Introduktion til JAR Hvad er JAR Jordforureningslovens Areal

  • Slides: 8
Download presentation
Introduktion til JAR Hvad er JAR: Jordforureningslovens Areal Register JAR er et fladebaseret system,

Introduktion til JAR Hvad er JAR: Jordforureningslovens Areal Register JAR er et fladebaseret system, der håndterer de sager Regionerne har berøring med. Der findes flere typer flader i JAR: • Sagstrin er de juridiske afgørelse der foretages. Fx V 1 og V 2 kortlægninger. Aktiviteter er de brancher/aktiviter der er/har været på ejendommen – fx et autoværksted. Indsatsfladerne er Regionernes planlagte indsatser. Fx kan Regionen have planlagt at lave en V 2 undersøgelse på en lokalitet. Projekter/faser er de fysiske undersøgelser der udføres – fx en V 2 undersøgelse. • Aktiviteter • Indsatser • Projekter/faser JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Geo. JAR er et plug-in, der styrer GIS delen af JAR.

Introduktion til JAR Geo. JAR er et plug-in, der styrer GIS delen af JAR. Det er vigtigt man har den korrekte version af Geo. JAR. Da de forskellige regioner ikke altid bruger den samme, skal man tjekke med den Region man arbejder for. Den installerede version af Geo. JAR kan ses øverst til højre i GIS vinduet: JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Kladde og Godkendt Offentlig Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød

Introduktion til JAR Kladde og Godkendt Offentlig Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød baggrund i JAR). Når man skal opdatere en lokalitet skal der oprettes en kladde (grøn baggrund i JAR). Hvis man skal opdatere en lokalitet der allerede står i kladde, skal man henvende sig til pågældende sagsbehandler ved regionen, får at få den godkendt inden man selv begynder at opdatere noget. Godkendt Kladde Offentlig Opretter en kladde af godkendt lokalitet. - ikon er kun synlig, hvis lokaliteten er godkendt. Region offentliggør godkendt lokalitet Skifter imellem visning af: ”kladde” og ”seneste godkendte” Gemmer oplysninger i ”kladde”-versionen. - ikon er kun synlig, hvis lokaliteten er i ”kladde”-version. Afviser en ”kladde-version” og vender tilbage til senest godkendte version. Godkender en ”kladde-version” og erstatter tidligere godkendt version af lokaliteten JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Kladde version Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød baggrund i

Introduktion til JAR Kladde version Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød baggrund i JAR). Når man skal opdatere en lokalitet skal der oprettes en kladde (grøn baggrund i JAR). Hvis man skal opdatere en lokalitet der allerede står i kladde, skal man henvende sig til pågældende sagsbehandler ved regionen, får at få den godkendt inden man selv begynder at opdatere noget. JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Godkendt version Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød baggrund i

Introduktion til JAR Godkendt version Som udgangspunkt skal lokaliteter være godkendte (rød baggrund i JAR). Når man skal opdatere en lokalitet skal der oprettes en kladde (grøn baggrund i JAR). Hvis man skal opdatere en lokalitet der allerede står i kladde, skal man henvende sig til pågældende sagsbehandler ved regionen, får at få den godkendt inden man selv begynder at opdatere noget. JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Overblik over JAR Øvelse 0 Øvelse 1 -3 Min status Søgning

Introduktion til JAR Overblik over JAR Øvelse 0 Øvelse 1 -3 Min status Søgning Her er et overblik over JAR. Øvelserne til de enkelte dele af JAR er angivet. (startside) Øvelse 7 Øvelse 4 og 6 Matrikel Lokalitet Sagstrin Aktiviteter (afgørelser) (historik/mulige forureningsårsager) Øvelse 9, 10 og 14 Øvelse 5 (ois) Undersøgelsesfaser Projekt (fysiske handlinger) (financier) Øvelse 11 Øvelse 12 Moniteringsfaser Monitering (fysiske handlinger) Øvelse 13 Øvelse 12 Indsats (regionens) Afværgefaser Afværge Øvelse 8 (fysiske handlinger) Øvelse 12 (fysiske handlinger) Øvelse 13 JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Her er udseendet af de enkelte faneblade, der er i JAR.

Introduktion til JAR Her er udseendet af de enkelte faneblade, der er i JAR. Lokalitetsniveau Grøn = Lokalitet Lilla = Aktivitetsniveau Rød = Projekt Gul = Fase Projektniveau Faseniveau JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013

Introduktion til JAR Ikoner Kladde/ godkendt Gem Ny Godkend lokalitet Opret kladde Kør rapport

Introduktion til JAR Ikoner Kladde/ godkendt Gem Ny Godkend lokalitet Opret kladde Kør rapport Slet lokalitet Søg MST validering Afvis kladde Menuen JAR KURSUS – UDGAVE 2 - 2013