Interaktionsdesign og etnografi E 2007 Lektion 16 Personas

  • Slides: 31
Download presentation
Interaktionsdesign og etnografi E 2007 Lektion 16 Personas og scenarier/storyboards

Interaktionsdesign og etnografi E 2007 Lektion 16 Personas og scenarier/storyboards

Lektion 16 læringsmål • Hvordan kan vi bruge storyboards, scenarier og personas i interaktionsdesign?

Lektion 16 læringsmål • Hvordan kan vi bruge storyboards, scenarier og personas i interaktionsdesign? • Lære at anvende de tre teknikker i praksis • Forstå anvendelse i professionel praksis (Living Lab) • To tekster: – From user to character – an investigation into user-descriptions in scenarios – Intro til Ph. D afhandling Engaging Personas and Narrative Scenarios

Indhold lektion 16 • Opsummering af identifikation og formulering af krav • Om interessenter

Indhold lektion 16 • Opsummering af identifikation og formulering af krav • Om interessenter / stakeholders / brugere – Om abstraktion … • Personas, scenarier og storyboards • Pause • Eksempler! • Personas, scenarier og etnografiske metoder i professionel praksis – Copenhagen Living Lab / Thomas Hammer

Typer af krav • Funktionelle krav • Hvad artefakten skal gøre – f. eks.

Typer af krav • Funktionelle krav • Hvad artefakten skal gøre – f. eks. – at kunne tage imod input fra magnetstribe og tastatur, – udskrive boardingkort og bagagelabels, – opdatere bonuskort. . . • Ikke-funktionelle krav • Faktorer som ikke har direkte med funktionen at gøre men i stedet med omgivende begrænsninger og forudsætninger – f. eks. – at kunne betjenes af mennesker med forskellig højde – skærm som kan læses i stærkt lys, – tydelig respons og hjælpemuligheder, – stilrent design …

Typer af krav - self-service check-in • Funktion: Udskrive boardingkort, bagagelabels, opdatere bonuskort •

Typer af krav - self-service check-in • Funktion: Udskrive boardingkort, bagagelabels, opdatere bonuskort • Data: adgang til billetdata, bonusordning og flydata • Omgivelser: – Fysisk miljø: stærkt lys, larm, stilrent design – Socialt miljø: passagerer har mange ting i hænderne, trængsel, stress – Organisatorisk: bagage afleveres ved skranke (check af pas + boardingkort), sikkerhedskrav, assisterende personale omkring terminaler – Teknisk: integration med eksisterende netværk og driftsmiljø • Brugerkarakteristika (profil): brugeren er typisk en voksen rejsende i alderen 20 -55 år, som rejser alene eller med familie • Usability/User experience-mål: – 99, 8% fejlfrit – let at anvende – klar og utvetydig respons til brugeren – hurtigt – udstråle SAS-effektivitet og kvalitet – give fornemmelse af højt serviceniveau

Hvem er interessenterne? - fx. ved en self-service check-in Check-in staff • Airlines •

Hvem er interessenterne? - fx. ved en self-service check-in Check-in staff • Airlines • Handling agents Customers Managers and owners

Brugeren (hm…) • Design for alle risikerer at blive design for ingen! • Vi

Brugeren (hm…) • Design for alle risikerer at blive design for ingen! • Vi skal kende vores målgruppe! • Tænk på mobiltelefonen … – Få anvender mere end 10% af de medfølgende funktioner – – – Designet for ældre? Designet for børn? Designet for mennesker med nedsat syn? Designet for mennesker med arbejde der støver? Designet for mennesker …?

Abstrakt / konkret (Anker i mandags)

Abstrakt / konkret (Anker i mandags)

Cooper’s personas • • Alan Cooper: The inmates are running the asylum Personas (Cooper)

Cooper’s personas • • Alan Cooper: The inmates are running the asylum Personas (Cooper) kan bruges til at udvikle, kommunikere og evaluere et design under udviklingsprocessen. Udgøres af en meget specifik beskrivelse af en tænkt bruger og hans / hendes situation Hypotetiske arketyper (konstruere -> opdage) Cooper: personas er defineret ved deres mål (Nielsen kritik: ’flat character’) Design for én person i stedet for til alle (bil-eksempel) Personas kan bruges til at forklare designbeslutninger

Cooper’s persona • UELASTISK bruger -> persona • Konkret: har navn, alder, billede, uddannelse,

Cooper’s persona • UELASTISK bruger -> persona • Konkret: har navn, alder, billede, uddannelse, profession, bolig … • Jo mere specifik, jo mindre risiko for at designeren identificerer sig med brugeren • Hellere stereotyp end utroværdig – repræsentativ persona • Hellere præcis end korrekt • Typisk 3 -12 personas per design, hvoraf 1 -3 (max) er primære personas • Ét interface pr primær persona

Scenarier - Cooper • En slags manuskript for hvordan designet skal kunne anvendes. –

Scenarier - Cooper • En slags manuskript for hvordan designet skal kunne anvendes. – Anvend personas og beskriv narrativt hvordan de interagerer med / bruger jeres design • Daily use scenarios – De vigtigste og mest typiske scenarier • Necessary use scenarios – Ting som gøres mindre frekvent • Edge case scenario – Sjældent forekommende hændelser som ikke er væsentlige for anvendelse af designet

Scenarier - at være innovativ med sprog God ide umulig grotesk latterlig start udførbart

Scenarier - at være innovativ med sprog God ide umulig grotesk latterlig start udførbart praktisk Edvard de Bono: Lateral thinking, Creativity step by step (1970) mulig ’same old stuff’

Lene Nielsen: scenarier og personas • Baggrund i film og manuskriptarbejde • Ph. D

Lene Nielsen: scenarier og personas • Baggrund i film og manuskriptarbejde • Ph. D 2004: Engaging Personas and Narrative Scenarios • Kritik af Cooper’s og Carroll’s scenario-baserede designmetoder • Nu: CBS + Snitker

Lene Nielsen: scenarier og personas • • The writing process: Explores the design area

Lene Nielsen: scenarier og personas • • The writing process: Explores the design area through writing and discussions Has story elements in causality Has a dramatic development focused on the engaging persona • • • The reading process pays attention to: Closure. When a story resolves a conflict it achieves closure. Closure can be both for a single event and for the whole story. Resolution is one way of obtaining closure. Coherence is what persuades us that the story is true. It is the logic that get the story to hang together according to some norm. Coherence is extremely important for scenarios as it is how we judge whether a scenario is true or not

LN: persona, definition og ide • A persona is a description of a fictitious

LN: persona, definition og ide • A persona is a description of a fictitious user. The fictitious user can function as: – A vehicle to create empathy and identification – A storage for information – A method to create a focus on particular market shares. • The idea behind personas is that the method – Aids the perception of users instead of having individual images (- as was seen in the Link. Medica project). – The personas can create a shared perception of the users that is built on field data.

At skabe engagerende personas • Kritik af Cooper: – performancestyrede personas – Gå bagom

At skabe engagerende personas • Kritik af Cooper: – performancestyrede personas – Gå bagom arbejdslivssituationer og andre direkte ’brugssituationer’ • Trin 1: • Engagerende personas: – – – Krop Psyke Baggrund Aktuelle følelser Modstridende karaktertræk og særheder -> motivation – En personlighed! • Trin 2: • Behov og situationer • Før vi kan lave et scenarie må vi bestemme: – Hvilke behov en persona har – Hvilke situationer persona’en kan befinde sig i • Disse trin er forfinet/ videreudviklet i Snitkerversion af ’Personas & Scenarios’

Lene Nielsen / Snitker 10 skridt mod personas (poster) 1. 2. 3. 4. 5.

Lene Nielsen / Snitker 10 skridt mod personas (poster) 1. 2. 3. 4. 5. Find brugerne (indsamling af data) Dannelse af en hypotese omkring brugernes karakteristika Verifikation af hypotese (workshop) Mønsterudformning Definition og konstruktion af personas (workshop) 6. Dannelse af eksempler på situationer, der får personaerne til at agere 7. Validering og buy-in fra organisationen 8. Spredning af viden 9. Udvikling af scenarier, til brug for kravsspecifikation (workshop) 10. Fortsat udvikling og brug (evt. workshop)

er James Bond en god persona?

er James Bond en god persona?

Scenarier - Lene Nielsen • Et scenario indeholder: – en fortælling om en person,

Scenarier - Lene Nielsen • Et scenario indeholder: – en fortælling om en person, som … – i en kontekst og … – i en specifik situation … – bruger et system, – med et særligt mål for øje • Kan bruges i: – – Evaluering af funktionalitet Design af specifikke aspekter Test af teori / antagelser Anvendes ofte tidligt i designprocessen – Som kreativt værktøj • Et godt scenario kan: – Fremprovokere diskussion – Generere ideer i et sprog som kan forstås af både designere og brugere – Fastholde empiriske data i en specifik form

Det narrative scenarie • Et narrativt scenarie er: – Et kreativt værktøj til at

Det narrative scenarie • Et narrativt scenarie er: – Et kreativt værktøj til at udforske designideer – Har samme struktur som fortællinger og udvikler sig omkring en hovedperson(a) – Et værktøj til at understøtte kommunikation • For at et scenarie skal fungere skal det: – Have en afslutning / løsning / opløsning – Være sammenhængende og konsekvent • Fordele ved scenarier – Designeren kan udforske designløsninger – Bedre opmærksomhed på kontekst – Mere fokuseret bruger – Fælles forståelse • Problemer ved scenarier – Kan være vanskelige at forstå for projekteksterne – Vanskeligt at skifte personaperspektiv

Storyboard • Tegn gerne billeder til scenarierne og forsøg at gøre disse så detaljerede

Storyboard • Tegn gerne billeder til scenarierne og forsøg at gøre disse så detaljerede og realistiske som muligt … • -> storyboard

Storyboards

Storyboards

Storyboard 1 (idegenerering) tilbage

Storyboard 1 (idegenerering) tilbage

Storyboard 2 (idegenerering) • Brug templates • Behøver ikke stort tegnetalent, men indlevelse tilbage

Storyboard 2 (idegenerering) • Brug templates • Behøver ikke stort tegnetalent, men indlevelse tilbage

Pause

Pause

Scenarier og personas i SPOPOS

Scenarier og personas i SPOPOS

Scenarier og personas i SPOPOS

Scenarier og personas i SPOPOS

Scenario&personas ‘story-prototype’ 1 ‘story-prototype’ 2

Scenario&personas ‘story-prototype’ 1 ‘story-prototype’ 2

Tænk på i jeres projekt … • Brug personas, scenarier og storyboards til at

Tænk på i jeres projekt … • Brug personas, scenarier og storyboards til at formidle og evaluere første version af jeres designidé – Konstruer 3 personas som er relevante for jeres design – Skab 3 scenarier og storyboards for det aktuelle design hvori de 3 personas indgår (ikke nødvendigvis i samme scenarie & storyboard)

Copenhagen Living Lab Joint Venture mellem Danmarks Radio og forskerparken Symbion • Thomas Hammer-Jakobsen,

Copenhagen Living Lab Joint Venture mellem Danmarks Radio og forskerparken Symbion • Thomas Hammer-Jakobsen, programchef DR • Eksempler på brug af etnografiske metoder, scenarier og personas i professionel praksis • Eksempel: Det Gode Plejehjem – Undersøgelse af oplevet livskvalitet hos beboere på plejehjemmet Hørgaarden med formål at identificere forbedringspotentialer i ældreplejen

Slut

Slut