Introduksjon til solceller EDU 3025 Energi og klima

  • Slides: 44
Download presentation
Introduksjon til solceller EDU 3025 – Energi og klima SKOLELABORATORIET 19. mars 2020 1

Introduksjon til solceller EDU 3025 – Energi og klima SKOLELABORATORIET 19. mars 2020 1 av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU

Program for dagen 08: 15 – 09: 00 – 09: 15 – 10: 30

Program for dagen 08: 15 – 09: 00 – 09: 15 – 10: 30 SKOLELABORATORIET 10: 30 – 10: 45 – 11: 30 2 11: 30 – 12: 00 – 12: 45 – 13: 00 – 14: 45 – 15: 00 Velkommen og praktisk (C 2 -101) – Introduksjon til solcelleteknologi Pause Framstilling og karakterisering av solcellepaneler (C 2 -101) – Laboratorium Pause Ulike solcelleprosjekter for undervisning (C 2 -101) – Presentasjon med demo Lunsj Introduksjon til varmepumper (C 2 -101) – Didaktisk tilnærming med demonstrasjoner Pause Registrering av fordampningsvarmen hos vann (C 2 -101) – Kort presentasjon – Arbeid på lab m/oppsummering og refleksjon Måling av virkningsgrad hos varmepumpe (varmeteknisk lab) – Laboratorium m/kort intro Oppsummering

Sider med ressurser www. ntnu. no/Skolelab/fagstoff-avholdte-kurs 1 SKOLELABORATORIET • Heftet: Praktisk solcelleteknologi for skolen

Sider med ressurser www. ntnu. no/Skolelab/fagstoff-avholdte-kurs 1 SKOLELABORATORIET • Heftet: Praktisk solcelleteknologi for skolen • Heftet: Fornybar energi • Oppgaveark 3

Konseptuell forståelse SKOLELABORATORIET Eric Mazur 4 Prof. Eric Mazur Dept. Physics at Harvard Han

Konseptuell forståelse SKOLELABORATORIET Eric Mazur 4 Prof. Eric Mazur Dept. Physics at Harvard Han oppdaget at elever som gjorde det bra på konvensjonelle regne-oppgaver hadde fortsatt svært liten konseptuell forståelse for fysikk http: //ericmazur. com

Problemløsning i daglig livet SKOLELABORATORIET Kjent utgangspunkt 5 Ukjent løsning Kjent ønsket resultat Bruke

Problemløsning i daglig livet SKOLELABORATORIET Kjent utgangspunkt 5 Ukjent løsning Kjent ønsket resultat Bruke kjent løsningsmetode Ukjent resultat Problemløsning i læreboka Kjent utgangspunkt http: //ericmazur. com/videos. php - ”The silent killer of learning”

SKOLELABORATORIET Kort intro til solceller 6

SKOLELABORATORIET Kort intro til solceller 6

SKOLELABORATORIET Solceller 7

SKOLELABORATORIET Solceller 7

Sol og vind AS Skandinavias største bygningsintegrerte solcelleanlegg på 1260 m 2 SKOLELABORATORIET 1690

Sol og vind AS Skandinavias største bygningsintegrerte solcelleanlegg på 1260 m 2 SKOLELABORATORIET 1690 solcelleplater Årlig produksjon 115 000 k. Wh Offisiell åpning 26. sept. 2014 Kostnad 7, 8 mill 8 www. sologvind. no

Sola 63, 1 MW/m 2 1, 367 k. W/m 2 SKOLELABORATORIET 6000ºC 9 Instrålt

Sola 63, 1 MW/m 2 1, 367 k. W/m 2 SKOLELABORATORIET 6000ºC 9 Instrålt effekt rett over atmosfæren: 1, 367 k. W/m 2 Ca. 800 W/m 2 i Norge på sommeren Gjennomsnitt over hele jorda ≈ 342 W/m 2 Innstrålt effekt ≈15 000 ganger vårt årlige forbruk

Air mass index SKOLELABORATORIET https: //pveducation. org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass 10

Air mass index SKOLELABORATORIET https: //pveducation. org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass 10

SKOLELABORATORIET Typiske verdier for AM 11 Omregning fra AM til strålingsintensitet: Årlig innstråling 700

SKOLELABORATORIET Typiske verdier for AM 11 Omregning fra AM til strålingsintensitet: Årlig innstråling 700 – 2200 k. Wh/m 2år i verden Årlig innstråling 700 – 1000 k. Wh/m 2år i Norge

SKOLELABORATORIET Bli din egen strømleverandør 12 https: //www. eidsivaenergi. no/lev-energismart/solenergi/solcellepanel/

SKOLELABORATORIET Bli din egen strømleverandør 12 https: //www. eidsivaenergi. no/lev-energismart/solenergi/solcellepanel/

SKOLELABORATORIET Lysspekter og solceller 13

SKOLELABORATORIET Lysspekter og solceller 13

SKOLELABORATORIET Spekteret til ulike typer lamper 14

SKOLELABORATORIET Spekteret til ulike typer lamper 14

Solcellens oppbygning SKOLELABORATORIET SOLLYS 15 Antireflekslag (Si. Nx) Metallgrid – pn-overgangen p-dopet (B) silisium

Solcellens oppbygning SKOLELABORATORIET SOLLYS 15 Antireflekslag (Si. Nx) Metallgrid – pn-overgangen p-dopet (B) silisium Metallbelegg + n-dopet (P) sjikt

Solcelle spenning SKOLELABORATORIET 15, 5 cm ‒ 16 15, 5 cm Tomgangsspenning: 0, 56

Solcelle spenning SKOLELABORATORIET 15, 5 cm ‒ 16 15, 5 cm Tomgangsspenning: 0, 56 V Kortslutningsstrøm: 2, 5 A i sterkt sollys +

SKOLELABORATORIET Serie- og parallellkobling 17

SKOLELABORATORIET Serie- og parallellkobling 17

Oppdeling av celler? SKOLELABORATORIET 15, 5 cm 18 1/8 15, 5 cm 3, 6

Oppdeling av celler? SKOLELABORATORIET 15, 5 cm 18 1/8 15, 5 cm 3, 6 cm 7, 25 cm Tomgangsspenning = 0, 56 Tomgangsspenning V = 0, 56 V Kortslutningsstrøm = 2, 0 AKortslutningsstrøm = 250 m. A

Typisk virkningsgrad 14 – 18 % Hvor tapes energien? SKOLELABORATORIET Lys Pinn 19 •

Typisk virkningsgrad 14 – 18 % Hvor tapes energien? SKOLELABORATORIET Lys Pinn 19 • • 19. 6 % 42. 0 % 7– 8% 6– 8% 7– 8% 14 – 19% 31% RL Put - Andel fotoner med for lav energi - Andel fotoner med høyere energi enn nødvendig - Skyggevirkning av metalliske kontakter - Refleksjon av lyset, til tross for antireflekterende lag - Uønsket rekombinasjon av elektroner - Til nytte - Maks. teoretisk virkningsgrad for denne type solceller

SKOLELABORATORIET Hvordan solcelle effektiviteten har økt 20 CIGS http: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_cell

SKOLELABORATORIET Hvordan solcelle effektiviteten har økt 20 CIGS http: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_cell

SKOLELABORATORIET 21

SKOLELABORATORIET 21

Produksjon av solceller 1998 - 2017 22 https: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_power_in_China SKOLELABORATORIET Globalt Verdens

Produksjon av solceller 1998 - 2017 22 https: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_power_in_China SKOLELABORATORIET Globalt Verdens solcelle/modul produksjon fra 2005 til 2017 e http: //publications. jrc. europa. eu/repository/bitstream/JRC 108105/kjna 28817 enn. pdf

Prisutvikling SKOLELABORATORIET https: //cleantechnica. com/2018/02/11/solar-panel-prices-continue-falling-quicker-expected-cleantechnica-exclusive/ 23

Prisutvikling SKOLELABORATORIET https: //cleantechnica. com/2018/02/11/solar-panel-prices-continue-falling-quicker-expected-cleantechnica-exclusive/ 23

SKOLELABORATORIET Utviklingen i Europa 24 http: //publications. jrc. europa. eu/repository/bitstream/JRC 113626/pv_status_report_2018_online. pdf

SKOLELABORATORIET Utviklingen i Europa 24 http: //publications. jrc. europa. eu/repository/bitstream/JRC 113626/pv_status_report_2018_online. pdf

SKOLELABORATORIET Energi/$ for olje og solceller 25

SKOLELABORATORIET Energi/$ for olje og solceller 25

SKOLELABORATORIET Energikilder fordeling på ulike energikilder 26

SKOLELABORATORIET Energikilder fordeling på ulike energikilder 26

Myte: Det er lite sol i Norge SKOLELABORATORIET https: //www. framtiden. no/myteknusing/ikke-nok-sol-til-solceller-i-norge. html 27

Myte: Det er lite sol i Norge SKOLELABORATORIET https: //www. framtiden. no/myteknusing/ikke-nok-sol-til-solceller-i-norge. html 27

SKOLELABORATORIET Totalt energiforbruk i Norge 2016 28 https: //notalotofpeopleknowthat. wordpress. com/2017/06/22/norway-to-carry-on-drilling/

SKOLELABORATORIET Totalt energiforbruk i Norge 2016 28 https: //notalotofpeopleknowthat. wordpress. com/2017/06/22/norway-to-carry-on-drilling/

SKOLELABORATORIET Solcellens virkemåte En didaktisk tilnærming 29

SKOLELABORATORIET Solcellens virkemåte En didaktisk tilnærming 29

Hvor kommer energien fra som stråler ut av lyspæra? Antall ladning pr. sek =

Hvor kommer energien fra som stråler ut av lyspæra? Antall ladning pr. sek = I Ladningenes midlere fart SKOLELABORATORIET Varme 30 Strømretning Ladningenes midlere fart Antall ladning pr. sek = I Lys

SKOLELABORATORIET Elektrisk leder og isolator 31 Nils Kr. Rossing 03. 11

SKOLELABORATORIET Elektrisk leder og isolator 31 Nils Kr. Rossing 03. 11

Hva skjer når ladningene beveger seg? – + SKOLELABORATORIET Strøm av negative ladninger 32

Hva skjer når ladningene beveger seg? – + SKOLELABORATORIET Strøm av negative ladninger 32 + + Strøm av positiv ladning Strømretningen +

SKOLELABORATORIET 33

SKOLELABORATORIET 33

SKOLELABORATORIET 34

SKOLELABORATORIET 34

Elektrisk energiomvandling fra kjemisk energi via elektrisk energi til lysenergi SKOLELABORATORIET - 35 Stillingsenergi

Elektrisk energiomvandling fra kjemisk energi via elektrisk energi til lysenergi SKOLELABORATORIET - 35 Stillingsenergi - Batteri Lysdiode Batteri tid

Elektrisk energiomvandling SKOLELABORATORIET fra lysenergi via elektrisk energi til lysenergi 36 energi Solcelle -

Elektrisk energiomvandling SKOLELABORATORIET fra lysenergi via elektrisk energi til lysenergi 36 energi Solcelle - tid Lysdiode Solcelle +

SKOLELABORATORIET Halvlederteori og solcellens virkemåte (avansert) 37

SKOLELABORATORIET Halvlederteori og solcellens virkemåte (avansert) 37

SKOLELABORATORIET Halvledermaterialet 38 Rent silisium er nærmest en isolator

SKOLELABORATORIET Halvledermaterialet 38 Rent silisium er nærmest en isolator

Valens-skall Fritt Lys/energi Energinivåer Hull SKOLELABORATORIET 1, 12 e. V 39 Silisium Bare noen

Valens-skall Fritt Lys/energi Energinivåer Hull SKOLELABORATORIET 1, 12 e. V 39 Silisium Bare noen energinivåer er lovlige

N-dopet og P-dopet materiale SKOLELABORATORIET P 40

N-dopet og P-dopet materiale SKOLELABORATORIET P 40

Solceller SKOLELABORATORIET Ladning 41 Elektrisk nøytral n Elektrisk nøytral p

Solceller SKOLELABORATORIET Ladning 41 Elektrisk nøytral n Elektrisk nøytral p

Solceller Potensial n SKOLELABORATORIET ++++++++++ -------------- 42 p

Solceller Potensial n SKOLELABORATORIET ++++++++++ -------------- 42 p

Solceller Mørkt Lys -- - SKOLELABORATORIET n 43 Potensial ‒ + + + +-

Solceller Mørkt Lys -- - SKOLELABORATORIET n 43 Potensial ‒ + + + +- + + + - - -+- --- - - - - - p + + V 0 V 0. 5 V +

Solcelle SKOLELABORATORIET https: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_cell 44

Solcelle SKOLELABORATORIET https: //en. wikipedia. org/wiki/Solar_cell 44