Invers Feedback 2020 Regionshospitalet Horsens Struktur 2020 Invers

  • Slides: 13
Download presentation
Invers Feedback - 2020 Regionshospitalet Horsens

Invers Feedback - 2020 Regionshospitalet Horsens

Struktur - 2020 • Invers Feedback afholdes 3 gange om året (marts, juni, november).

Struktur - 2020 • Invers Feedback afholdes 3 gange om året (marts, juni, november). • Mødevarighed 2 timer. • 2 af møderne afholdes i forlængelse af 3 timers møde (vi har årligt 1 ekstra). • 3. møde afholdes så vidt muligt efter anden kursusaktivitet (f. eks. UL).

Struktur - 2020 • UKYL er tovholder (ansvarlig for indkaldelse, afholdes og opsamling/evaluering). •

Struktur - 2020 • UKYL er tovholder (ansvarlig for indkaldelse, afholdes og opsamling/evaluering). • Alle YL opfordres til at sende mail til UKYL forud for mødet (kodes med 15 min. løn). • Alle YL får løn for deltagelse i mødet (kode 100, almindelige timer). • YL er ansvarlig for at få afholdt Invers Feedback med senior kollega (UKYL laver oversigt med tider).

Udfordringer for feedback modtager • Feedback modtagerne (MV/BV) har ikke været forberedt på konceptet.

Udfordringer for feedback modtager • Feedback modtagerne (MV/BV) har ikke været forberedt på konceptet. • Der gives feedback på supervisionsevner, IKKE faglighed! • Kommunikationen med yngre kollega under feedback.

Udfordringer for feed back giver • Klæde YL på til kommunikationen med senior kollega.

Udfordringer for feed back giver • Klæde YL på til kommunikationen med senior kollega. • YL bør ikke give feedback til egen hovedvejleder. • YL ”beskytter” senior kollega hvis der formidles ønsker om forbedringer. • Levere ”samlet” feedback, som YL måske ikke selv er enig i.

Udfordringer for feedback giver • 3 -1 (3 improve – 1 keep). • Blev

Udfordringer for feedback giver • 3 -1 (3 improve – 1 keep). • Blev til 3 keep – 1 improve! • 3 -3? • ”Sandwich-modellen”? • Der gives feedback på supervisionsevner, IKKE faglighed!

Positive erfaringer - YL • UKYL laver anonymiseret sammenfatning med vigtigste ”keep” og ”improve”

Positive erfaringer - YL • UKYL laver anonymiseret sammenfatning med vigtigste ”keep” og ”improve” pointer. • Sammenfatningerne gemmes i fælles e-mappe tilgængelig for alle i afdelingen. • YL får taletid direkte til supervisorerne (som ikke er logbogsevalueringer!). • YL får en ”ventil” i et lukket, trygt forum til at diskutere supervision på et konkret plan. • Høre andres perspektiv – hvad er ”god” supervision?

Positive erfaringer - speciallæger • Høre YLs perspektiv – hvad er ”god” supervision? •

Positive erfaringer - speciallæger • Høre YLs perspektiv – hvad er ”god” supervision? • Vedvarende dyrke positiv opmærksom på supervision – og måden gives på. • Tiltagende åbenhed omkring personlig Feedback (frivilligt). • Akutmedicin er et nyt speciale! • Hvilken (supervisions-) kultur, skal være fremherskende indenfor akutmedicin? • Supervision af speciallæger – en selvfølge? • Livslang efteruddannelse af alle lægerollerne.

Invers feedback aktiverer flere roller

Invers feedback aktiverer flere roller

Invers Feedback 2025 • Afdelinger med uddannelseslæger ansat > 6 mdr. Invers Feedback x

Invers Feedback 2025 • Afdelinger med uddannelseslæger ansat > 6 mdr. Invers Feedback x 2 årligt. • Speciallægerne bruger Invers Feedback til fælles refleksion over supervision og egne læringsmål – inkl. opfølgning! • Dataopsamling i form af arkivering af sammenfatningerne efter hvert Invers Feedback møde. • Udvikle sig som hovedvejleder vha. Invers Feedback OG evaluer. dk tilbagemeldinger. • Disse udviklingssamtaler varetages af UAO.

Speciallægerne siger: ”Vi er i gang med at gøre fremtidens speciallæger til vildt gode

Speciallægerne siger: ”Vi er i gang med at gøre fremtidens speciallæger til vildt gode feedback givere” ”Det var noget grænseoverskridende og næsten provokerende første gang. . . Ikke noget, som en klassisk mediciner er bekendt med. Og så skal vi slet ikke tale om en tidligere kirurg! ; -O” ”Vi, de erfarne, skal også ”Værktøjet kræver balance, da vi alle er mennesker og nogen kan være lidt mere følsom end andre” ”Efterhånden, og alt i alt – er meget positiv omkring metoden” være lydhøre for at blive bedre og lære nyt” Ugeskrift for Læger, 16. 01. 2018