Internetov publikovn Doc Ing Petr Zmostn Ph D

  • Slides: 32
Download presentation
Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph. D. místnost: A-72 a tel. : 4222,

Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph. D. místnost: A-72 a tel. : 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr. [email protected] cz

Osnova předmětu » Úvod - principy fungování webových serverů a browserů » HTML -

Osnova předmětu » Úvod - principy fungování webových serverů a browserů » HTML - základní struktura stránky » HTML - základní konstrukce, přenos dat pomocí FTP na server » HTML - formuláře » CSS vs. HTML konstrukce, pro a proti » Java. Script - základy » Grafická data a multimédia - formáty (GIF, PNG, JPEG), vhodnost použití » Usability - domovská stránka » Usability - navigace, vyhledávání, Java. Script » Usability - návrh stránek respektujících i potřeby handikepovaných uživatelů (zrakově či motoricky postižení, starší osoby) » Anonymita uživatelů Internetu, problematika ochrany osobních dat, zneužívání dat, spam » Právní a morální aspekty - citování, odkazování, odpovědnost za zveřejněná data » Prezentace vytvořených prací http: //www. vscht. cz/informatika-chemie N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Kontrola studia » Projekt – WWW stránky na vlastní téma » Hodnocení zadaných WWW

Kontrola studia » Projekt – WWW stránky na vlastní téma » Hodnocení zadaných WWW stránek » Volitelná forma » Písemně v rozsahu jednostránkové eseje » Ústní prezentace formou přednášky na poslední hodině cvičení v semestru » Zkouškový test ověřující znalosti získané během semestru N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Zápočet a zkouška » Zápočet » Bude zapsán na základě předloženého projektu splňujícího všechny

Zápočet a zkouška » Zápočet » Bude zapsán na základě předloženého projektu splňujícího všechny exaktně ověřitelné požadavky (viz dále) » Zkouška » Projekt, hodnocení i test budou bodovány samostatně » Celkový výsledek bude dán váženým součtem » 0, 3*Projekt + 0, 2*Hodnocení + 0, 5*Test » Všechny složky musí mít klasifikaci E a lepší » Klasifikace » » » A. . . > 90 % B. . . > 80 % C. . . > 70 % D. . . > 60 % E. . . > 50 % N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Projekt » Povinné požadavky (exaktně ověřitelné) » » » » Strukturovaný dokument Alespoň 3

Projekt » Povinné požadavky (exaktně ověřitelné) » » » » Strukturovaný dokument Alespoň 3 dokumenty XHTML nebo HTML 4. 01 dokumenty. Dokumenty musí být validní (http: //validator. w 3. org). Použijte externí kaskádové styly (CSS). Obrázky umístěte do zvláštního adresáře. Projekt umístěn na http: //web. vscht. cz/… » Další požadavky, které jsou také povinné, ale nelze je zcela exaktně definovat » Minimalizujte formátování pomocí atributů XHTML, snažte se co nejvíce formátování přesunout do CSS. » Dodržujte pravidla pro návrh stránek pro osoby s handicapem (http: //www. w 3. org/WAI/quicktips/). N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Hodnocení dokumentu » Technické zpracování » Kvalita navigace - umístění, srozumitelnost, logika, . .

Hodnocení dokumentu » Technické zpracování » Kvalita navigace - umístění, srozumitelnost, logika, . . . » Obsah, informační hodnota » » Srozumitelnost výkladu Hypertextové odkazy Bloky textu Strukturovanost - je vytvořena hierarchie informací (kapitoly, seznamy, tabulky)? » Jazyková stránka » » » Pravopis Sloh Objektivita » Grafika, návrh: » » » Velikost fontu Barevné kontrasty, celková čitelnost Členění a rozvržení stránek Vliv velikosti monitoru, rychlosti připojení (= čas stahování) Umělecký dojem » Konzistentnost - slovní výrazy, velká/malá písmena na začátcích hesel, atd. N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Informační zdroje » Studijní informační systém » http: //student. vscht. cz » Materiály ke

Informační zdroje » Studijní informační systém » http: //student. vscht. cz » Materiály ke cvičením » http: //www. vscht. cz/kot/cz/studijni-materialy. html#ipub » Literatura » Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. » . . . nebo jiná, na trhu je bohatá nabídka » Jakob Nielsen: Web design, Soft. Press 2002. » WWW standardy » http: //www. w 3. org/ » Webdesign » www. interval. cz N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Historie WWW » 50. léta – Douglas Engelbert – provázané dokumenty » 1980 –

Historie WWW » 50. léta – Douglas Engelbert – provázané dokumenty » 1980 – Ted Nelson – projekt „Xanadu“ » 1989 – CERN Ženeva - Tim Berners-Lee » Program pro tvorbu hypertextových dokumentů » Název „World-Wide Web“ » infrastruktura internetu » technologie HTML, HTTP, URL N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Webový prohlížeč N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Webový prohlížeč N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Základ fungování služby WWW » Přenos souborů, protokol HTTP » Globální adresace souborů -

Základ fungování služby WWW » Přenos souborů, protokol HTTP » Globální adresace souborů - URL » Hypertext, jazyk HTML N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

World-Wide Web WWW server HTTP požadavek - URL Klient HTTP odpověď - dokument »

World-Wide Web WWW server HTTP požadavek - URL Klient HTTP odpověď - dokument » Prohlížeč (browser) » Obsluha protokolu HTTP » Zobrazování obsahu N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu » Obsah (dokumenty, data) » Statický » Dynamický

Uniform Resource Identifier/Locator » http: //www. vscht. cz/seznam/Seznam. VSCHT/index. html JAK? KDE? CO? http:

Uniform Resource Identifier/Locator » http: //www. vscht. cz/seznam/Seznam. VSCHT/index. html JAK? KDE? CO? http: // www. vscht. cz /seznam/Seznam. VSCHT /index. html Shéma komunikace Zdroj, server Umístění v rámci zdroje » úplná definice URI je mnohem komplexnější (viz např. Wikipedia) N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Schéma 1/2 » http: //www. vscht. cz/kot/cz/index. html » Hyper. Text Transfer protocol »

Schéma 1/2 » http: //www. vscht. cz/kot/cz/index. html » Hyper. Text Transfer protocol » http: // » https: //mailex. vscht. cz » ftp: //ftp. vscht. cz/pub/antivir/Blaster/Fix. Blast. exe » File Transfer Protocol » file: ///c|/windows/win. ini » Lokální soubor » mailto: petr. [email protected] cz N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Schéma 2/2 » Schéma není zcela formální » ftp: //ftp. vscht. cz/pub/antivir/Blaster/Fix. Blast. exe

Schéma 2/2 » Schéma není zcela formální » ftp: //ftp. vscht. cz/pub/antivir/Blaster/Fix. Blast. exe » https: //ifis. vscht. cz/ » http: //ifis. vscht. cz/ » Prohlížeče „inteligentně“ doplňují schéma chybí-li N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Server » IP adresa » http: //147. 33. 15. 10/ » Doménové jméno »

Server » IP adresa » http: //147. 33. 15. 10/ » Doménové jméno » http: //3 -uroven. 2 -uroven. 1 -uroven » http: //www. vscht. cz » http: //student. vscht. cz Řád domény N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Umístění (cesta) » Odpovídá skutečné nebo virtuální cestě na serverovém systému » Velikost písmen

Umístění (cesta) » Odpovídá skutečné nebo virtuální cestě na serverovém systému » Velikost písmen hraje roli » http: //www. vscht. cz/homepage » http: //www. vscht. Cz/homepage » http: //www. vscht. cz/Homepage N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Obsah » Statický » Dynamický » Souborový systém » Trvale existující dokumenty » Databáze

Obsah » Statický » Dynamický » Souborový systém » Trvale existující dokumenty » Databáze » Dynamicky generované dokumenty » Reprezentace obecných informací » Zobrazení informací specifických pro uživatele, dobu, apod. http: //www. vscht. cz/informatika-chemie N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu http: //www. google. com/search? q=internet

Prohlížeč » Obsluhuje přenos a interpretuje obsah » Hlavní prohlížeče » » » Microsoft

Prohlížeč » Obsluhuje přenos a interpretuje obsah » Hlavní prohlížeče » » » Microsoft Internet Explorer Firefox Opera Safari … N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

WWW stránka » WWW stránka – dokument (soubor) s informacemi a pokyny pro jejich

WWW stránka » WWW stránka – dokument (soubor) s informacemi a pokyny pro jejich zobrazení » Určena pro WWW prohlížeč – interpret WWW dokumentu » Standardizace » W 3 C – World Wide Web Consortium » http: //www. w 3. org/ N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Co obsahuje WWW stránka ? » Hyper. Text Markup Language – HTML » Text

Co obsahuje WWW stránka ? » Hyper. Text Markup Language – HTML » Text » Značky (tagy) » Pokyny pro interpretaci dokumentu » Informace o struktuře dokumentu » Odkazy na další (binární) data <html> <head> <title>Title of page</title> </head> <body> This is my first homepage. <b>This text is bold</b> </body> </html> N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Vývoj HTML » Značkovací jazyk založený na SGML » Standard Generalized Markup Language ISO

Vývoj HTML » Značkovací jazyk založený na SGML » Standard Generalized Markup Language ISO 8879: 1986 » 2. 0 – první verze s formální specifikací » 3. 0 – neimplementovaný návrh » Příliš složitá specifikace » 3. 2 – standard na základě podmnožiny nestandardních řešení různých výrobců » 4. 0, 4. 01 – poslední verze » Kaskádové styly CSS N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Problémy s WWW současnosti » Prolínání obsahu a formy v HTML » Problémy se

Problémy s WWW současnosti » Prolínání obsahu a formy v HTML » Problémy se strukturou dokumentu » Problematické vyhledávání N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

XHTML » e. Xtensible Hyper. Text Markup Language » Upravená verze HTML 4. 01

XHTML » e. Xtensible Hyper. Text Markup Language » Upravená verze HTML 4. 01 » Vyhovuje standardu XML » Nevyžaduje podporu XML na straně prohlížeče » Striktnější N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

XML » » » e. Xtensible Markup Language SGML „light“ Orientace na informační hodnotu

XML » » » e. Xtensible Markup Language SGML „light“ Orientace na informační hodnotu dokumentu Možnost definovat další jazyky založené na XML Striktnější syntaxe N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Tvorba/Editace stránek » Textové editory » Notepad, PSPad » HTML editory » Home. Site

Tvorba/Editace stránek » Textové editory » Notepad, PSPad » HTML editory » Home. Site » WYSIWYG editory » Front. Page N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Front. Page N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Front. Page N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Notepad N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Notepad N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Home. Site N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Home. Site N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Přehledný HTML kód N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Přehledný HTML kód N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

„Méně“ přehledný HTML kód N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

„Méně“ přehledný HTML kód N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Porovnání editorů » WYSIWYG » Zpravidla snadná a komfortní obsluha » „Dokonalá“ kontrola nad

Porovnání editorů » WYSIWYG » Zpravidla snadná a komfortní obsluha » „Dokonalá“ kontrola nad vzhledem, ale slabší platformová nezávislost » Problémy s dodržováním standardů » Netransparentnost tvorby dokumentu » Závislost na použití konkrétního software N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu

Porovnání editorů » Textové a HTML editory » Je třeba znát alespoň částečně standardy

Porovnání editorů » Textové a HTML editory » Je třeba znát alespoň částečně standardy » Dokonalá kontrola nad kódem » Tvorba dokumentů se může zdát pracnější, ale při důsledném oddělení obsahu a formy a u větších webu je to spíše naopak » Specializované HTML editory nebývají zdarma N 111031 Internetové publikování 1. Úvod do předmětu