Iskanje informacij na spletu Metaiskalniki kazala virov Raunalniko

  • Slides: 13
Download presentation
Iskanje informacij na spletu Metaiskalniki, kazala virov. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Iskanje informacij na spletu Metaiskalniki, kazala virov. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Metaiskalniki (uvod) v Uporabniški vmesniki, ki v v v posredujejo iskalne zahteve pravim iskalnikom,

Metaiskalniki (uvod) v Uporabniški vmesniki, ki v v v posredujejo iskalne zahteve pravim iskalnikom, zberejo rezultate iskanja, jih grupirajo po nekem kriteriju in posredujejo iskalcu. Metaiskalniki nimajo svojih zbirk. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Metaiskalniki (uvod) v Dobri metaiskalniki se osredotočajo na dve nalogi: v v pretvorba strukture

Metaiskalniki (uvod) v Dobri metaiskalniki se osredotočajo na dve nalogi: v v pretvorba strukture in sintakse iskalne zahteve v oblike, ki jih razumejo posamezni iskalniki, učinkovito navigacijo v množici zadetkov, zbranih od posameznih iskalnikov. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Metaiskalniki (uvod) v v Slabi metaiskalniki naberejo le ključne besede iz iskalne zahteve in

Metaiskalniki (uvod) v v Slabi metaiskalniki naberejo le ključne besede iz iskalne zahteve in jih posredujejo iskalnikom. Morebitna strukturiranost iskalnih zahtev je izgubljena. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Metaiskalniki (uvod) Na splošno velja: v Posamezni rezultati metaiskalnikov so lahko v najboljšem primeru

Metaiskalniki (uvod) Na splošno velja: v Posamezni rezultati metaiskalnikov so lahko v najboljšem primeru tako dobri, kot to zmorejo izvorni iskalniki. v “Dodana vrednost” rezultatov metaiskalnikov, v primerjavi z iskalniki, je v večji preglednosti zadetkov iz raznorodnih virov. v Količina poiskanih dokumentov je ponavadi majhna – premajhna, če gre za slabo definirane iskalne zahteve, ki zahtevajo pregledovanje obsežnega dela seznama zadetkov. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Metaiskalniki v Nima smisla uporabljati slabih metaiskalnikov! Najkvalitetnejši iskalniki so vedno boljši. v Med

Metaiskalniki v Nima smisla uporabljati slabih metaiskalnikov! Najkvalitetnejši iskalniki so vedno boljši. v Med najboljšimi so (pozimi 2007/8): v v v v Metacrawler (http: //www. metacrawler. com/) Dogpile (http: //www. dogpile. com/) Vivisimo (http: //vivisimo. com) Ithaki (http: //www. ithaki. net/) Surf. Wax (http: //surfwax. com) Ixquick (http: //www. ixquick. com) Kart. OO (http: //www. kartoo. com/) Lemme. Find (http: //www. lemmefind. com/) Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Kazala virov v v Na avtomatski ali polavtomatski način zbrani kazalci na dokumente. Načeloma

Kazala virov v v Na avtomatski ali polavtomatski način zbrani kazalci na dokumente. Načeloma večja kvaliteta dokumentov, kot pri iskalnikih. Kvaliteta in uporabnost odvisna od strokovnosti osebja, ki zbira vire. Dobra kazala imajo informativne opise vsebine dokumentov. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Velika, splošna kazala virov v Yahoo (http: //dir. yahoo. com/) v v v največje

Velika, splošna kazala virov v Yahoo (http: //dir. yahoo. com/) v v v največje kazalo, usmerjeno predvsem v “neresne” informacije, čeprav se najde tudi kaj uporabnega. Open Directory (http: //dmoz. org/) v v vire zbirajo prostovoljni “uredniki” Pozimi 2007/8: 4, 5 M+ spletišč, 78. 940 “urednikov”, 590, 000 kategorij. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Specializirana kazala virov Librarians' Index to the Internet (http: //www. lii. org/) v v

Specializirana kazala virov Librarians' Index to the Internet (http: //www. lii. org/) v v relativno majhno kazalo, samo zelo kvalitetni viri, zbiranje virov opravljajo knjižničarji v splošnih knjižnicah, pretežno z ameriške vzhodne obale in Kalifornije, dobri, zanesljivi opisi vsebine. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Specializirana kazala virov Infomine (http: //infomine. ucr. edu/) v v 20, 000+ kvalitetnih spletišč,

Specializirana kazala virov Infomine (http: //infomine. ucr. edu/) v v 20, 000+ kvalitetnih spletišč, samo kvalitetni viri, zbiranje virov opravljajo knjižničarji v akademskem okolju, dobri, zanesljivi opisi vsebine. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Specializirana kazala virov Academic Info (http: //www. academicinfo. net/) v v namenjeno študentski populaciji,

Specializirana kazala virov Academic Info (http: //www. academicinfo. net/) v v namenjeno študentski populaciji, opisi vsebine dokumentov redki. About. com (http: //www. about. com/) v v velik seznam (pribl. milijon dokumentov) srednje dobri opisi. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Specializirana kazala virov UCB Internet Resources v v (http: //sunsite 2. berkeley. edu: 8088/ERF/servlet/ERFmain?

Specializirana kazala virov UCB Internet Resources v v (http: //sunsite 2. berkeley. edu: 8088/ERF/servlet/ERFmain? cm d=all. Subjects) zbiranje virov opravljajo specialni knjižničarji na Berkeleyski univerzi v Kaliforniji. BUBL link (http: //bubl. ac. uk/link/) v v v zelo kvalitetno kazalo, večinoma akademska tematika, deloma pristransko, usmerjeno pretežno v britanske vire. Računalniško komuniciranje 2008 / 2009

Sistemi za odgovarjanje na vprašanja v Poleg kazalcev na dokumente ponujajo tudi informacije, ki

Sistemi za odgovarjanje na vprašanja v Poleg kazalcev na dokumente ponujajo tudi informacije, ki izvirajo iz podobnih iskalnih zahtev. Primer: Ask Jeeves (http: //askjeeves. com/) Računalniško komuniciranje 2008 / 2009