Internet Alverii Tketici Davrann Belirleyen Etmenler Gelitirilmi Teknoloji

  • Slides: 9
Download presentation
Internet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model

Internet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model Önerisi Araş. Gör. Dr. Aykut Hamit Turan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü

Giriş • Internet Olgusu – Elektronik Ticaret – Tüketici Davranışı • Sosyo – Psikoloji

Giriş • Internet Olgusu – Elektronik Ticaret – Tüketici Davranışı • Sosyo – Psikoloji Temelli Teoriler – Birey Davranışını Açıklamanın Önemi – Yönetim Bilişim Sistemleri Literatürü • Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model – TAM) 2

Türkiye’de Internet • Gelişen Bilgisayar ve Internet Teknolojileri • Yaygınlaşan Internet Üzerinden Ticaret –

Türkiye’de Internet • Gelişen Bilgisayar ve Internet Teknolojileri • Yaygınlaşan Internet Üzerinden Ticaret – Düşen Maliyetler – Artan Erişim – Bilgi ve Hizmetin Yaygınlaşması • TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Araştırması – – – Düşük Internet Kullanımı (%26. 67) Erkek Egemenliği (%34. 76) Bilgi Arama Amacı (%90. 54) İletişim Amacı (%80. 74) Düşük Internet Alışverişi (%5. 65) Genel Olarak Bilgi Edinme Amaçlı Internet Kullanımı 3

Birey Davranışını İnceleyen Sosyo. Psikolojik Teoriler • Sebepli Faaliyetler Teorisi (Theory of Reaoned Action

Birey Davranışını İnceleyen Sosyo. Psikolojik Teoriler • Sebepli Faaliyetler Teorisi (Theory of Reaoned Action – TRA) (Fishbein ve Ajzen, 1975) • Planlanan Davranışlar Teorisi (Theory of Planned Behavior – TPB) (Azjen, 1991) • Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model - TAM) (Davis, 1989) 4

Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E - TAM) 5

Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E - TAM) 5

E - TAM • Algılanan Kullanışlılık (Perceived Usefulness – PU) • Algılanan Kullanım Kolaylığı

E - TAM • Algılanan Kullanışlılık (Perceived Usefulness – PU) • Algılanan Kullanım Kolaylığı (Perceived Ease of Use – PEU) • Uyumluluk/Uygunluk (Compatibility – C) • Tavırlar (Attitudes – A) • Davranışa Yönelik Niyet (Behavioral Intention – BI) • Gerçek Davranış (Actual Usage – AU) 6

Sonuç • • Internet ile Değişim Farklı Alışveriş Kanalları Internet’in Farklı Kullanım Alanları Tüketici

Sonuç • • Internet ile Değişim Farklı Alışveriş Kanalları Internet’in Farklı Kullanım Alanları Tüketici Davranışının Temellerini Bilmenin Önemi • Internet Alışverişinin Avantaj/Dezavantajları • Tüketici Birey Davranışını Açıklamaya Yönelik Teorik Altyapılar 7

Sorular/Öneriler 8

Sorular/Öneriler 8

Teşekkür Ederim!! 9

Teşekkür Ederim!! 9