Interaktvna a neinteraktvna komunikcia Neinteraktvna komunikcia Neinteraktvna komunikcia

  • Slides: 8
Download presentation
Interaktívna a neinteraktívna komunikácia

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia

Neinteraktívna komunikácia • Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu jeden na

Neinteraktívna komunikácia • Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu jeden na druhého reagovať. To znamená, že vypovedane alebo vyslane informácie jednou osobou sa dostanú k poslucháčovi, čí adresátovi až po istom čase (napr. listová komunikácia, telefónne odkazovače, . . . )

Elektronická pošta • • • Elektronická pošta, skrátené e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu

Elektronická pošta • • • Elektronická pošta, skrátené e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov Internetu. Komunikácia prostredníctvom e-mailu prebieha v podobe sprav, ktoré si používatelia posielajú. • Veľmi sa podoba klasickej poštovej správe, číže listu. Každý list, ktorý posielame poštou sa skladá z obálky a samotného obsahu listu. E-mailová sprava ma podobnú štruktúru. Skladá sa z hlavičky a tela listu. Hlavička e-mailovej správy (úloha obálky): Komu: (To: ) e-mailová adresa prijímateľa (muší byt vždy) Predmet: (Subjekt: ) stručná charakteristika správy Kópie: (CC: ) zoznam adries, na ktoré sa posiela kopia správy Adresa e-mailovej správy: meno@meno_pocitaca chailess@pobox. sk Telo e-mailovej správy Sem píšeme samotný text. Oslovenie, sprava, pozdrav, podpis ako v liste.

 • Na komunikáciu pomocou e-mailových sprav musíme mať v počítači nainštalovaný softvér e-mailový

• Na komunikáciu pomocou e-mailových sprav musíme mať v počítači nainštalovaný softvér e-mailový klient. Pri elektronickej korešpondencii sú programy, pomocou ktorých píšeme, čítame, spracujeme naše elektronické správy - klienti e-pošty a sú programy, ktoré sa starajú o doručovanie sprav na „poštové úrady“ najbližšie k prijímateľovi – e-mailové servery. Nás, ako obyčajných používateľov, zaujímajú hlavne klientske aplikácie (Pegasus Mail, Eudora, MS Outlook Expres, Netscape Messenger, Elm, Pine, Calypso atď. ) • Pomocou e-mailového klienta môžeme poslať správu ľubovoľnému používateľovi internetu (musíme poznať jeho e-mailovú adresu). Okrem jednotlivcov môžeme správu posielať viacerým používateľom. Ich e-mailové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelene čiarkou) v časti správy Komu: . Pokiaľ viackrát posielame správy tej istej skupine ľudí, oplatí sa vytvoriť si tzv. distribučný zoznam, CO je zoznam ich e-mailových adries označený spoločným menom- prezývkou. • Správu, môžeme taktiež poslať ďalším (poslať ďalej) používateľom (forward) • Ak chceme odpovedať na správu, nemusíme pišať novy, ale využijeme možnosť Odpovedať (reply, okno rýchlej odpovede). • Vo svojom e-mailovom klientovi môžeme mat vytvorený zoznam nami známych Internetových adries. • E-mailoví klienti, ktorý sú absolútne free a za ich používanie nemusíme platiť -www. pobox. sk, www. mojmail. sk, www. centrum. sk, www. azet. sk, www. .

 • Ak potrebujeme e-mailom poslať už vytvorene súbory (napr. obrázok ´, zvukový súbor,

• Ak potrebujeme e-mailom poslať už vytvorene súbory (napr. obrázok ´, zvukový súbor, animáciu, sformátovaný text s diakritikou a pod. ), treba do hlavičky správy v položke Prílohy: (Attachments: ) uviesť názov súboru a aj cestu k nemu (kde sa nachádza na disku počítača, z ktorého posielame). Ak si nepamätáme, kde je súbor umiestnený na disku, najjednoduchšie je zvoliť si v ponuke príkaz Pripojiť súbor. . . (Attach File. . . ), v dôsledku čoho sa zobrazí dialógové okienko umožňujúce vyhľadať súbor. • Priečinky (foldre) si možno predstaviť ako šablóny alebo zásuvky, ktoré sa nachádzajú v e-mailovom klientovi a umožňujú triediť e-mailové správy. Väčšina klientov ma štandardné dva priečinky, ktoré sú pomenovane ako Prijate (Inbox) a Odoslane (Outbox). Všetky prichádzajúce správy sa automaticky uložia do priečinku Prijate. Podobne aj všetky odoslane správy sa automaticky ukladajú do priečinku Odoslane. Okrem štandardných priečinkov si používateľ môže vytvárať vlastne priečinky a presúvať do nich správy, CO mu pomaly mat lepší prehľad v správach nachádzajúcich sa v emailovom klientov. • Elektronicky podpis (signature) je text, ktorý sa pridáva automaticky na koniec každej odoslanej správy. Pridávanie elektronického podpisu však nie je povinne a v každom e-mailom klientovi sa dá zapnúť alebo vypnúť. V niektorých klientoch je dokonca možné vytvoriť niekoľko alternatív podpisov a nastaviť si vždy tu najvhodnejšiu pre Dany druh správy.

Interaktívna komunikácia • Slovo interaktívna znamená „s možnosťou okamžitej reakcie“. Pri neinteraktívnej komunikácii cez

Interaktívna komunikácia • Slovo interaktívna znamená „s možnosťou okamžitej reakcie“. Pri neinteraktívnej komunikácii cez Internet si sprava, ktorú posielame, počká na adresáta, kým sa prihlási na Internet. Pri interaktívnej komunikácii je náš partner pripojený na Internet v tom istom čase ako my a môžeme s nim bezprostredne komunikovať, buď textovo, alebo hlasom, pripadne sa môžeme navzájom vidieť. Interaktívnu komunikáciu prostredníctvom Internetu umožňujú špeciálne programy- textové telefóny (prenos textu) alebo videokonferencie programy (prenos zvuku a obrazu). • Jednoduchým nástrojom na interaktívnu textovú komunikáciu - rozhovor cez Internet je Talk. Na nadviazanie rozhovoru treba poznať internetovú adresu partnera. Pri rozprávaní sa pomocou tejto služby je obrazovka (okno) rozdelená na dve časti. Do jednej sa zobrazuje, čo píše váš vzdialený partner, do druhej , CO píšeme my. Obaja pritom vidíme to iste. Je to ako textový telefón.

 • Program, ktorý umožňuje textovo komunikovať súčasne viacerým internetovým používateľom, je IRC (Internet

• Program, ktorý umožňuje textovo komunikovať súčasne viacerým internetovým používateľom, je IRC (Internet Relky Chat). Na nadviazanie komunikácie potrebujeme poznať adresu IRC servera. Jednotlivý diskutujúci používajú prezývky, ktoré si volia sami. (POKEC) • Pri interaktívnej komunikácii potrebujeme vedieť, čí je osoba, s ktorou chceme komunikovať, pripojená na Internet. Ak to náš textový telefón neumožňuje zistiť, treba používať špeciálne na to určený nastroj, napríklad program Finger, v ktorom zadáme Internetovú adresu partnera. • Nastroj na interaktívnu komunikáciu prostredníctvom Internetu, ktorý ponuka snáď najviac funkcii, je program ICQ (I seek you). Tento program funguje na princípe klient- server. Ten, kto ho chce používať si muší nainštalovať klientsky program a zaregistrovať sa na ICQ serveri. Potom si ho používatelia ICQ, ktorým to dovolí, môžu zaradiť do svojho zoznamu s menami (prezývkami) vybraných používateľov ICQ a on si môže vytvoriť vlasny zoznam. Ked sa používateľ prihlási do ICQ, vsetkym, ktori ho maju vo svojom zozname sa znázorní jeho prítomnosť. Ak sa z ICQ odhlási, zobrazí sa ako neprihlásený. Komukoľvek zo zoznamu môžeme poslať krátku správu. Ak nie je adresát pravé prihlásený, sprava ho počká, kým sa prihlási. ICQ umožňuje rozhovor podobný Talku. Do rozhovoru sa môžu zapojiť ďalší používatelia, podobne ako v IRC. Používateľ môže pomocou ICQ poslať druhému používateľovi súbor alebo adresu zaujímavej WWW stránky. Je to niečo viac ako nastroj na interaktívnu komunikáciu, obsahuje viac klientove-mail, Talk, Finger, FTP, . . .

 • • Emotikony - dve slova emócia, ikona. Malé obrázky na vyjadrenie emócii

• • Emotikony - dve slova emócia, ikona. Malé obrázky na vyjadrenie emócii tzv. smailici ( , , . . ) Videokonferencia je vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom dochádza medzi nimi k prenosu obrazovej informácie (účastníci sa vidia a počujú). Potrebná na takýto druh komunikácie je videokonferenčná aplikácia. Potom už len stačí zadať IP adresu počítača, ktorý používa náš partner. • Prenos multimediálnych informácii je veľmi náročný na prenosovú rýchlosť siete. Dôležité je, aby bola určitá prenosová rýchlosť „garantovaná“ po celej dĺžke spojenia. To znamená, že mame linku s danou prenosovou rýchlosťou plne k dispozícii. Ak napríklad realizujeme videokonferencii v rámci školskej siete, ktorá slúži pre mnohých používateľov, kvalita prenosu závisí od jej momentálnej zaťaženosti