Interkulturn psychologie Mezikulturln psychologie Psychologie etnickch spoleenstv Kultura

  • Slides: 14
Download presentation
Interkulturní psychologie Mezikulturální psychologie Psychologie etnických společenství

Interkulturní psychologie Mezikulturální psychologie Psychologie etnických společenství

Kultura n Materiální a duchovní výtvory lidské civilizace (obydlí, nástroje, oděvy, , plodiny, průmysl,

Kultura n Materiální a duchovní výtvory lidské civilizace (obydlí, nástroje, oděvy, , plodiny, průmysl, dopravní a telekomunikační systémy; umění, náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy, politika, právo)

Mezikulturální psychologie n Hofstede charakterizuje kulturu pomocí 4 dimenzí (na zákl. 117 000 respondentů

Mezikulturální psychologie n Hofstede charakterizuje kulturu pomocí 4 dimenzí (na zákl. 117 000 respondentů ze 40 zemí) n n n odstup od moci vyhýbání se nejistotě individualismus x kolektivismus maskulinita x femininita krátkodobá a dlouhodobá orientace

Mocenský odstup n n Země s velkým mocenským odstupem: Malajsie, Filipíny, Mexiko, Francie, Turecko

Mocenský odstup n n Země s velkým mocenským odstupem: Malajsie, Filipíny, Mexiko, Francie, Turecko Země s malým mocenským odstupem: Rakousko, Dánsko, Irsko, Nový Zéland

Vyhýbání se nejistotě n n Země se silným vyhýbáním se nejistotě: Řecko, Portugalsko, Japonsko,

Vyhýbání se nejistotě n n Země se silným vyhýbáním se nejistotě: Řecko, Portugalsko, Japonsko, Belgie Země se slabým vyhýbáním se nejistotě: Singapur, Dánsko, V. Británie, Hongkong

Maskulinita a femininita n n Maskulinní země: Japonsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Mexiko Femininní země:

Maskulinita a femininita n n Maskulinní země: Japonsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Mexiko Femininní země: Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Finsko

Individualismus a kolektivismus Kolektivismus Individualismus n upředňostňování cílů n upřednostňování skupiny osobních cílů n

Individualismus a kolektivismus Kolektivismus Individualismus n upředňostňování cílů n upřednostňování skupiny osobních cílů n důležité široké primární n užší primární skupiny n důležité získané statuty n očekávání plynoucí n hodnoty: samostatnost, z trvale připsaných stimulace, univerzální statutů prosociální hodnoty n hodnoty: tradice, n USA, V. Británie, Kanada, konformita, prosociální Austrálie, Belgie, hodnoty Nizozemsko n Quatemala, Ekvádor, Pákistán, Indonésie, Portugalsko

Kulturní dimenze Čechů a Slováků Kolman, 2001 Dimenze n Češi Slováci Index vzdálenosti od

Kulturní dimenze Čechů a Slováků Kolman, 2001 Dimenze n Češi Slováci Index vzdálenosti od moci 53 79 Index individualismu 73 48 Index maskulinity 39 90 Index vyhýbání se nejistotě 61 37 Index dlouhodobé orientace 23 41

Národní kultura Čechů a Evropanů Světlík, 2003 Dimenze Maximální v EU Minimální v EU

Národní kultura Čechů a Evropanů Světlík, 2003 Dimenze Maximální v EU Minimální v EU ČR Mocenský odstup Francie 68 Rakousko 11 67 Individualismus Británie 89 Portugalsko 27 56 Rakousko 79 Švédsko 7 10 Řecko 112 Dánsko 23 70 Maskulinita Vyhýbání se nejistotě

Psychologie etnických společenství n Etnicita – kulturní praktiky a názory určité skupiny lidí, které

Psychologie etnických společenství n Etnicita – kulturní praktiky a názory určité skupiny lidí, které ji odlišují od ostatních. Příslušníci takové skupiny se považují za kulturně rozdílné od jiných skupin společnosti a ta je tak rovněž vnímá (jazyk, dějiny, náboženství, styl oblékání). Etnické rozdíly jsou vždy naučené.

Mezietnické vztahy n Kontinuum mezietnických vztahů koexistence kooperace soutěžení konflikt

Mezietnické vztahy n Kontinuum mezietnických vztahů koexistence kooperace soutěžení konflikt

Mezietnické postoje n Stupnice sociální vzdálenosti (Bogardus, 1925) Averzivní rasismus Etnocentrismus Symbolický rasismus Biologický

Mezietnické postoje n Stupnice sociální vzdálenosti (Bogardus, 1925) Averzivní rasismus Etnocentrismus Symbolický rasismus Biologický rasismus

Rasismus n je předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech, v důsledku nichž jsou

Rasismus n je předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech, v důsledku nichž jsou údajně určití jedinci inferiorní vznik a rozšíření pojmu rasa (bílá, černá a žlutá) – hrabě Joseph Artur de Gobineau (1816 – 1882) n Merton: n n Neochvějný liberál Přizpůsobivý liberál Opatrný rasista Aktivní rasista

Možný vývoj interetnických vztahů n n n Asimilace Tavicí kotel Kulturní pluralismus – rovnocenné

Možný vývoj interetnických vztahů n n n Asimilace Tavicí kotel Kulturní pluralismus – rovnocenné subkultury