Integracja sensoryczna Integracja sensoryczna jest procesem w ktrym

  • Slides: 29
Download presentation
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segreguje je,

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segreguje je, rozpoznaje, integruje te informacje ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, a następnie adekwatnie na nie odpowiada.

Podstawowe układy, nad którymi podejmuje się pracę w metodzie integracji senorycznej to: • Układ

Podstawowe układy, nad którymi podejmuje się pracę w metodzie integracji senorycznej to: • Układ dotykowy • Układ przedsionkowy • Układ proprioceptywny

DOTYK

DOTYK

PRZEDSIONEK, RUCH PRAWO - LEWO

PRZEDSIONEK, RUCH PRAWO - LEWO

Receptory układu przedsionkowego znajdują się w uchu środkowym. Bodźce działające na ten układ normalizują

Receptory układu przedsionkowego znajdują się w uchu środkowym. Bodźce działające na ten układ normalizują pracę układu nerwowego przygotowując go do dalszego działania

PRZEDSIONEK RUCH OBROTOWY

PRZEDSIONEK RUCH OBROTOWY

Integracja sensoryczna PROPRIOCEPCJA

Integracja sensoryczna PROPRIOCEPCJA

Receptory układu proprioceptywnego znajdują się w mięśniach, ścięgnach, więzadłach. Dostarczają informacji o położeniu ciała

Receptory układu proprioceptywnego znajdują się w mięśniach, ścięgnach, więzadłach. Dostarczają informacji o położeniu ciała w przestrzeni w trakcie ruchu.

Bardzo ważnym elementem w integracji sensorycznej jest również praca nad odruchami: • Asymetrycznym tonicznym

Bardzo ważnym elementem w integracji sensorycznej jest również praca nad odruchami: • Asymetrycznym tonicznym odruchem szyjnym (ATOS) • Symetrycznym tonicznym odruchem szyjnym (STOS) • Tonicznym odruchem błędnikowym (TOB)

ODRUCHY - ATOS

ODRUCHY - ATOS

ATOS Odruch, którego integracja ma duży wpływ na naukę czytania i pisania (śledzenie tekstu

ATOS Odruch, którego integracja ma duży wpływ na naukę czytania i pisania (śledzenie tekstu od lewej do prawej strony).

ODRUCHY - STOS

ODRUCHY - STOS

STOS Inicjuje współpracę ruchów między górną i dolną stroną ciała, co wpływa na postawę

STOS Inicjuje współpracę ruchów między górną i dolną stroną ciała, co wpływa na postawę w pozycji siedzącej i stojącej

ODRUCHY – TOB WYPROSTNY

ODRUCHY – TOB WYPROSTNY

ODRUCHY – TOB ZGIĘCIOWY

ODRUCHY – TOB ZGIĘCIOWY

TOB Odruch, którego integracja determinuje stabilność postawy związanej z pozycją głowy, co wpływa na

TOB Odruch, którego integracja determinuje stabilność postawy związanej z pozycją głowy, co wpływa na utrzymanie równowagi w ruchu oraz odpowiednie napięcie mięśni.

Inne ważne elementy, na które zwraca się uwagę w metodzie integracji sensorycznej to min.

Inne ważne elementy, na które zwraca się uwagę w metodzie integracji sensorycznej to min. : • równowaga • poczucie ciała • koordynacja wzrokowo-ruchowa

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

RÓWNOWAGA

Integracja sensoryczna POCZUCIE CIAŁA

Integracja sensoryczna POCZUCIE CIAŁA

POCZUCIE CIAŁA

POCZUCIE CIAŁA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

KOORDYNACJA OKO-RĘKA

Autorki prezentacji: Agnieszka Kruk- rehabilitant Anna Ciesielska- pedagog

Autorki prezentacji: Agnieszka Kruk- rehabilitant Anna Ciesielska- pedagog