Islam sa Lillerskog Eriksdalskolan Skvde www lektion se

  • Slides: 8
Download presentation
Islam Åsa Lillerskog, Eriksdalskolan, Skövde – www. lektion. se

Islam Åsa Lillerskog, Eriksdalskolan, Skövde – www. lektion. se

Islam • Den yngsta världsreligionen. • Grundades på 600 -talet av Muhammed. • Islam

Islam • Den yngsta världsreligionen. • Grundades på 600 -talet av Muhammed. • Islam betyder underkastelse. • Anhängare av islam kallas för muslim.

Islam • Gud har uppenbarat sig för människorna genom flera profeter och sändebud. •

Islam • Gud har uppenbarat sig för människorna genom flera profeter och sändebud. • • Abraham Moses Jesus Muhammed • Det sista och största sändebudet var Muhammed. • Efter honom behövdes därför inga fler uppenbarelser.

Färdas runt med sina handelskaravanner tills han blir ca 40 år. Föds 570 i

Färdas runt med sina handelskaravanner tills han blir ca 40 år. Föds 570 i Mecka, nuvarande Saudiarabien. Gifter sig med den förmögna änkan Khadidja. Muhammed Möter under sin barndom både judar och kristna. Blir tidigt föräldrarlös. Uppfostras av sin farbror. Växer upp i en polyteistisk omgivning.

Muhammed • Brukade dra sig tillbaka upp till bergstrakterna för att få lugn och

Muhammed • Brukade dra sig tillbaka upp till bergstrakterna för att få lugn och ro. • Vid ett sådant tillfälle uppenbarade sig ängeln Gabriel för honom. • Ängeln gav Muhammed i uppdrag att bli Guds sändebud på jorden. • Uppenbarelserna återkom flera gånger, ofta bara som en röst. • Muhammed var analfabet. Därför berättade han om sina uppbarelser för någon som kunde skriva ned hans berättelser.

Muhammed • Först var det inte så många som lyssnade på honom. • Det

Muhammed • Först var det inte så många som lyssnade på honom. • Det var hustrun, några trogna vänner och släktingar.

Muhammed • Mecka var religiöst centrum, dit kom massor av människor. • Afärrsmännen blev

Muhammed • Mecka var religiöst centrum, dit kom massor av människor. • Afärrsmännen blev rädda att Muhammeds prat om den enda Guden skulle försämra deras affärer. • För att rädda sin handel angrep affärsmännen Muhammed och hotade att döda honom. • Muhammed flyr 622 till Medina, det är då som islams tideräkning börjar.

Muhammed • Efter 10 år återvänder Muhammed till Mecka, med sin krigshär. Mecka gav

Muhammed • Efter 10 år återvänder Muhammed till Mecka, med sin krigshär. Mecka gav sig utan strid. • Muhammed rensade ut alla gudabilder från Kaba och förklarade att från och med nu fick bara en Gud dyrkas.