is mummu pappa veli sisko vaari tti mummi

  • Slides: 8
Download presentation
isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Lapsi nauttii yhteisistä lukuhetkistä • Lukuhetkien aikana lapsi oppii tärkeitä asioita, • joista on hyötyä hänelle myöhemminkin.

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Keskustelu kirjan sisällöstä tukee lapsen kehitystä • Keskustelun avulla tarinan voi liittää lapsen elinympäristöön. • Kirjan avulla pääsee juttelemaan asioista, joista muutoin ei tulisi puhuttua. • Keskustelu edistää lapsen luku- ja kirjoitustaidon oppimista. • Nuorten lukuharrastus pohjaa kotona opittuun malliin. Näin koti on merkityksellinen lukuharrastuksen tukija.

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Tutkittu juttu - lukuharrastuksella ja koulumenestyksellä yhteys! • Lukemisesta on hyötyä jo ennen kuin lapsi oppii puhumaan. • Lukutaito on ensisijainen tiedonhankkimisen väylä. • Vaikeudet lukutaidossa vaikeuttavat muutakin oppimista. • Koulutehtävien oppimista edistävät lukumotivaatio, kodin tuki ja opittu lukutaito. • Lukuharrastus näkyy myös kirjoitustaidossa. • PISA-tulosten mukaan Suomessa on suuri ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa.

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Lapsi nauttii lukemisesta, kun saa itse valita kirjat • Luettavalla pitää olla merkitystä lapselle. • Lasta itseään koskettava teksti herättää vastaanottavan mielen. • Luettavan kirjan pitää kiinnostaa lasta. • Varhain lukemaan oppineet lapset ovat saaneet itse valita lukemansa kirjat (Torrey)

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO 10 syytä lukea kirjoja! Kirjat • Opettavat keskittymään • Laajentavat sanavarastoa • Kehittävät mielikuvitusta ja luovuutta • Herättävät kiinnostuksen uusiin asioihin • Tarjoavat elämyksiä ja tietoa • Auttavat hahmottamaan omia tunteita ja ajatuksia. • Tarjoavat aineksia asioiden pohtimiseen ja ihmettelyyn • Siirtävät kulttuuriperinnettä ja tietoa sukupolvelta toiselle • Avartavat maailmankuvaa • Kehittävät lukutaitoa ja edelleen positiivista minäkuvaa oppijana.

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Lähteet Blakemore, C. J. & Ramirez, B. W. , Baby Read Aloud Basics, 2006 Eliot, L. , What’s Going on in There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life, 1999 Golinkoff, R. & Hirsh-Pasek, K. , How babies talk, 1999 Julkunen, M-L. , Tie kirjallisuuteen, 1997 Kiiveri, K. , Matkalla lukutaitoon – kaksi kuvausta lukutaidon oppimisesta koulussa, 2006 Raikes, H. , Child Development, July/August 2006, vol. 7 News release, Society for Research in Child Development Torrey, J. W. , Reading that comes naturally: the early reader, 1979 Vihonen, S. , Kirjaston merkitys lapsiperheille - kyselytutkimus alle kouluikäisten lasten vanhemmille, 2011

isä mummu pappa veli sisko vaari äiti isä isoisä ystävä täti mummi isä veli

isä mummu pappa veli sisko vaari äiti isä isoisä ystävä täti mummi isä veli eno kaveri kummi mummu LUKEMISEN ILO

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä

isä mummu pappa veli sisko vaari täti mummi isä veli eno äiti isä isoisä LUKEMISEN ILO Karkkilan kirjaston palveluja pienille lukijoille • Lukki-kirjastojen verkkokirjasto - huomioi kirjojen esittelytekstit ja kansikuvat • Lukin satupuu • Okariino • Kirjaston kotisivut tiedonlähteenä