Introducci a la Cooperaci Internacional Sessi 1 Lestat

  • Slides: 23
Download presentation

Introducció a la Cooperació Internacional Sessió 1 L’estat del món: Desigualtats Nord-Sud

Introducció a la Cooperació Internacional Sessió 1 L’estat del món: Desigualtats Nord-Sud

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Descriure la desigualtat: terminologia de la divisió del món

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Descriure la desigualtat: terminologia de la divisió del món • Països desenvolupats / Països subdesenvolupats • Països rics / Països pobres • Països industrialitzats / Països no industrialitzats • Primer món / Tercer món • Centre / Perifèria • Nord / Sud Projecció de Peters

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Què vol dir desenvolupament? Tots en tenim una vaga

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Què vol dir desenvolupament? Tots en tenim una vaga idea, però és important com es defineix amb precisió i sobretot, com es mesura. • Desenvolupament econòmic PIB, renda per càpita • Desenvolupament sostenible els límits del desenvolupament econòmic • Desenvolupament social benestar no monetari • Desenvolupament Humà IDH: longevitat, esperança de vida nivell educatiu nivell ingressos

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Índex Desenvolupament Humà (IDH) http: //hdr. undp. org/en/reports

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Índex Desenvolupament Humà (IDH) http: //hdr. undp. org/en/reports

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Índex Desenvolupament Humà (IDH) “ Procés pel qual les

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Índex Desenvolupament Humà (IDH) “ Procés pel qual les comunitats, les famílies i les persones esdevenen més fortes i millora la qualitat de les seves vides, productives i menys vulnerables davant de catàstrofes” (Institut HEGOA)

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat De les 6000 milions de

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat De les 6000 milions de persones que hi ha al món, 5000 milions pateixen perquè per a ells la vida no és una cosa obvia.

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: pobresa Com a conseqüència de

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: pobresa Com a conseqüència de la fam i per la manca de vacunes cada vuit hores hi ha al món el mateix nombre de morts que els que van haver-hi a Manhattan l'onze de setembre. Gairebé el 30% de la població dels països del Sud viu amb menys d’ 1 dòlar al dia. La majoria dels pobres són dones i nens.

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: accés a aigua potable 884

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: accés a aigua potable 884 milions de persones no tenen accés a aigua potable.

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: accés a aigua potable

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: accés a aigua potable

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: mortaldat infantil

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: mortaldat infantil

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: educació

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: educació

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: consum Al Nord hi ha

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: consum Al Nord hi ha un 25% de la població del món i tanmateix s’hi consumeix: • El 70% de l’energia • El 75% dels metalls • El 85% de la fusta • El 60% dels aliments • El 81% del paper • El 42% d’aigua potable • El 61% de la carn • El 48% dels cereals

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: violència Probablement només sentim parlar

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat: violència Probablement només sentim parlar de la violència quan afecta als països rics. Al món hi ha diversos conflictes armats dels que rarament sentim parlar. • A Angola, per exemple, un país d’uns 12. 000 d’habitants, fa 30 anys que hi ha guerra gairebé ininterrompudament. El conflicte ha causat 500. 000 morts, uns 100. 000 mutilats i 4 milions de desplaçats. I ningú no en parla. • A Dafur, Sudan, un conflicte entre el govern i les seves milícies aliades amb grups militars contraris al poder, es resumeix en 200. 000 morts. I Ningú no en parla • A la R. D del Congo, des de 1998 han mort uns 5, 4 milions de persones i actualment moren 38. 000 persones cada més. És el conflicte que amb més morts desprès de la segona Guerra mundial. I ningú en parla En el terratrèmol d’Haití: 75. 000 morts

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat… … La desigualtat no deixa

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Balanç de la desigualtat… … La desigualtat no deixa d’augmentar: A inicis del segle la diferència entre Nord-Sud es mantenia en una proporció de 4 a 1, en l’actualitat és de 53 a 1, 3 Font: Estudi “Modernización y transformación social y tecnológica”. Serie de libros de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Publicación de Naciones Unidas, 2006

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Externes esclavitud mundialització i

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Externes esclavitud mundialització i liberalització de capitals deute extern imposició de polítiques d’ajustament el monopoli científic els efectes negatius de l’ajuda oficial al desenvolupament

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Segons les Nacions Unides, El pagament del deute suposa

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Segons les Nacions Unides, El pagament del deute suposa una transferència anual total aproximada del triple del que caldria per garantitzar l’accés a l’aigua potable i alimentació adequada i a la infraestructura sanitària de tots els habitants del planeta

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Internes ineficacia dels governs

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Internes ineficacia dels governs i corrupció entre el 70 i el 85% de la despesa sanitària dels països del Sud és en medicina costosa. Només entre el 15 i 20% és en medicina bàsica. repartiment injust de la terra Exemple: Paraguai 1% dels terratinents té el 80%. Inestabilitat i guerres Marginació de la dona Percentatges relatius als totals mundials de: HOMES DONES Hores treballades 30% 70% Ingressos percebuts 90% 10% Béns posseïts 99% 1% Infants sense escolaritzar 33% 67%

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Mixtes Colonialització Despesa militar

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Causes de la Realitat Global Mixtes Colonialització Despesa militar 1997: Despesa militar: 780. 000 milions $ Ensenyament bàsic per a tota la població: 6. 000 milions $ Aigua potable i sanejament per a tothom: 9. 000 milions $ Salut reproductiva per a totes les dones: 12. 000 milions $ Salut i nutrició bàsics: 13. 000 milions $ TOTAL…………………. 40. 000 milions $

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Els reptes de la Globalització i el Desenvolupament La

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud Els reptes de la Globalització i el Desenvolupament La fractura entre el N i el S afecta i agreuja problemes globals que han de fer front els habitants del Nord i els del Sud conjuntament. En la majoria d’aquests problemes globals, el (sub)desenvolupament es troba a l’arrel. Migracions forçades Augment de la població Deteriorament del medi ambient

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud El desenvolupament del Sud és possible • Transformar les

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud El desenvolupament del Sud és possible • Transformar les relacions econòmiques cap a més equitatives • Controlar els actors dels mercats mundials (mercaderies i financers) • Impulsar polítiques de justícia social, reforma agrària. • Estimular processos de democratització i participació ciutadana • Reconvertir la despesa militar en ajuda al desenvolupament • Eliminar el deute extern • Fomentar la solidaritat i el rebuig al consumisme • Fer arribar al Sud les noves tecnologies

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud La cooperació al desenvolupament La cooperació pot ser un

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud La cooperació al desenvolupament La cooperació pot ser un instrument per afavorir els canvis necessaris per arribar a una solució, sempre i quan estigui ben planificada, respongui a les necessitats del Sud i en respecti les seves comunitats. Les deficiències de la cooperació Actualment les ajudes destinades al desenvolupament són una almoina. Pocs països destinen realment el tan reivindicat 0’ 7%. A vegades, l’ajut s’ha usat per potenciar el comerç del Nord, o per afavorir les classes benestants del països receptors.

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud I jo, què puc fer? . . . Informar-se

L’estat del món: desigualtats Nord-Sud I jo, què puc fer? . . . Informar-se i mantenir una actitud crítica. Ser reivindicatius. Consumir de manera responsable. Col·laborar en organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament. Orientar les opcions professionals en el sentit de la solidaritat, al Nord o al Sud. No us deixeu portar per la impotència o el fatalisme. Conèixer la realitat del Sud, rebutjar estereotips.