Internationella ret fr periodiska systemet Periodiska systemet Periodiska

  • Slides: 14
Download presentation
Internationella året för periodiska systemet

Internationella året för periodiska systemet

Periodiska systemet

Periodiska systemet

Periodiska systemet 150 år För 150 år sedan, år 1869 publicerade Dmitrij Mendelejevs sitt

Periodiska systemet 150 år För 150 år sedan, år 1869 publicerade Dmitrij Mendelejevs sitt första periodiska system.

Vad är ett grundämne? Ett grundämne består helt och hållet av en sorts atomer.

Vad är ett grundämne? Ett grundämne består helt och hållet av en sorts atomer.

Vad är en atom? Atomer är uppbyggda av protoner, neutroner och elektroner. När atomer

Vad är en atom? Atomer är uppbyggda av protoner, neutroner och elektroner. När atomer från olika grundämnen slår sig ihop blir det en kemisk förening

Allt är uppbyggt av grundämnen – även du! 65 % syre 18 % kol

Allt är uppbyggt av grundämnen – även du! 65 % syre 18 % kol 10 % väte 3% kväve 1, 5 % fosfor 2, 5 % övriga grundämnen

Tävling: Fånga kemins grundläggande beståndsdelar INLEDNING Tävlingen handlar om att göra en film om

Tävling: Fånga kemins grundläggande beståndsdelar INLEDNING Tävlingen handlar om att göra en film om periodiska systemet. TRE OLIKA FOKUS Det är brist på många grundämnen – vad ska vi ersätta dem med? Vilket blir nästa nya grundämne i det periodiska systemet? Vilka grundämnen har påverkat ditt närområde? VEM KAN TÄVLA Årskurs 4 -6 Årskurs 7 -9 Gymnasiet TIDSPLAN Bidrag registrerat senast 20 september 2019 på http: //iypt 2019. se/videotavling Final i samband med Forskarfredag 27 -29 september, forskarfredag. se Prisutdelning i samband med Kemins Dag 18 oktober, www. keminsdag. se PRISER 5 000 kronor till klasskassan Besök på närmaste science center, inklusive resa, inträde och lunch

Grundämnesbrist – vad gör vi? FN-mål 12. 2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Grundämnesbrist – vad gör vi? FN-mål 12. 2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser Nya typer av batterier? Rymdgruvor?

De senaste 150 åren har forskare upptäckt ett nytt grundämnen ungefär vart annat år.

De senaste 150 åren har forskare upptäckt ett nytt grundämnen ungefär vart annat år. Vilket blir nästa?

Stabila supertunga grundämnen?

Stabila supertunga grundämnen?

Grundämnen nära dig? • 2019 har 118 olika grundämnen upptäckts. • 92 grundämnen finns

Grundämnen nära dig? • 2019 har 118 olika grundämnen upptäckts. • 92 grundämnen finns naturligt på jorden • 20 upptäcktes i Sverige • 9 grundämnen har upptäckts i Ytterby gruva

Ett grundämne för varje landskap Valet av landskapsgrundämne: ― om en grundämnesupptäckt gjort landskapet

Ett grundämne för varje landskap Valet av landskapsgrundämne: ― om en grundämnesupptäckt gjort landskapet känt ― om ett grundämne varit av stor betydelse i landskapets äldre näringsliv ― om ett grundämne är viktigt i landskapets nutida näringsliv ― om ett grundämne i landskapets berggrund har eller kan förväntas få betydelse för landskapets näringsliv ― om biologiska system, karakteristiska för landskapet, motiverar ett speciellt grundämnesval Det finns också två stadsgrundämnen; argon för Göteborg och neon för Stockholm. www. landskapsgrundamnen. se

Fadderuniversitet/högskolor Urvalsprinciper • var mineralet hittades • var arbetet vid upptäckten utfördes • nuvarande

Fadderuniversitet/högskolor Urvalsprinciper • var mineralet hittades • var arbetet vid upptäckten utfördes • nuvarande kända fyndigheter • industri där grundämnet används • forskning om grundämnet • upptäckarens(-arnas) födelse- och verksamhetsort. www. landskapsgrundamnen. se