Invitaie la RUGCIUNE Conferina General Departmentul Misiunea Femeii

  • Slides: 25
Download presentation
Invitație la RUGĂCIUNE Conferința Generală Departmentul Misiunea Femeii

Invitație la RUGĂCIUNE Conferința Generală Departmentul Misiunea Femeii

“Voi Mă veți chema și veți pleca; Mă veți ruga și vă voi asculta.

“Voi Mă veți chema și veți pleca; Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu toată inima” • Ieremia 29: 12. 13

 • Rugăciunea reprezintă elementul cheie pentru reformă și redeșteptare Ai stat vreodată să

• Rugăciunea reprezintă elementul cheie pentru reformă și redeșteptare Ai stat vreodată să te gândești la viața ta de rugăciune? Ți-ai examinat viața de rugăciune și ți-ai dorit să ai o comuniune mai adâncă cu Dumnzeu? Au fost momente în viața ta când ai simțit că rugăciunile tale nu trec dincolo de tavan? Te -ai întrebat vreodată dacă rugăciunile tale au putere?

 • “Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Aceasta nu

• “Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să îl informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să putem fi capabili să îl primim. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la EL. (Calea către Hristos, pag 78, p 2).

CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT

CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT

1. Recunoaște-ți nevoia “”Prima dintre aceste condiții este aceea ca noi să simțim nevoia

1. Recunoaște-ți nevoia “”Prima dintre aceste condiții este aceea ca noi să simțim nevoia după ajutorul Său. El ne-a făgăduit că ”va turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. ” Isaia 44: 3.

 • Aceia care flămânzesc și însetează după neprihănire, care tânjesc după Dumnezeu, pot

• Aceia care flămânzesc și însetează după neprihănire, care tânjesc după Dumnezeu, pot fi siguri că vor fi săturați. Inima trebuie deschisă influenței Duhului Sfânt, căci altfel binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi primită. ” Calea către Hristos, p. 80

►Exercițiu: Pe o foaie de hârtie notează cea mai profundă dorință pe care ai

►Exercițiu: Pe o foaie de hârtie notează cea mai profundă dorință pe care ai vrea să i-o ceri lui Dumnezeu. Vorbește-I lui Dumnezeu despre ea și roagă-L să te ajute.

2. Ai credință “”Un alt element al rugăciunii cu succes este credința. ”Căci cine

2. Ai credință “”Un alt element al rugăciunii cu succes este credința. ”Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadcă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută” Evrei 11: 6.

Isus le-a spus ucenicilor: ”Orice lucru veți cere , când vă rugați, să credeți

Isus le-a spus ucenicilor: ”Orice lucru veți cere , când vă rugați, să credeți că l-ați primit și-l veți avea”. Marcu 11: 24. Îl credem noi pe Isus pe cuvânt? (Calea către Hristos, p. 81)

 • ►Exercițiu. Gândește-te la trei situații imposibile din viața ta. Noteză-le pe o

• ►Exercițiu. Gândește-te la trei situații imposibile din viața ta. Noteză-le pe o foaie de hârtie și roagă-te cu credința în suflet că Dumnezeu te va ajuta.

3. Perseverează • ” Stăruința în rugăciune este de asemenea o condiție a ascultării

3. Perseverează • ” Stăruința în rugăciune este de asemenea o condiție a ascultării ei. Noi trebuie să ne rugăm necurmat, dacă dorim să creștem în credința și experiența creștină. Noi trebuie să fim ”stăruitori în rugăciune” ” să stăruim în rugăciune, veghind în ea cu mulțumiri” Romani 12: 12; Coloseni 4: 2.

►Exercițiu: Gândește-te la trei lucruri pozitive care te pot ajuta să stăruiești în rugăciune.

►Exercițiu: Gândește-te la trei lucruri pozitive care te pot ajuta să stăruiești în rugăciune. Împărtășește lucrul acesta cu o prietenă și apoi roagă-l pe Dumnezeu să îți dea putere să reușești. 1. _______ 2. _______ 3. _______

4. Fii consecventă ”Este necesară silința în rugăciune. Nimeni și nimic să nu te

4. Fii consecventă ”Este necesară silința în rugăciune. Nimeni și nimic să nu te împiedice de la aceasta. Trebuie să depui orice efort spre a păstra deschisă comuniunea dintre Domnul Hristos și ființa ta. Caută să folosești orice ocazie de rugăciune, oriunde ți s-ar oferi ea.

 • Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuți în

• Aceia care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu vor fi văzuți în adunările de rugăciune, îndeplinindu-și cu credincioșie datoria, fiind plini de zel și dornici să culeagă toate binecuvântările care le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au spre a se așeza în acel loc în care pot primi razele luminii cerești. Calea către Hristos, 83

►Exercițiu: Definește consecvența și modul în care poate fi ea aplicată în viața ta

►Exercițiu: Definește consecvența și modul în care poate fi ea aplicată în viața ta de rugăciune pe măsură ce te dezvolți pe cărarea creșterii spirtuale.

FĂGĂDUINȚA ”Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale. Poverile

FĂGĂDUINȚA ”Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale. Poverile tale nu-l vor împovăra și nici nu-L vor obosi. El, care ține socoteală până și de perii capului tău, nu rămâne indiferent față de nevoile copiilor Săi. ”Domnul este plin de milă și de îndurare”(Iacob 5: 11). Inima Sa iubitoare este mișcată de necazurile noastre și chiar și de strigătul nostru de durere. Să aducem înaintea Lui tot ceea ce ne apasă.

Nimic nu este prea greu pentru El, pentru că El este Cel care ține

Nimic nu este prea greu pentru El, pentru că El este Cel care ține lumile și guvernează întregul Univers. Nimic din ceea ce, întrun fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este prea neînsemnat pentru ca El să nu-i ia în seamă. În experiența noastră nu este nici un capitol prea întunecat pentru ca El să nul poată citi și nici încurcături așa de dificile pe care El să nu le poată rezolva.

Nici o nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii Săi,

Nici o nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre copiii Săi, nici o îngrijorare nu-i poate chinui sufletul, nici o bucurie nu-l poate încânta și nici o rugăciune sinceră nu-i iese de pe buze fără ca Tatăl nostru ceresc să nu observe, fără ca El să nu manifeste un interes viu pentru toate acestea.

”Căci El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le leagă rănile”Psalm 147: 3.

”Căci El tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, și le leagă rănile”Psalm 147: 3. Legăturile dintre Dumnezeu și fiecare ființă sunt așa de intime și profunde ca și când n-ar mai fi nici un alt om pe pământ de care El să Se îngrijească și pentru care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit” (Calea către Hristos, pag 85)

Îmbunătățirea vieții spirituale 1. Alege un loc special pt. rugăciune 2. Roagă-te zilnic la

Îmbunătățirea vieții spirituale 1. Alege un loc special pt. rugăciune 2. Roagă-te zilnic la aceeași oră 3. Roagă-te cu voce tare 4. Păstrează un carnețel la îndemână 5. Alcătuiește o listă

6. Folosește orice moment liber pentru rugăciune 7. Variază ritmul 8. Ține un jurnal

6. Folosește orice moment liber pentru rugăciune 7. Variază ritmul 8. Ține un jurnal de rugăciune 9. Roagă-te cu altcineva 10. Fă rugăciuni de o propoziție

Rugăciunea ta să fie: "O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău. Aşez

Rugăciunea ta să fie: "O, Doamne, primeşte-mă să fiu cu totul al Tău. Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi în serviciul Tău. Rămâi cu mine şi lasă ca tot ceea ce fac să fie făcut în puterea Ta. Aceasta este o lucrare ce trebuie săvârşită zilnic.

Consacră-te în fiecare dimineaţă lui Dumnezeu pentru ziua aceea! Supune-I toate planurile tale, ca

Consacră-te în fiecare dimineaţă lui Dumnezeu pentru ziua aceea! Supune-I toate planurile tale, ca ele să fie aduse la îndeplinire sau abandonate, după cum va hotărî El, în providenţa Sa. În acest fel, zi de zi să-ţi încredinţezi viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi, astfel viaţa ta va fi din ce în ce mai mult modelată după viaţa Domnului Hristos. ”