiş: ekonomi, yönetim stratejisi, örgütsel 6 davranışın yenilik yapmadaki önemi anlaşılmıştır. Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Doğrusal Modeller � Yenilik sürecini, başlangıç noktasına ve tetikleyen etkene göre açıklar. � Yenilik;

Doğrusal Modeller � Yenilik sürecini, başlangıç noktasına ve tetikleyen etkene göre açıklar. � Yenilik; Ar-Ge, üretim ve pazarlama etkinliklerinin ardıştırılması sonucu ortaya çıkar: � Teknoloji-odaklı: Ar-Ge Üretim Pazarlama � Pazar-odaklı: Pazarlama Ar-Ge Üretim 7 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Teknoloji-odaklı yenilik modelleri Ø Hangi ekonomik kesimler için uygun olur? Ø … Ø Devingen

Teknoloji-odaklı yenilik modelleri Ø Hangi ekonomik kesimler için uygun olur? Ø … Ø Devingen Yenilik Modeli (Utterback – Abernathy) Ø Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli (Tushman - Rosenkopf) Ø S-Eğrisi Modeli (Foster) 8 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Devingen Yenilik Modeli � Yenilik süreci = Teknolojinin dönüşüm süreci (teknoloji yaşam döngüsü) �

Devingen Yenilik Modeli � Yenilik süreci = Teknolojinin dönüşüm süreci (teknoloji yaşam döngüsü) � Aşamaları: 1. 2. 3. Değişken: Teknoloji, pazar ve Ar-Ge’de belirsizlikler dönemi Geçiş: Pazar ve müşteri netleşir; ürün tasarımı oturur Özel: Artımsal yenilikler dönemi. � Aşamaların başlangıç, süre ve bitişi, girdisi, çıktısı: ? ? � İşletme teknoloji kültürlü olmalıdır. 9 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli � Aşamaları: 1. 2. 3. 4. Teknolojik kopukluk: yetersizlikler dönemi,

Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli � Aşamaları: 1. 2. 3. 4. Teknolojik kopukluk: yetersizlikler dönemi, ürün ve teknolojide köklü değişikliklere gerek duyulur Olgunlaşma: teknoloji ve pazar belirsizlikleri, tercihler dönemi Hakim tasarım: teknoloji, ürün ve süreçte kesinlikler dönemi. Artımsal değişim. � Aşamaların başlangıç, süre ve bitişi , girdisi, çıktısı: ? ? � İşletme teknoloji kültürlü olmalıdır. 10 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

S-Eğrisi Modeli � Teknolojik kopukluk, teknolojinin fiziksel sınırına erişmesi ile birlikte yaşanır. � Teknolojinin

S-Eğrisi Modeli � Teknolojik kopukluk, teknolojinin fiziksel sınırına erişmesi ile birlikte yaşanır. � Teknolojinin gelişmesi onun için sarf edilen çabanın bir işlevi olarak belirlenir. 11 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

S-Eğrisi Modeli - 2 � S-Eğrisinden kurtuluş var mı? � «Yıkımın geri dönüşü» kuramı

S-Eğrisi Modeli - 2 � S-Eğrisinden kurtuluş var mı? � «Yıkımın geri dönüşü» kuramı � Yeni S-Eğrisi: 12 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Pazar-odaklı yenilik modelleri Ø 1970 sonrası ‘Pazar’ın önem kazanması sonucunda gelişmeler. Ø Hangi ekonomik

Pazar-odaklı yenilik modelleri Ø 1970 sonrası ‘Pazar’ın önem kazanması sonucunda gelişmeler. Ø Hangi ekonomik kesimler için uygun olur? Ø … 13 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Eşzamanlı ilişki modelleri Doğrusal modellerin tersine, işletmede yenilikler birkaç bölümün eşzamanlı olarak bilgi ve

Eşzamanlı ilişki modelleri Doğrusal modellerin tersine, işletmede yenilikler birkaç bölümün eşzamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkar. Yeniliği hangi bölümün tetiklediği ya da yeniliğin çıkış noktası belirsizdir. 14 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Etkileşimli modeller � Eşzamanlı ilişki modelini yetersiz bulur. � Yenilik, işletmenin içsel yeterlikleri ile

Etkileşimli modeller � Eşzamanlı ilişki modelini yetersiz bulur. � Yenilik, işletmenin içsel yeterlikleri ile birlikte, şu dışsal etkilerin de katılımı ile gerçekleşir: Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler � Toplumun gereksinmeleri � Pazarın gereksinmeleri � 15 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Sistemsel ve öğrenen ağ modelleri � En gelişkin, günümüz yenilik modelidir. Dışsal etkilere, unsurlar

Sistemsel ve öğrenen ağ modelleri � En gelişkin, günümüz yenilik modelidir. Dışsal etkilere, unsurlar arası etkileşime, ve yenilik kültürüne önem verir. 16 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

17 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

17 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Paylaşıma göre modeller: Kapalı 18 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Paylaşıma göre modeller: Kapalı 18 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Kapalı yenilik modeli: varsayımlar � Sektördeki zeki ve yenilikçi insanlar bizim için çalışır. �

Kapalı yenilik modeli: varsayımlar � Sektördeki zeki ve yenilikçi insanlar bizim için çalışır. � Ar-Ge’den kazanmak için, yeni fikirleri kendimiz keşfetmeli, geliştirmeli ve ticarileştirmeliyiz. � Geliştirdiğimiz yeni fikri pazara ilk biz sürmeliyiz. � Pazara yenilikleri ilk sunan firmalar kazanır. � Sektörde en çok ve en iyi fikirleri biz üretirsek, yine kazanan biz oluruz. � Fikir haklarımızı korumalıyız ki rakiplerimiz yararlanmasın. 19 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Paylaşıma göre modeller: Açık 20 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Paylaşıma göre modeller: Açık 20 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Açık yenilik modeli: varsayımlar � İşletme içindeki ve dışındaki yenilikçi & zeki insanlarla proje

Açık yenilik modeli: varsayımlar � İşletme içindeki ve dışındaki yenilikçi & zeki insanlarla proje tabanında çalışırız. � Ar-Ge çalışmalarımızda dışarıdan Ar-Ge sonuçlarına gerek duyulursa kaynağından ediniriz. � Ar-Ge çıktılarımızı başkalarına verebiliriz (satabiliriz). � İyi bir iş modeli geliştirmek bir yenilikle pazara ilk giren olmaktan iyidir. � İçteki Ar-Ge & dıştaki fikirlerle birleştirerek kullanırsak hep kazanırız. � İş modelimize katkısı olacaksa, dışarıdan telif hakkı satın alabiliriz, bizim telif haklarımızı da başkalarına kullandırtırız. 21 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Yazılım lisanslamaları � � Açık kaynak, …, özgür yazılım: «Özgür Yazılım Vakfı'nın ifadesiyle özgür

Yazılım lisanslamaları � � Açık kaynak, …, özgür yazılım: «Özgür Yazılım Vakfı'nın ifadesiyle özgür yazılım, belli başlı dört özgürlüğü barındırır: � � � � Özgürlük 0: Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü. Özgürlük 1: Yazılımın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü. Yazılım kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır. (Bütün özgür yazılımların kaynak kodları açıktır. ) Özgürlük 2: Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü. Özgürlük 3: Yazılımı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü. Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. Yazılım kaynak koduna erişim bunun için de bir ön şarttır. Bu özgürlüklerle beraber söz konusu ürünün ilk kaynağının belirtilmesi gerekmektedir. » Firma telif haklı, patentli yazılım (Copyright) Aradakiler: � � GNU "copyleft" kavramı CC (Creative Commons) … � Özgür Lisans ve EULA Farkı 22 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Ders Projesi: � TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere �

Ders Projesi: � TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere � İstekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e-posta) � İstekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http: //education. weebly. com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı vereceğim. 23 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318

Bağlantılar � Öğretmenlik, Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri Protokolü: TÜBİTAK, MEB, ve Bilim, Sanayi ve

Bağlantılar � Öğretmenlik, Liderlik ve Girişimcilik Eğitimleri Protokolü: TÜBİTAK, MEB, ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalandı. 24 Aksaray Üniv. , İşletme Bölümü, ISLT 318