Interbestuurlijke informatie Spelregels voor informatieuitvraag Presentatie over de

  • Slides: 8
Download presentation
Interbestuurlijke informatie Spelregels voor informatieuitvraag Presentatie over de uitgangspunten en wijzigingen op interbestuurlijke verhoudingen

Interbestuurlijke informatie Spelregels voor informatieuitvraag Presentatie over de uitgangspunten en wijzigingen op interbestuurlijke verhoudingen ten aanzien van toezicht, horizontale verantwoording en informatieuitvraag

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunten omgang overheden 1. Geen hiërarchie tussen rijk, provincie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunten omgang overheden 1. Geen hiërarchie tussen rijk, provincie en gemeente. (gelijkheidsbeginsel) 2. Taken in medebewind, vertrouwen op uitvoering (vertrouwensbeginsel) 3. Horizontale verantwoording is basis van informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 1: Gedecentraliseerde eenheidsstaat Rijk Provincie Gemeenten Verticaal toezicht/

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 1: Gedecentraliseerde eenheidsstaat Rijk Provincie Gemeenten Verticaal toezicht/ Interbestuurlijk toezicht Kabinet GS B&W TK PS Raad Horizontale verantwoording

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 2: Het beginsel van vertrouwen • Uitgaan vertrouwen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 2: Het beginsel van vertrouwen • Uitgaan vertrouwen • Dit vertrouwen niet op voorhand in twijfel trekken door ongebreidelde controle- en informatiebehoefte • Pas ingrijpen bij gebleken misstanden van de gemeente (interventieladder in toezicht)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 3: Horizontale verantwoording als basis Rijksinfo Informatiebehoefte interbestuurlijk:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Uitgangspunt 3: Horizontale verantwoording als basis Rijksinfo Informatiebehoefte interbestuurlijk: • Systeemverantwoordelijkheid Systeem Zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed ingericht? Financieel • Beleidsinformatie Toezicht Wordt het geld uitgegeven aan hetgeen waarvoor het bestemd is? Beleid • Informatie voor financieel beheer Werkt het beleid in de praktijk, of dient het bijgesteld te worden? • Toezichtinformatie Horizontale verantwoording Doet de onder toezicht gestelde wat hij behoort te doen en doet hij het op de goede manier?

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Eindbeeld informatie www. waarstaatjegemeente. nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Eindbeeld informatie www. waarstaatjegemeente. nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Spelregels voor informatie - Transparant en interactief proces: Alle

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Spelregels voor informatie - Transparant en interactief proces: Alle ketenpartners doen mee aan het bepalen van de relevante informatie vanuit de eigen verantwoordelijkheid. - Juiste informatie voor ieders verantwoordelijkheid: Een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling maakt dit mogelijk; - Minst belastend: Het Rijk maakt zoveel gebruik van horizontaal beschikbare informatie vanuit het principe enkelvoudige uitvraag meervoudig gebruik

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Conclusie 1. Uitgaan vertrouwen 2. Dit vertrouwen niet op

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2/19/2021 Conclusie 1. Uitgaan vertrouwen 2. Dit vertrouwen niet op voorhand in twijfel trekken door ongebreidelde informatiebehoefte 3. Geen ongebreidelde informatieuitvraag onder het mom van systeem of beleid 4. Aansluiten bij horizontale verantwoordingsinformatie