INTERNET Mrea svih mrea TA JE INTERNET Internet

  • Slides: 17
Download presentation
INTERNET Mreža svih mreža

INTERNET Mreža svih mreža

ŠTA JE INTERNET? • Internet (engl. inter - među, net - network, mreža) je

ŠTA JE INTERNET? • Internet (engl. inter - među, net - network, mreža) je svjetska mreža racunara. • Internet je mreža koja povezuje milione računara širom svijeta kako bi međusobno komunicirali i zajednički koristili informacije (datoteke). Polovinom 2006. godine svijet je imao približno 6, 5 milijardi stanovnika i približno milijardu internet korisnika. • Nastao je iz mreže ARPANET, koja se koristila isključivo u vojne svrhe u SAD-a 1969. godine.

ŠTA JE POTREBNO DA BISMO PRISTUPILI INTERNETU • Računar • Modem • Komunikaciona veza

ŠTA JE POTREBNO DA BISMO PRISTUPILI INTERNETU • Računar • Modem • Komunikaciona veza (telefonska linija, kablovski, bežični, satelitski pristup, ADSL) • Program za korištenje usluga interneta • Sklopljen ugovor sa davateljem Internet usluga (ISP)

KOMUNIKACIJA PUTEM INTERNETA

KOMUNIKACIJA PUTEM INTERNETA

INTERNET SERVISI I USLUGE NA INTERNETU § World Wide Web (www); § Elektronska pošta

INTERNET SERVISI I USLUGE NA INTERNETU § World Wide Web (www); § Elektronska pošta (e-mail); § Prenos datoteka (FTP); § Diskusijske grupe (News grupe) § Webmail § Pričaonica – IRC (Internet Relay Chat) § VOIP (Voice over Internet Protocol) § Povezivanje s udaljenim računarima (Telnet);

WWW - WORLD WIDE WEB § WWW (World Wide Web) je veoma popularan Internet

WWW - WORLD WIDE WEB § WWW (World Wide Web) je veoma popularan Internet servis, koji se po svom sadržaju može smatrati ogromnom zbirkom elektronskih dokumenata (web stranica) smještenih širom svijeta. § Surfanje Internetom znači pristupanje velikom broju informacija putem World Wide Web (www) servisa. § Svi dokumenti na Web-u imaju jedinstven URL – Uniform Resource Locator (jednoobrazni identifikator resursa). § URL adrese olakšavaju pronalaženje dokumenata.

ELEKTRONSKA POŠTA • Elektronska pošta omogućava elektronsko pisanje poruka, njihovo slanje kroz mrežu i

ELEKTRONSKA POŠTA • Elektronska pošta omogućava elektronsko pisanje poruka, njihovo slanje kroz mrežu i čitanje. • Kada pišete email morate napisati ispravnu email adresu kako bi pismo bilo dostavljeno odgovarajućoj osobi [email protected] com (ime primaoca, ime domena ili servera za poštu i tip server-a za poštu)

ELEKTRONSKA POŠTA Da bismo poslali e-mail poruku, potrebno je imati: • vlastitu e-mail adresu;

ELEKTRONSKA POŠTA Da bismo poslali e-mail poruku, potrebno je imati: • vlastitu e-mail adresu; • priključak na internet; • program za pisanje e-mail poruka; • adresu primaoca. Standardni protokol koji se upotrebljava za slanje pošte na Internetu zove se SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Najpoznatiji programi za slanje i primanje elektronske pošte su: Outlook Express koji dolazi uz Windows, MS Outlook iz paketa MS Office, Mozilla Thunderbird i drugi.

OSNOVNA I GLAVNA DOMENA Postoji ograničen broj oznaka za glavnu domenu i to: .

OSNOVNA I GLAVNA DOMENA Postoji ograničen broj oznaka za glavnu domenu i to: . edu – obrazovne ustanove; . info – informativni internet resursi; . com – komercijalne organizacije; . net – mrežne organizacije; . gov – državne i vladine ustanove; . biz – poslovne organizacije; . org – ostale organizacije (udruženja građanja, kulturne ustanove, muzeji, pozorišta i dr. ).

DOMENE SA OZNAKAMA DRŽAVA Postoji i oznake država: . ba (Bosna i Hercegovina), .

DOMENE SA OZNAKAMA DRŽAVA Postoji i oznake država: . ba (Bosna i Hercegovina), . hr (Hrvatska), . si (Slovenija), . rs (Srbija), . me (Crna Gora). hu (Mađarska). de (Njemačka). it (Italija). uk (Velika Britanija)

WEB PREGLEDNICI (ENGL. BROWSERI) Web preglednici su programi koji korisniku omogućavaju pristup i pregledanje

WEB PREGLEDNICI (ENGL. BROWSERI) Web preglednici su programi koji korisniku omogućavaju pristup i pregledanje web stranica. q Google Chrome q Mozilla Firefox q Microsoft® INTERNET EXPLORER q Opera q Safari q Netscape Navigator

WEB PRETRAŽIVAČI (SEARCH ENGINES) Na webu postoje posebne web - stranice koje su namijenjene

WEB PRETRAŽIVAČI (SEARCH ENGINES) Na webu postoje posebne web - stranice koje su namijenjene za lakše pronalaženje podataka. To su pretraživači (Search Engines). Najpoznatiji pretraživači su: q Google, q Yahoo, q Bing, q Alta. Vista.

DISKUSIJSKE GRUPE • Mogu se uporediti sa radio emisijama uživo na Internetu. • Svako

DISKUSIJSKE GRUPE • Mogu se uporediti sa radio emisijama uživo na Internetu. • Svako može da se prijavi u grupu, postavlja pitanja i šalje svoje komentare. • Navesti primjere nekih diskusionih grupa i prokomentarisati sa učenicima njihove prednosti i mane.

WEBMAIL • Webmail je usluga koja omogućava primanje i slanje elektronske pošte, korištenjem web

WEBMAIL • Webmail je usluga koja omogućava primanje i slanje elektronske pošte, korištenjem web stranice. • Slanje i primanje elektronse pošte obavlja se na web-mail serveru. Moramo biti spojeni na Internet, kako bi radili sa elektronskom poštom. • Najpoznatiji webmail serveri su Yahoo, Hotmail, Gmail i drugi.

PRIČAONICA – IRC (INTERNET RELAY CHAT) • IRC je razgovor putem interneta. Za razliku

PRIČAONICA – IRC (INTERNET RELAY CHAT) • IRC je razgovor putem interneta. Za razliku od komunikacije emailom, omogućava kontakt s ostalim korisnicima chata u realnom vremenu. • Najpoznatiji su: Windows Live Messenger, Skype, Yahoo, ICQ, Google Talk itd. • Da bi postali član chata korisnici se trebaju registrovati i ostaviti neke svoje lične podatke, unijeti nadimak (nick).

VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) • VOIP (internetska telefonija) podrazumijeva korištenje interneta za obavljanje

VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) • VOIP (internetska telefonija) podrazumijeva korištenje interneta za obavljanje telefonskih razgovora. Za razliku od običnih telefona, koji koriste telekomunikacijsku mrežu, Internet telefoni koriste računarsku mrežu. • Postoje tri načina rada internet telefoniranja: § Računar - računar (PC to PC) § računar – telefon (PC to Phone) § telefon – telefon (Phone to Phone)

TELNET (TELETYPE NETWORK) Je internet servis koji nam omogućava pristup udaljenim računarima putem komandne

TELNET (TELETYPE NETWORK) Je internet servis koji nam omogućava pristup udaljenim računarima putem komandne linije.