Internet Ako funguje internet Internet Internet je sie

  • Slides: 6
Download presentation
Internet Ako funguje internet?

Internet Ako funguje internet?

Internet � Internet je sieť počítačov prepojených dátovými spojmi (káblové, satelitné)po celom svete. Súčasťou

Internet � Internet je sieť počítačov prepojených dátovými spojmi (káblové, satelitné)po celom svete. Súčasťou siete sú aj ďalšie zariadenia: rozbočovače (switch), smerovače (router), opakovače (repeater).

Sieťový prenosový protokol TCP/IP � TCP je súbor pravidiel komunikácie v internete pričom každý

Sieťový prenosový protokol TCP/IP � TCP je súbor pravidiel komunikácie v internete pričom každý počítač má svoju jednoznačnú IP adresu (verzie IPv 4, IPv 6).

Paketový princíp � Paketový princíp spočíva v tom, že každá informácia (www stránka, email.

Paketový princíp � Paketový princíp spočíva v tom, že každá informácia (www stránka, email. . . ), ktorá sa má preniesť cez internet, je rozdelená na malé časti, tzv. pakety. Paket obsahuje hlavičku (údaje o komunikujúcich počítačoch) a dáta.

DNS server a URL adresa � každý počítač v sieti internetu má svoju IP

DNS server a URL adresa � každý počítač v sieti internetu má svoju IP adresu (napr. 216. 58. 209. 196), ale pre užívateľov internetu je lepšie používať názvový princíp adries, teda URL adresy (napr. google. com). URL adresa je zložená z doménových mien usporiadaných do stupňov (napr. 1. stupeň „com“, 2. stupeň „google“ atď. ). � k prekladu IP adresy na URL adresu a naopak slúži DNS server.

Niektoré protokoly služieb a ich porty protokol HTTPS SMTP POP 3 IMAP FTP celý

Niektoré protokoly služieb a ich porty protokol HTTPS SMTP POP 3 IMAP FTP celý názov Hyper. Text Transfer Protocol Secure port opis 80 prenos internetových stránok 443 prenos šifrovaných internetových stránok Simple Mail Transfer 25 Protocol Post Office Protocol verzia 3 110 File Transfer Protocol 21 Internet Mail Access 143 Protocol posielanie elektronickej pošty príjem elektronickej pošty práca s elektronickou poštou na vzdialenom serveri protokol používaný na prenos súborov